Hem2020-02-14T12:19:17+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Vi påminner om
Akademiens vintersymposium torsdag 20 februari

Sälenkonferensen dag två

Försvarsmaktsfrågorna och civilt försvar var huvudämnen för dagen där några huvuddrag redogörs för nedan.

En engagerad försvarsminister talade bland annat om de påverkanoperationer som riktas mot oss. Vi utsätts dagligen för detta, något som innebär att allmänhetens kunnande behöver bli större där inrättandet av ett psykologiskt försvar är betydelsefullt, liksom ett ökat internationellt samarbete på området.

Ämnet Ryssland kunde knappast undvikas där Peter Hultqvist nämnde den svenska öppenheten för samarbete med Ryssland samtidigt som Sverige tydligt tar avstånd från regimens auktoritära […]

Inför vinter­symposiet kring SES:projektets syd­rapport

Lyssna på Michael Sahlin och Ian Anthony inför akademins vintersymposium 20 februari. Där presenteras SES-projektets sydrapport i sammandrag.

Anmälan till vintersymposiet sker här »

Försvar & Säkerhet

Det glesa slagfältet II

Av |7 jan 2020|

Moderna förband drar mycket höga kostnader med konsekvenserna att de blir färre och slagfältet glesare. Foto: Försvarsmakten. Ämnet det glesa slagfältet har Tidigare diskuterats av akademiledamoten Robert Dalsjö och följs här upp av den finlandssvenske försvarsbloggaren Robin Häggblom. Ämnet är av stort intresse och fler inlägg välkomnas vilka [...]

Dansk försvars­överens­kommelse med betydelse för Sverige

Av |3 jan 2020|

Den danska Huitfeldtklassen har stor mångsidighet och fartygen är intressanta bl a för luftförsvaret av Östersjöinloppen. Foto: Konflikty.pl, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19809385. Även i Danmark finns ambitionen att inom några år höja försvarsanslaget till 1,5 % av bruttonationalprodukten (BNP) - ett faktum som knappast observerats i den svenska för­svarsdebatten. Detta samtidigt som [...]

Glöm Ivanhoe – Rättvisa för Rebecca

Av |1 jan 2020|

Rebecca redo att begå självmord framför tvångsäktenskap illustrerat cirka 1823. I en historia om en hjälte som är märkbart frånvarande och riddare som inte är särskilt ridderliga blir Rebecca karaktären med mest integritet som symboliserar judarnas strävan efter identitet i ett samtida Europa. Så har det blivit nyårsdag och dags [...]

Var kan du prata hemligheter och vara helt säker på att ingen lyssnar?

Av |27 dec 2019|

Vikten av ett individuellt säkerhetsmedvetande ökar. Foto: Shutterstock.com Teknikutvecklingen accelererar och når nya nivåer som få kunnat drömma om för en generation sedan. Vad gäller röstigenkänning så har tekniken gått framåt i rekordfart och antalet enheter exploderat de senaste åtta åren. Idag kan maskiner känna igen din röst och förstå [...]

Replik på Akademiseringen av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare

Av |25 dec 2019|

En akademisk officersutbildning syftar till att  göra officerarna och våra stridskrafter så farliga för fienden som möjligt. Foto: Marcus Olsson, cCombat Camera, Försvarsmakten. ”... my heart sinks because another ignorant officer has been allowed to perpetuate the old aimless catchwords.” Orden ovan ska ha yttrats av den brittiske viceamiralen Sir Peter [...]

En svensk Plan B?

Av |23 dec 2019|

En värld i gungning. Foto: Shutterstock.com. 2020 års försvarsbeslut kommer att fattas mot bakgrund av den snabbaste och mest djupgående försämring av omvärldsläget som vi upplevt sedan det sena 1930-talet. Extra allvarligt blir det därför att hela det internationella säkerhetssystemet är i gungning, samtidigt som Sverige fortfarande har en försvarsmakt [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Release av KKrVA:s Strategiska Encyclopedia, From Sun Tzu to Hyperwar

Av |28 nov 2019|

Onsdagen 27 oktober kunde akademien glädjas över att ledamoten Lars Wedin senaste bok, From Sun Tzu to Hyperwar, A Strategic Encyclopedia presenterades i samband med en release som avhölls vid Försvarshögskolan. […]

Råd inför kommande försvarsbeslut

Av |11 nov 2019|

Akademiens forsknings- och studieprojekt KV21 har i sin slutrapport lämnat förslag på hur försvaret bör utvecklas för att vi ska få ett trovärdigt totalförsvar. Mot den bakgrunden har akademien gett regeringen ett antal råd inför kommande försvarsbeslut. Läs mer [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok