Lästips2021-10-15T09:08:57+02:00

Lästips

Till akademiens bookstore »

Böcker för bättre försvar

Under innevarande år kommer månatligen ett antal boktitlar att presenteras på akademiens hemsida. En grupp officerare har välvilligt erbjudit sig att ge tips om litteratur, inte bara av värde för utveckling av den militära professionen, men också för övriga intresserade och kunnige i ämnen som bl a rör försvars- och säkerhetsfrågor liksom ledarskap. Förutom en fast grupp av presentatörer kommer även en inbjuden person att medverka. Syftet är att lyfta fram litteratur som uppfattas vara av högt läsvärde, som ger kunskap och inte minst stimulerar till reflektion kring såväl samtids- som framtidsfrågor.

Tommy Jeppsson
Redaktör

Marinen behöver växa

By |18 jun 2020|

Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. [...]

Nyutkommen bok

By |5 maj 2020|

Från storm till terror Individuella och kollektiva reaktioner vid samhälls­kriser Författare: Ann Enander Förlag: Studentlitteratur 2020. Beställ boken här När [...]

När totalförsvaret föll samman

By |12 apr 2020|

Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? [...]

Militärhistorisk tidskrift

By |7 apr 2020|

Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre [...]

Militärhistorisk Tidskrift 2019

By |16 jan 2020|

Militärhistorisk Tidskrift 2019 utkommer i februari. Den ges från och med i år ut av Kungl Krigsvetenskapsakademien i samarbete med [...]

Läs om utvecklingen i Mellanöstern!

By |13 maj 2019|

Ett närområde till Europa som innebär hot och utmaningar som påverkar vår kontinent och direkt/indirekt Sveriges säkerhet. Rapporten söker motverka [...]

Varför överraskas vi?

By |8 apr 2019|

Läs i skriften Mental överrumpling, om hur faktorer som aningslöshet, tröghet, ovilja att uppfatta verkligheten som den är bidrar till [...]

Intressant bok till rabatterat pris

By |20 dec 2018|

Strategic Challenges in the Baltic Sea Region Russia, Deterrence, and Reassurance Redaktör Ann-Sofie Dahl Förord av Anders Fogh Rasmussen Rabatterat [...]

Till toppen