Hem2021-04-09T11:34:38+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Se alla webinar akademien genomfört sedan hösten 2020

Akademien online 21 april

Krigsvetenskapsakademien online den 21 april handlar om viktiga frågeställningar i en tid när det civila försvaret ska rustas upp.  En rör vår sjukvårdsberedskap i kris och krig. En annan rör beslutsfattning under svåra förhållanden. Det är ämnesområden, bland flera, som hanteras av delprojektet Civilt försvar i akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – […]

Nyheter från akademien

Läs mer om omvärldsläget » kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Nyheter från akademien

Load More Posts

Försvar & Säkerhet

Jag handlägger, alltså finns jag

By |8 apr 2021|

Nedanstående inlägg har tidigare publicerats i Officerstidningen nr 2 2021 Efter välvilligt medgivande från Officerstidningens chefredaktör publiceras texten här på [...]

En god beredskap

By |29 mar 2021|

Detta inlägg avser att kort diskutera hur jägarförband bidrar till att fylla delar av de luckor som en nyligen publicerad [...]

Uppdragstaktik – än en gång

By |25 mar 2021|

I Försvarsmaktens aktuella styrdokument ”Doktrin Gemensamma operationer 2020” och ”Militärstrategisk doktrin – MSD 16” är begreppet uppdragstaktik nu väl beskrivet [...]

Försvar & Säkerhet

Läs mer om omvärldsläget, kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Till toppen