Omvärlden2021-11-10T13:40:07+01:00
Akademien Online
Bookstore
Pressrum

Omvärldsläget

Omvärldsläget upp­date­ras kontinuer­ligt

I ambitionen att ligga på framkant avseende en bred uppföljning av säkerhetssituationen publiceras månatliga uppdateringar av omvärldsläget författade av ledamoten Michael Sahlin, Fil dr, tidigare statssekreterare och ambassadör. Han har en lång erfarenhet av internationell verksamhet vilket inkluderar utrikes- och säkerhetspolitisk analys. Michael Sahlin inledde den 18 oktober 2020 med en analys med anledning av det då stundande presidentvalet i USA.

The Trump card – ett säkerhetspolitiskt mardrömsscenario (ett av flera)

När detta skrivs i början av november 2021 pågår COP26 i Glasgow om den domedagspräglade klimatfrågan och det multilaterala samarbete som enligt nästan alla tydligt och klart krävs för att världen ska ha en chans att uppnå Paris-överenskommelsens mål om högst 1,5 graders temperaturhöjning. Alla, nästan alla, vet numera att även detta garanterat svåruppnådda mål dels innebär krav på en [...]

By |8 nov 2021|

“America is back” – to Square one?

Reflexioner om USA, Nato, Afghanistan och det rättfärdiga kriget ”It's over” var rubriken med världskrigsstora bokstäver i den amerikanska försvarsmaktens husorgan ”Stars and Stripes” med anledning av president Bidens besked tidigare i augusti om att USA, och med USA de facto även Nato och Nato-partners (inkl Sverige), nu skulle avsluta USA:s (och därmed Natos) i särklass längsta krig. Sedan dess [...]

By |7 sep 2021|

Till minne av det extremt misslyckade kuppförsöket i Turkiet 15 juli 2016

Mycket ter sig ännu 5 år senare mystiskt när det gäller dramatiken i Turkiet för 5 år sedan, och länge tycks det komma att dröja innan den sanna berättelsen kan berättas om vad som faktiskt hände den natten, vem som gjorde vad och varför. President Erdogan styr berättelsen med järnhand, och inte förrän han och hans regim förpassats till historien [...]

By |17 jul 2021|

Memorial Day – tid för reflexion efter 20 år ”War on Terror”

Veterandag i Sverige och Memorial Day i USA – alltid en anledning till reflexion över vad som varit, vad som presterats och vad som offrats. Men denna minnesdag just detta år, 2021, ger särskilt för USA:s del anledning till särskild eftertanke, bekymrad eftertanke förvisso. Det sammanhänger med att minnesdagen i år inträffade i ett läge då USA, och med USA [...]

By |5 jun 2021|

Vart är vi på väg? Idel (utrikes) frågetecken efter Bidens första 100 dagar

Joe Biden förutskickade, och världen förstod och avvaktade, att den nya administrations första (minst) halvår skulle tvingas prioritera de gigantiska problemen på hemmaplan, hälsokrisen genom pandemins härjningar, ekonomikrisen till följd av pandemikrisen, och migrationskrisen. Färska opinionsundersökningar indikerar att en majoritet av det annars svårt polariserade amerikanska folket anser att han faktiskt lyckats ganska bra, med undantag dock för migrationskrisen där [...]

By |6 maj 2021|

Biden-USA:s utrikespolitik tar form – från Asien till Europa

Veckorna 11-12, ett par månader in på Biden-administrationens maktövertagande, började det hända saker inom utrikespolitikens område, det började bli verkstad av den första tidens allmänt hållna visioner: vecka 11 med fokus på Asien, vecka 12 på Europa. Grunden hade lagts i en provisorisk nationell säkerhetsstrategi som i hög grad och i sak byggde på 2017 års men som nu kryddats [...]

By |26 mar 2021|

Iran och Afghanistan: Akuta dilemman för tillträdande Biden-administrationen

Riskerna då – och nu För kort tid sedan, kring årsskiftet, var den stora frågan vad den avgående Trump-administrationen kunde befaras vilja genomdriva, som fait accompli, på olika arenor, inklusive den utrikespolitiska, medan man ännu hade de formidabla presidentiella maktmedlen i sin hand. Det handlade då, kanske i första hand, om dels Afghanistan och dels Iran. Skulle man forcera fram [...]

By |24 feb 2021|

USA i steget 6 januari – 20 januari och bortom: krisen över?

Han tillönskas framgång! Foto: Shutterstock.com Länge kommer vi alla att minnas den extrema kontrasten i Washington mellan vad som utspelade sig i Capitolium den 6 januari och skådespelet, i samma byggnad, två veckor senare, den 20 januari, Joe Bidens installationsfestligheter. Lättnaden över Bidens maktövertagande, och det mått av normalisering som detta symboliserade, och faktiskt representerade, och lättnaden över att inga [...]

By |29 jan 2021|

Inför nya året: Nervkrig i Mellanöstern

Vem minns hur läget såg ut för ett år sedan? Det började med den uppseendeväckande amerikanska likvideringen av en högt uppsatt iranier – generalen Qassem Suleimani – som Vita huset höll ansvarig för allehanda iranska eller pro-iranska attacker mot amerikanska eller pro-amerikanska mål, som USA:s ambassad i grannlandet Iraks huvudstad Bagdad. Det fortsatte med Irans begränsade vedergällning mot mål i [...]

By |5 jan 2021|
Bild överst på sidan: shutterstock.com
Till toppen