Försvar och säkerhet2019-08-14T12:07:57+02:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson  

Polen har mer att säga

By |9 okt 2019|

Polens huvudstad 1944... och i dag. Foto: commons.wikimedia.org resp shutterstock.com Under tiden 1945-1991 var Polen knappast ett land, dit besökare [...]

Over the Ice

By |7 okt 2019|

Flexibility is key to success. Photo: Mats Nyström, Försvarsmakten. The most popular tourist attraction in Helsinki is Suomenlinna, the Swedish [...]

Kan man lita på Sverige?

By |20 sep 2019|

Litar Finlands utrikesminister Pekka Haavisto innerst inne på Sverige. Och hur förhåller det sig med den övriga finländska statsledningen? Foto: [...]

Load More Posts