Omvärlden2023-08-17T11:34:27+02:00

Omvärldsläget upp­date­ras kontinuer­ligt

I ambitionen att ligga på framkant avseende en bred uppföljning av säkerhetssituationen publiceras månatliga uppdateringar av omvärldsläget författade av ledamoten Michael Sahlin är fil dr och ambassadör samt tidigare general­direktör för FBA och tidigare stats­sekre­terare. Sahlin har en lång erfarenhet av inter­nationell verk­samhet, b a utrikes- och säkerhets­politisk analys. Michael Sahlin inledde den 18 oktober 2020 med en analys med anledning av det då stundande presidentvalet i USA. Du kan kommentera och dela alla hemsidans artiklar vidare via LinkedIn »

Till toppen