Lästips2023-01-18T17:52:24+01:00

Lästips

Till akademiens bookstore »

Böcker för bättre försvar

Under innevarande år kommer månatligen ett antal boktitlar att presenteras på akademiens hemsida. En grupp officerare har välvilligt erbjudit sig att ge tips om litteratur, inte bara av värde för utveckling av den militära professionen, men också för övriga intresserade och kunnige i ämnen som bl a rör försvars- och säkerhetsfrågor liksom ledarskap. Förutom en fast grupp av presentatörer kommer även en inbjuden person att medverka. Syftet är att lyfta fram litteratur som uppfattas vara av högt läsvärde, som ger kunskap och inte minst stimulerar till reflektion kring såväl samtids- som framtidsfrågor.

Tommy Jeppsson
Redaktör

Boktips februari 2022

By |7 feb 2022|

Boktips februari 2022 Om recensenterna Miguel Guerrero är översergeant med en journalistexamen. Just nu är han tjänstledig från Ledningsregementet för [...]

Marinen behöver växa

By |18 jun 2020|

Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. [...]

Nyutkommen bok

By |5 maj 2020|

Från storm till terror Individuella och kollektiva reaktioner vid samhälls­kriser Författare: Ann Enander Förlag: Studentlitteratur 2020. Beställ boken här När [...]

Till toppen