Hem2020-09-17T10:19:07+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Akademien online 16 sept

Akademiens första webbsända sammankomst blev mycket lyckad.
Inspelningen kan fortsatt ses via den här länken Du måste registrera dig med namn och epostadress för att få tillgång till inspelningen. Lyssna på ledamöterna Bruce Acker om US Space Force, Kristina Bergendal om hur vi navigerar i Sahel samt Carolina Vendil Pallin om Putins Ryssland hösten 2020.

17 sep 2020|Akademisammankomster, Nyheter|

Årets artikel 2019

By |3 sep 2020|

Pristagare är professor Kjell Engelbrekt, vars artikel Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska [...]

Projektet SES

Varthän i säkerhetspolitiken? Podcast med Michael Sahlin kring ett tjugotal Twitter polls

Det amerikanska presidentvalet, Covid-19, regionala konflikter, kärnvapenfrågorna, framtiden för multilateralt samarbete, EU:s och NATO:s roller, FN, OSSE,  försvarsbudgetar i Europa – ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i världen. Vad säger sådana frågor? Och vilka reflektioner kan man göra kring svaren? Ett samtal på […]

1 sep 2020|PodCast, SES|

Försvar & Säkerhet

En svensk styrka får aldrig bli ställd utan tydligt mandat

By |20 sep 2020|

Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten. Den 8 september behandlade riksdagen den proposition där det föreslogs att regeringen själv, utan föregående beslut av riksdagen, ska kunna sända väpnade styrkor till Finland vid militära kränkningar. Det betyder att regeringen själv kan sända svenska värnpliktiga till ett annat land för att stödja detta [...]

“The greatest teacher, failure is”

By |18 sep 2020|

Ögonblicksbild från hjälmkamerans film av felfunktionen. Foto: David Bergman. Hoppet går bra tills jag drar fallskärmen. Istället för det bekanta mjuka utvecklingsförloppet öppnar den med en chock. Det som borde vara en symmetrisk skärm ovanför är bara delvis utvecklad och drar mig direkt in i en brant dykande [...]

Vår marin för ett tryggt Sverige

By |14 sep 2020|

Minkrigsförmågan anges av författaren vara en faktor som snabbt skulle kunna vara marint förmågehöjande. Foto: Hampus Hagstedt, Försvarsmakten. I ledamöterna Odd Werin och Lars Wedins utmärkta skrift Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa går man förtjänstfullt igenom en Marin strategi för 2030. Beskrivna åtgärder är i [...]

Militär och politisk ledning av stridskrafter – några synpunkter

By |11 sep 2020|

Militära insatser som är relaterade till politiska ambitioner kan innebära situationer där kommandostyrning tillämpas. Foto: Antonia Sehlstedt, Försvarsmakten. Det finns en tydligt uttalad vilja att Försvarsmaktens ledningsfilosofi skall grundas på upp­dragstaktik.  Debatten på dessa bloggsidor pekar på att det finns problem i uppdragstaktikens efterlevnad. Man pekar då bland [...]

Ett marinstrategiskt dilemma

By |9 sep 2020|

Marinen har en bra förmågebredd men alldeles för liten volym. Foto: Jimmy Croona, Försvarsmakten. I den rykande färska boken från avdelning 2 Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa formulerar ledamöterna Odd Werin och Lars Wedin ett förslag till en svensk marin strategi. I denna ges marinen [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Höstens akademi­sammankomster

By |24 aug 2020|

Höstens akademisammankomster ställs in. Anledningen är rådande pandemi och de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Även om restriktionerna kommer att lättas under hösten bör vi ändå av försiktighetsskäl undvika större samlingar mot bakgrund av ledamöternas höga snittålder vid våra sammankomster. Istället kommer projektet SES att genomföra föreläsningar/seminarier online över [...]

Nu finns den här – fortsättningen på Sverige i Krig

By |10 jul 2020|

Hur går det för Sverige att i stort sett med egna resurser utkämpa ett krig mot en angripande stormakt? Tankar om detta finns i boken Håll linjen som är uppföljaren till Sverige i Krig. I den nya boken beskrivs Krigets brutalitet, inte bara för soldaten och sjömannen i uniform utan [...]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020

By |9 jul 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet » Handlingar Nya ledamöter i akademien 2020 länk Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 länk [...]

Till toppen