Hem2020-07-09T14:35:55+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Nu finns den här – fortsättningen på Sverige i Krig

Av |10 jul 2020|

Hur går det för Sverige att i stort sett med egna resurser utkämpa ett krig mot en angripande stormakt? Tankar om detta finns i boken Håll linjen som är uppföljaren till Sverige i Krig. I den nya boken beskrivs Krigets brutalitet, inte bara för soldaten och sjömannen i uniform utan [...]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020

Av |9 jul 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet » Handlingar Nya ledamöter i akademien 2020 länk Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 länk [...]

Tillbaka till kärnvapenfrågan – en podcast i fyra avsnitt

Lars-Erik Lundin och i del 3-4 Michael Sahlin fortsätter här inventeringen av centrala säkerhetspolitiska frågor, nu med fokus på kärnvapenfrågan.

Tidigast efter det amerikanska presidentvalet vet vi mer om vi faktiskt befinner oss i en ny situation när det gäller kärnvapnen – i ljuset av alla andra påfrestningar som drabbar det […]

Försvar & Säkerhet

EUs sjuttioårskris

Av |11 jul 2020|

Många utmaningar väntar EU -ländernas regeringschefer. Gruppbilden är tagen i Salzburg 2018. Foto: shutterstock.com. För dryga 70 år sedan, den 9 maj 1950, höll den dåvarande franske utrikesministern med det - symboliskt nog, eftersom han kom från gränstrakterna - tyskklingande namnet Robert Schuman ett tal som kommit att bli historiskt. [...]

Vägen framåt – En ny nationell säkerhetsstrategi!

Av |10 jul 2020|

Foto: shutterstock.com Det har på flera håll framhållits att det kommande försvarsbeslutet till stora delar mest verkar bli ett slags återgång till hur vårt försvar fungerade tidigare och hur det var organiserat för ganska många år sedan. Det finns verkligen många drag av kontinuitet i de förslag som [...]

Försvarsmakten och uppdragstaktiken

Av |8 jul 2020|

Foto: Försvarsmakten Ola Palmqvists inlägg om uppdragstaktik (2020-06-15) belyser den komplicerade situation som Försvarsmakten befinner sig i när det gäller att implementera uppdragstaktik som sin ledningsfilosofi. [1] Det finns en klar ambition i de senaste svenska doktrinerna att uppdragstaktik ska genomsyra vårt agerande. Men liksom Palmqvist tar upp, tyder [...]

Morgondagens Markstridskomponent

Av , , , , , |6 jul 2020|

Foto: Victoria Szakacs, Försvarsmakten. Resumé Delprojekt Mark inom KKrVA projekt SES har till uppgift att analysera och beskriva hur markstridskomponenten kan utformas i en framtida försvarsmakt. Artikeln redovisar inledningen till kommande slutrapport. Markstridsfunktionen  måste kunna hantera ett brett krisspektrum. Den ska kunna verka både i nationellt försvar, från [...]

Tröskelförsvarets strategi och taktik – oklara skrivningar om militärt stöd

Av |3 jul 2020|

av Rolf Andersson, Anders Björnsson, Sven Hirdman och Lars-Gunnar Liljestrand Försvarsmaktens Doktrin Gemensamma operationer har nu publicerats. Doktrinen beskriver hur stridskrafter sätts samman och samverkar för att förebygga väpnat angrepp, snabbt möta ett väpnat angrepp och därefter genomföra försvarsoperationer under en konflikt. Doktrinen skall ses som ett ”ramverk för hur [...]

Att se det man vill se, eller det man bör se

Av |1 jul 2020|

Foto: Ulf Henricsson. Jag sitter och skriver detta i sommarsolen på min balkong och såväl covid-19 som andra hot synes minst sagt avlägsna i den sköna sörmländska försommaren. Jag påminns dock om mänsklighetens oförmåga att reagera på hot eftersom jag just nu läser Jasenko Selimovic bok ”Sarajevo - [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Marinen behöver växa

Av |18 jun 2020|

Den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Vi har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. Detta faktum skulle medföra svåra avvägningsproblem för regeringen och Överbefälhavaren i kris eller krig. […]

Akademieledamöter sommarpratar

Av |15 jun 2020|

Foton: Mattias Ahlm/Sveriges Radio. Ledamöterna Micael Bydén och Anders Tegnell är sommarpratare i radions P1 i år. Lyssna till Anders Tegnell 24 juni och Micael Bydén 27 juni. Programmet sänds klockan 1300.

Anders Tegnells inträdesanförande i KKrVA

Av |29 maj 2020|

Anders Tegnell valdes 2005 in som ledamot i KKrVA avd V. Hans inträdesanförande "Pandemiernas påverkan på samhället" var infört i KKrVAHT nr 5-2007. Digitalt arkiv för KKrVAHT finns här »

Nya ledamöter i akademien

Av |14 maj 2020|

Den 13 maj togs ett antal beslut per capsulam inom akademien. Bland annat invaldes fem nya ledamöter. De är docenten Ann-Sofie Dahl, redaktören Patrik Oksanen, översten Johan Pekkari, docenten Lovisa Strömmer och kommendören Jon Wikingsson. Vidare kallades som ledamöter Dr. [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok