Hem2020-03-20T12:01:43+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Sammankomst med engagerande ämnen

Sammankomsten 4 december behandlade den regionala nivåns betydelse vid kriser och höjd beredskap – behovet av helhetssyn i styrningen samt ett inträdesanförande med titeln ”Kommer kavalleriet? USA:s betydelse för Sveriges försvar.” […]

Försvar & Säkerhet

Ett svenskt informationskrig

Av |3 feb 2020|

Två organisationer som måste kunna samarbeta. Kan de det? Sverige utsätts för påverkan utifrån. Cyberattacker pågår. Skyldiga utpekas: Kina, Iran (mot invandrare och flyktingar) och, förstås viktigast från säkerhetssynpunkt, Ryssland. Det är illa. Om det har gått så långt att vi redan måste sägas vara inne i en gråzon, [...]

Nato – farligt eller opålitligt?

Av |31 jan 2020|

Två vanliga argument mot svenskt Natomedlemskap heter Trump och Erdogan. De är förvisso de mest motbjudande av presidenterna i Natos medlemsländer och lämpar sig därmed utmärkt för att skrämma ett folk uppfostrat om neutralitetspolitikens och alliansfrihetens välsignelser. Neutralitetspolitiken räddade ju oss från två världskrig, alliansfriheten ingick i den balans [...]

Det glesa slagfältet – ett bidrag till debatten

Av |27 jan 2020|

Nyligen har det publicerats två mycket intressanta artiklar om det glesa slagfältet. Robert Dalsjö (@MansRAD), FOI, har i nummer 3/2019 av KKrVA Handlingar och Tidskrift beskrivit hur dagens begränsade tillgång på förband, såväl hos oss som hos en angripare, kan leda till, eller snarare redan lett till, en helt ny operativ [...]

Oväntat stort folkintresse för landets beredskap

Av |23 jan 2020|

Av Douglas Brommesson och Rikard Bengtsson [1] Svenska säkerhetspolitiska beslutsfattare och debattörer har nyligen varit samlade i Sälen för Folk och Försvars rikskonferens, där återigen frågan om ett återuppbyggt civilt försvar diskuterats. Sedan 2015 har myndigheter tillsammans med regioner och kommuner återupptagit planeringen för ett civilt försvar under höjd beredskap och [...]

Efter Brexit: Scexit och Nexit?

Av |20 jan 2020|

Boris Johnson storseger i parlamentsvalet den 12 december förra året, som gav hans parti den största majoriteten, 365 mandat av 650, sedan Margaret Thatcher 1987, ger premiärministern ett brett mandat men ställer honom också inför stora utmaningar.  Hur han hanterar dessa kommer att bli centralt både för Storbritanniens egen framtida [...]

Välkommen till verkligheten

Av |17 jan 2020|

Det är inte många år sedan rikskonferensen i Sälen präglades av risk- och hotbildsförnekelse. Den tiden är förbi. 2020 är bilden realistisk och fördjupad – utmynnande i slutsatsen att den bara blir mörkare. Vad som saknas i uppräkningarna är samlande begrepp som fångar upp en ny och så mycket [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Rymden i centrum

Av |19 nov 2019|

Christer Fuglesang talade. Foto: Claes Bergström. 30 oktober genomförde avd III inom ramen för delprojekt Luft/SES ett seminarium om militära tillämpningar i rymden. Vid avdelningens luftkrigssymposium våren 2019 återkom flertalet talare till rymdsystemens centrala [...]

Råd inför kommande försvarsbeslut

Av |11 nov 2019|

Akademiens forsknings- och studieprojekt KV21 har i sin slutrapport lämnat förslag på hur försvaret bör utvecklas för att vi ska få ett trovärdigt totalförsvar. Mot den bakgrunden har akademien gett regeringen ett antal råd inför kommande försvarsbeslut. Läs mer [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok