Pågående akademiprojektet SV-A-R:

Sverige i EU och NATO – Avskräckning och Resiliens

Sverige står inför allvarliga hot och säkerhetspolitiska utmaningar. Robusta svar krävs i form av förmåga, avskräckning och motståndskraft (resiliens). Projektet kommer fram till slutet av 2025 studera hur dessa mål kan uppfyllas på ett uthålligt sätt i samarbete inom EU och NATO. Följ projektets hemsidasvenska och engelska för att informera om hur arbetet framskrider utifrån ett antal olika infallsvinklar.

Projektledning och områdesansvariga

Projektledare: Ledamoten och ambassadören, fil dr Lars-Erik Lundin email: larserik.lundin@gmail.com
Vetenskaplig granskning: Ledamoten, professor Kjell Engelbrekt

Informatör: Ledamoten, överstelöjtnant Johan Lindevall
Redaktör: Ledamoten, överstelöjtnant Tommy Jeppsson