Försvar och säkerhet2020-07-09T11:51:54+02:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson

Den säkra osäkerheten

By |24 sep 2020|

Varje statslednings grundläggande uppgift är landets säkerhet på vilken alla andra åtgärder vilar. Foto: Thomas Johansson/TT. Av Hain Rebas [...]

Vår marin för ett tryggt Sverige

By |14 sep 2020|

Minkrigsförmågan anges av författaren vara en faktor som snabbt skulle kunna vara marint förmågehöjande. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten. I ledamöterna [...]

Ett marinstrategiskt dilemma

By |9 sep 2020|

Marinen har en bra förmågebredd men alldeles för liten volym. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten. I den rykande färska boken från [...]

Load More Posts
Till toppen