Försvar och säkerhet2021-02-24T16:38:31+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson

Jag handlägger, alltså finns jag

By |8 apr 2021|

Nedanstående inlägg har tidigare publicerats i Officerstidningen nr 2 2021 Efter välvilligt medgivande från Officerstidningens chefredaktör publiceras texten här på [...]

En god beredskap

By |29 mar 2021|

Detta inlägg avser att kort diskutera hur jägarförband bidrar till att fylla delar av de luckor som en nyligen publicerad [...]

Uppdragstaktik – än en gång

By |25 mar 2021|

I Försvarsmaktens aktuella styrdokument ”Doktrin Gemensamma operationer 2020” och ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16” är begreppet uppdragstaktik nu väl beskrivet [...]

Basic leadership

By |10 mar 2021|

The demands, responsibilities, and risks of leadership belong to the basic patterns of human striving through the centuries. We seek [...]

Om ansvarsglädje

By |27 jan 2021|

Översten 1 gr Ulf Henricsson. Foto: Privat Härom veckan kunde vi läsa ett alldeles utmärkt inlägg av Ola [...]

Future Conflicts

By |22 jan 2021|

Robert Egnell, rector of the Swedish National Defense College, recently published an article entitled “Framtida konflikter: aktörer, intressen och förmågor” [...]

Till toppen