Försvar och säkerhet2019-08-14T12:07:57+02:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson  

Vara granne med en ond makt

By |6 dec 2019|

Marskalken av Finland, Gustaf Mannerheim, symbolen för en framgångsrik kamp mot en antagonistisk stormaktsgranne. Foto: Helmut Laxin, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1653135. [...]

Vinterkriget var oundvikligt

By |30 nov 2019|

Vinterkriget debatteras åter inför 80-årsminnet av den unga republiken Finlands hårdaste prövning.[1] Finländarnas bild av det kriget har i allt [...]

Rekrytering för Norrland

By |29 nov 2019|

Författaren argumenterar för närrekrytering, applicerat på Norrlandsförhållanden. I dagarna publicerade Försvarsmakten sitt underlag till den försvarspolitiska propositionen som avser perioden [...]

Hög initialeffekt – men sedan?

By |22 nov 2019|

Nu som då krävs såväl initialeffekt som uthållighet – av samtliga stridskrafter, här exemplifierat med luftförsvaret. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten. [...]

Utspridd kraftsamling

By |24 okt 2019|

Spridning för att undgå upptäckt, kraftsamling främst med eld för att nå ett avgörande är nyckelkompetenser på stridsteknisk, taktisk, operativ [...]

Load More Posts
This website uses cookies and third party services. Ok