≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Lars och Astrid Albergers stiftelse

I enlighet med Lars och Astrid Albergers testamente instiftades en fond 1957 som sedermera blev stiftelsen ”Lars och Astrids Albergers stiftelse för stödjande av Sveriges försvar”.

Stiftelsen är en självständig juridisk person och förvaltas av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Ändamålet med stiftelsen är att stärka Sveriges försvar mot yttre och inre fiender.

Avkastningen från stiftelsen ska användas till att

  • utdela belöningar till personer som gjort utomordentliga insatser inom säkerhets- och försvarsområdet
  • stödja försvarsforskning
  • stödja skrifter av militärvetenskapligt innehåll

 
Stadgar och föreskrifter »
Belöningar »
Bidrag »