Hem2020-04-07T14:42:34+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Kommande akademie­sammankomster

Vi befinner oss i ett läge där ingen vet hur länge vi måste skydda oss för Covid-19. Helt klart är att någon akademisammankomst den 22 april inte är görlig, varför vi idag har beslutat att ställa in den sammankomsten. Lika illa torde det vara för sammankomsten den 13 maj. Där finns det dock en del alternativ som presidiet kommer att överväga inför sitt möte den 23 april, eftersom den sammankomsten är av förvaltningsmässig betydelse för akademien. Besked kommer sålunda i slutet av denna månad.

Med förhoppning om allas välmående,

Björn Anderson
Ständig sekreterare

Militärhistorisk tidskrift

Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof.

Artiklarna spänner över flera intressanta militärhistoriska ämnen i tid […]

Lär om strategi

Ledamoten Lars Wedin har skrivit en mycket uppmärksammad encyklopedi i ämnet strategi. Läs intervjun med författaren som, förutom att i  sig vara mycket bildande i ämnet, utgör ett stimuli att läsa boken i sin helhet.

[…]

Försvar & Säkerhet

Människors beteenden

Av |6 apr 2020|

Det är viktigt att myndigheterna effektivt kan överföra sin kunskap till allmänheten för att få följsamhet och lydnad. Bild: Shutterstock.com I arbetet med att skydda människor och samhälle i den pågående covid-19 pandemin diskuteras betydelsen av att myndigheter rekommenderar, vädjar eller förbjuder vissa beteenden och aktiviteter. I mars [...]

Samhällsstörning – ett gråzonsbegrepp?

Av |3 apr 2020|

Begreppet samhällsstörning har blivit nästan lika välanvänt som begreppet ”gråzon” på senare år och förekommer i en rad styrande dokument inom krisberedskapen. Min tes i den här artikeln är att det är olyckligt att begrepp uppstår – antingen i myndigheter utan (internationell) vetenskaplig förankring eller på universitet och forskningsinstitut [...]

Bidra inte till hat mellan nationer!

Av |2 apr 2020|

Coronapandemin får storpolitiska följdverkningar. Bild: Shutterstock.com. Sverige kan inte stå neutralt i opinionskriget mellan USA och Kina om Corona-viruset. Vi tillhör Väst men har hamnat i fokus för kinesisk propaganda. Nu gäller det att undvika åtgärder som förvärrar motsättningar och höjer tonen i ett propagandakrig, som redan är [...]

Utvecklingen av strids­fordons­systemet – en väg framåt inom räckhåll

Av |30 mar 2020|

Stridsfordon 90 är en nyckelresurs i våra mekaniserade förband. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten. I ett inlägg publicerat 18 mars 2020 på Kungl Krigsvetenskaps­akademiens blogg tar artikelförfattarna, kaptenerna Peter Eriksson och Andreas Näslund, upp en rad intressanta aspekter avseende nästa generations stridsvagn respektive stridsfordon. Som representant för BAE Systems Hägglunds [...]

En modern försvars- och säkerhetspolitik – ett Samhällsförsvar

Av |26 mar 2020|

Innebörden av ordet samhällsförsvar, eller totalförsvar, är en nära samordning mellan samhällets säkerhetsskapande aktörer. Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten. Vi närmar oss alltmer ett läge, där vi riskerar att fira Flottans 500-årsjubileum med att inte ha någon marin längre. Delvis beror detta på att vi blivit tillvanda av ett [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

SES-projektets Sydrapport

Av |18 mar 2020|

Sydrapporten från SES-projektet föreligger nu i PDF-format. Sammanfattningen kan läsas direkt här på skärmen och hela rapporten kan laddas ner. Avsikten är att finalisera texten efter vetenskaplig och annan granskning och efter det att synpunkter inhämtats från deltagare i olika [...]

Säkerhetsrådet

Av |3 feb 2020|

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok