Akademiens presidium

Styresman Fd försvarsminister Björn von Sydow
Andre styresman Generallöjtnant Dennis Gyllensporre
Ständig sekreterare Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare Direktör Sven-Christer Nilsson
Ordf avd I Överste Jan Mörtberg
Ordf avd II Generalmajor Lars-Olof Corneliusson
Ordf avd III Överstelöjtnant Göran Pettersson
Ordf avd IV Överste Jan-Erik Lövgren
Ordf avd V Fd generaldirektör Björn Körlof
Ordf avd VI Fil dr Carolina Vendil Pallin

 

Styresman

Björn von SydowBJÖRN VON SYDOW

Björn von Sydow är ledamot av akademien sedan 2009 och valdes till styresman 2022. Han är också ledamot i Vetenskapsakademien och docent i statskunskap. Han var försvarsminister 1997–2002 och Riksdagens talman 2002–2006. Under åren 2017–2020 var han ordförande i Försvarsberedningen.

Björn von Sydow har varit ledamot (S) i riksdagen 1994–2018, handelsminister 1996–1997 och v ordf i Konstitutionsutskottet 2014–2018 och samtidigt ordf i riksdagens svenska delegation vid Natos Parlamentariska församling. Dessförinnan var han verksam vid Europarådets Parlamentariska församling 2007–2014, bl a som ordf i dess Politiska utskott. Han har också varit Rapportör om Europarådet och Kosovo.

För närvarande är han ordf i styrelsen för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt den Letterstedtska föreningen för nordiskt samarbete.

 

Andre styresman

Dennis GyllensporreDENNIS GYLLENSPORRE

Dennis Gyllensporre är generallöjtnant och ledamot av akademin sedan 2011. Han tillhör avdelning IV.

Dennis Gyllensporre var chef Högkvarteret, Överkommendant i Stockholm samt chef Specialförbanden 2014–18. Han har varit militärsakkunnig vid Försvarsdepartementet och militär expert i Försvarsberedningen. Gyllensporre har tjänstgjort i internationella fredsfrämjande insatser i Bosnien, Sudan och Afghanistan. Han har dessutom varit chef för FN:s militära styrkor i Mali under tre år.

Gyllensporre är invald i Hall of Fame vid US Army Command and General Staff College (2017) och vid US National Defense University (2022). Han är mottagare av Dwight D. Eisenhower Award (2001), Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld (2021), franska hederslegionen (2021) samt utnämnd Årets Förändringsledare (2022).

Gyllensporre har civila examina från KTH (civilingenjör), Warwick Business School (MBA), University of Maastricht (fil.dr). Sedan 2015 är han docent i statsvetenskap med inriktning strategi och säkerhetspolitik vid FHS.

 

Ständig sekreterare

Björn AndersonBJÖRN ANDERSON

Björn Anderson är generalmajor och ledamot i akademien sedan 1994. Han tillhör avdelning I och valdes till ständig sekreterare i akademien 2009.

Han utnämndes som fänrik i pansartrupperna 1969 och har varit chef för Skaraborgs regemente (P4/Fo35) under åren 1993 till 1995. Under åren 2000 till 2001 var han chef för det militärvetenskapliga området vid Försvarshögskolan. Från Försvarsmakten pensionerades han 2005 och var då chef för Norra militärdistriktet.

Inom försvaret har Björn Anderson deltagit i organisations- och ledningsutredningar som VK83 (expert), FU88 (huvudsekreterare), LEMO (Försvarsmaktens representant) och LU02 (utredare).

Han har bland annat varit ordförande i styrelsen för Baltic Defence College, Officerares Ideella Stödförening samt styrelseledamot i Statens Försvarshistoriska Museer och Kasernen Fastighets AB.

 

Skattmästare

Sven-Christer NilssonSVEN-CHRISTER NILSSON

Sven-Christer Nilsson, f. 1944, har lång erfarenhet av svenskt och internationellt näringsliv och har varit koncernchef i Ericsson. Han är tidigare styrelseordförande i Försvarets Materielverk, FMV, och är vidare ledamot av styrelsen i internationella börsnoterade bolag.

Sven-Christer är fil. kand. (matematik, teoretisk fysik) vid Lunds universitet och f.d. reservofficer i Artilleriet.

 

Ordförande avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Jan MörtbergJAN MÖRTBERG

Jan Mörtberg är överste och ledamot av akademien sedan 1998. Han valdes till ordförande i avdelning I år 2015.

Han utnämndes till löjtnant vid Norrbottens regemente 1977, har varit chef för Norrbottens regemente och institutionschef vid Försvarshögskolan. Han har också varit sakkunnig vid Försvarsdepartementets sekretariat för långsiktig försvarsplanering. Förutom trupp-, lärar- och stabstjänstgöring i Försvarsmakten på nationell basis har han erfarenhet av internationell tjänstgöring i Sinai, Cypern, Libanon, Afghanistan och Irak-Kuwait.

Jan Mörtberg är ordförande i Armémuseums vänförening, är ständig sekreterare för Norrbottensakademien och medlem av ledningen i Svenska Frimurare Orden.

 

Ordförande avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Lars-Olof CorneliussonLARS-OLOF CORNELIUSSON

Lars-Olof ”Hibbe” Corneliusson är generalmajor och reservofficer samt ledamot av akademin sedan 2010. Han tillhör avdelning II.

Corneliusson var chef för Neutrala Nationers Övervakningskommission i Korea 2019–2021. Han har varit Director Intelligence vid EU Militära Stab i Bryssel, Militär rådgivare vid Utrikesdepartementet samt ledande befattningar inom den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST som chef för den operativa verksamheten och chef för underrättelsekontoret. Dessförinnan har han tjänstgjort som attaché i USA, Kanada och México. Han har även varit verksam i Afghanistan och Norra Makedonien.

Corneliusson är även ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet samt engagerad i Idrottsveteranerna som vice ordförande. Han har bland annat mottagit US Legion of Merit (Degree of Officer), Medal for merits German Armed Forces, Korea Service Medal samt Order of National Security Merit Cheonsu Medal, Korea.

 

Ordförande avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Göran PetterssonGÖRAN PETTERSSON

Göran Pettersson är överstelöjtnant och ledamot av akademien sedan 2003. Han valdes till ordförande i avdelning III 2018. Han tog officersexamen 1982 vid Krigsskolan Karlberg och har tjänstgjort inom luftvärnet.

Han har i Högkvarteret bland annat tjänstgjort som chef för perspektivplaneringssektionen och MA till två överbefälhavare.

Under perioden 2006 2018 tjänstgjorde han som riksdagsledamot med placering i finans- respektive utrikesutskottet samt vid Natos parlamentariska församling.

Övrig utbildning: Master of Science (Electronic Warfare), US Naval Postgraduate school.

 

Ordförande avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Jan-Erik LövgrenJAN-ERIK LÖVGREN

Jan-Erik Lövgren är överste (PA) och ledamot i akademien sedan 2006. Han tillhör avdelning IV och valdes till ordförande i avdelningen 2011.

Han anställdes som teknisk officer i armén 1976 och har omväxlande tjänstgjort vid förband, skolor, Högkvarteret samt Försvarets materielverk. Åren 1995–1998 var han Chef för Arméns tekniska skola i Östersund.

Han har genomgått Försvarshögskolans tekniska kurs för armén 1992–1995, grundkurs 2000 samt fortsättningskurs 2001. Högre Nationell underrättelseutbildning 2005 samt den franska kursen SERA 18 (European Session of Responsibles for Armament, Paris) 2006.

Jan-Erik Lövgren tjänstgjorde 2004–2014 vid Inspektionen för Strategiska produkter (ISP) som militärsakkunnig samt även som ställföreträdande generaldirektör.

 

Ordförande avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Björn KörlofBJÖRN KÖRLOF

Björn Körlof är tidigare generaldirektör och ledamot av akademien sedan 1997. Han tillhör avdelning V och valdes till ordförande i avdelningen 2022.

Han avlade en juris kandidatexamen vid Uppsala universitet 1972. Han har varit reservofficer vid såväl Dalregementet som Norrbottens regemente. Under åren 1976-1978 och 1979-1989 var han riksdagsledamot (m). Han har varit ledamot i Europarådets parlamentariska församling och i 1988 års försvarsberedning.

Som generaldirektör var han chef för Fortifikationsförvaltningen 1989-1994, Styrelsen för psykologiskt försvar 1994-2001 och Totalförsvarets pliktverk 2001-2008. Under åren 2012-2015 var han anställd som senior rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Han är sedan 2020 redaktör för Militärhistorisk tidskrift.

 

Ordförande avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Carolina Vendil PallinCAROLINA VENDIL PALLIN

Carolina Vendil Pallin är ledamot (Avd VI) sedan 2010 och valdes till avdelningens ordförande 2021.

Hon är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där hon ledde Rysslandsprogrammet 2009–2012 och 2014–2016.

Hon var Senior Research Fellow vid UI 2006–2009, där hon ledde forskningsprogrammet ”Russia and Its Neighbours” och sekreterare i Försvarsberedningen 2012–2013.

Hon är filosofie doktor i statsvetenskap, London School of Economics and Political Science.