Försvar och säkerhet2020-07-09T11:51:54+02:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson

Sjömakt eller vanmakt?

Av |6 aug 2020|

Sverige behöver ett starkare sjöförsvar – författarens budskap är tydliga. Foto: Försvarsmakten. För några veckor sedan fattade regeringen beslut att [...]

EUs sjuttioårskris

Av |11 jul 2020|

Många utmaningar väntar EU -ländernas regeringschefer. Gruppbilden är tagen i Salzburg 2018. Foto: shutterstock.com. För dryga 70 år sedan, den [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok