Hem2020-04-03T19:43:28+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Högaktuellt om Turkiet och Syrien

Två kännare av Mellanöstern samtalar om en konflikt vars pågående och möjliga fortsatta verkningar också spiller över på europeisk och svensk säkerhet.

Lyssna här

Sammankomst med varierat tema

Ewa Skoog Haslum håller sitt inträdesanförande.
Akademiesammankomsten hade ett brett anslag och behandlade utveckling, läget på den Koreanska halvön och Saab-Kockums utvecklingsstrategi för tillverkning och försäljning.

[…]

Försvar & Säkerhet

Oväntat stort folkintresse för landets beredskap

Av |23 jan 2020|

Av Douglas Brommesson och Rikard Bengtsson [1] Svenska säkerhetspolitiska beslutsfattare och debattörer har nyligen varit samlade i Sälen för Folk och Försvars rikskonferens, där återigen frågan om ett återuppbyggt civilt försvar diskuterats. Sedan 2015 har myndigheter tillsammans med regioner och kommuner återupptagit planeringen för ett civilt försvar under höjd beredskap och [...]

Efter Brexit: Scexit och Nexit?

Av |20 jan 2020|

Boris Johnson storseger i parlamentsvalet den 12 december förra året, som gav hans parti den största majoriteten, 365 mandat av 650, sedan Margaret Thatcher 1987, ger premiärministern ett brett mandat men ställer honom också inför stora utmaningar.  Hur han hanterar dessa kommer att bli centralt både för Storbritanniens egen framtida [...]

Välkommen till verkligheten

Av |17 jan 2020|

Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. Den tiden är förbi. 2020 är bilden realistisk och fördjupad – utmynnande i slutsatsen att den bara blir mörkare. Vad som saknas i uppräkningarna är samlande begrepp som fångar upp en ny och så mycket [...]

Vem blir bäst?

Av |17 jan 2020|

Vad är det som är huvudsak och bisak när detta förband ska ledas i det som är själva orsaken till dess existens - strid? Foto: Bezav Mahmoud, Försvarsmakten. Det är glädjande att yngre officerare debatterar vår officersutbildning. På dessa sidor skrev kapten Stefan Emanuelsson (20/12) och kapten Marcus Dansarie (25/19) [...]

Qassem Suleimani och risken för storkrig i mellanöstern

Av |16 jan 2020|

Det spända läget i Mellanöstern, det läge som i sin aktuella fas rått i flera år och då främst som ett slags ställningskrig på låg konfliktnivå mellan USA tillsammans med allierade Israel och Saudiarabien m fl och Iran, tog en dramatisk vändning vid årsskiftet då Trumps USA överraskande genomförde [...]

I närvaro av gråzonsangreppet

Av |15 jan 2020|

Händelserna i Iran och Irak har på kort tid ställt det moderna tekniska och automatiserade kriget i blixtbelysning. USA har visat att landet är i stånd att verkställa en presidentbeordrad avrättning av en högt uppsatt iransk militär chef med hjälp av en fjärrmanövrerad drönare. På detta har Iran svarat [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Rymden i centrum

Av |19 nov 2019|

Christer Fuglesang talade. Foto: Claes Bergström. 30 oktober genomförde avd III inom ramen för delprojekt Luft/SES ett seminarium om militära tillämpningar i rymden. Vid avdelningens luftkrigssymposium våren 2019 återkom flertalet talare till rymdsystemens centrala [...]

Råd inför kommande försvarsbeslut

Av |11 nov 2019|

Akademiens forsknings- och studieprojekt KV21 har i sin slutrapport lämnat förslag på hur försvaret bör utvecklas för att vi ska få ett trovärdigt totalförsvar. Mot den bakgrunden har akademien gett regeringen ett antal råd inför kommande försvarsbeslut. Läs mer [...]

Säkerhet i morgon­dagens Europa – Svenska perspektiv (SES)

Av |11 nov 2019|

Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium genomfördes torsdagen den 24 oktober i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Seminariet syftade till att belysa ett antal problemställningar som SES har att arbeta med. Läs sammandraget från symposiet. Läs mer [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok