TEMA NATO – Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, nummer 2-2024, har nu publicerats. Det fokuserar på Sverige och Nato och innehåller ett antal artiklar av projektets medlemmar och samarbetspartners.

Med tanke på ämnets särskilda relevans och det faktum att denna utgåva innehåller en rad aktuella och intressanta artiklar av framstående författare, har akademien beslutat att omedelbart tillgängliggöra artiklarna i Open Access. För de som önskar ett fysiskt exemplar (inklusive bihäften) finns möjlighet att prenumerera. Vi skickar tidskriften och bihäftena så snart vi mottagit er beställning.

Open Access »
Prenumeration »

Ansvar i allians
Bydén, Micael
Öppna

Att bygga upp ett solidariskt grupptryck inom Nato och EU
Lundin, Lars-Erik
Öppna

Därför ska vi ha ett försvar
von Sydow, Björn
Öppna

Hur påverkar Sveriges och Finlands medlemskap Nato i High North?
Wieslander, Anna
Öppna

Introduktion till styresmannens text
Jeppsson, Tommy
Öppna

Kan vi lita på Nato – kan Nato lita på oss?
Hugemark, Bo
Öppna

Kärnvapen och Sverige?
Wedin, Lars
Öppna

Natos medlemsländer och deras relationer
Herolf, Gunilla
Öppna

Natos utvidgningar – tre ramverk för drivkrafter och förklaringar
Christiansson, Magnus
Öppna

Natos ”Out of Area Operations” after Afghanistan – From in and/or out together” to “less out of area or out of business?
Sahlin, Michael
Öppna

Nato och den nordisk/baltiska regionen – ett strategiskt och operativt bedömande
Neretnieks, Karlis
Öppna

Svenskt totalförsvar och medlemskap i Nato – Problem som måste lösas och möjligheter som behöver tillvaratas
Körlof, Björn
Öppna

Sweden is Finland’s Closest Partner
Ålander, Minna
Öppna

The long Swedish road into NATO
Andrén, Krister
Öppna

”Damn the strategies!”
Engevall, Thomas
Öppna

Bihäften

The Tug of War – NATO’s Conventional Forces in the Shadow of Russian Nuclear Brinkmanship
Gyllensporre, Dennis
Öppna

Luftkriget i Ukraina – Vilka generella slutsatser kan dras och vilka av dessa är applicerbara i en svensk kontext?
Liljegren, Magnus
Öppna

Om militär diplomati och strategisk signalering
Wedin, Lars
Öppna