Viktigare kommentarer från Sverige och utomlands i urval här 

Och snart kommer projektet SV-A-Rs förstudie och ett antal artiklar i Gulan no 2 om Nato där projektets områdesansvariga har gjort ett antal viktiga bidrag!