Hem2021-01-18T11:29:52+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Nyheter från akademien

Säkerheten i Östersjöområdet – Sveriges roll och ansvar

By |21 jan 2021|

Onsdagen den 3 februari kl. 14.30-17.30 Webbkonferens via Zoom Säkerheten i Östersjöområdet handlar i dagsläget framför allt om att kunna avhålla Ryssland från väpnad aggression mot de baltiska staterna. Icke-militär krigföring pågår redan. Genom de baltiska staternas Nato-anslutning 2004 skapades en tröskel mot militära angrepp, och den höjdes när [...]

Militärhistorisk tidskrift för 2020 har nu kommit ut

By |16 jan 2021|

Den senaste utgåvan av Militärhistorisk Tidskrift innehåller högintressant läsning. Visste du t ex att Strömstad genom seklerna stått i ”stormens öga”? Eller, vilken roll beredskapspolisen spelat? Här får du också in historisk tillbakablick på civilförsvaret liksom hur uppstarten skedde för den första Bosnienbataljonen. Därutöver om hästens roll i armén under åren [...]

Årets Rikskonferens

By |10 jan 2021|

Folk och Försvars årliga konferens genomförs i år 11-12 januari. Pågående pandemi gör att den genomförs digitalt. Programmet startar måndagen 11:e januari 08:45 Du kan se hela rikskonferensen direkt liksom i efterhand på Folk och Försvars hemsida eller på Youtube Bildkälla: Folk och Försvar

Nyheter från akademien

Säkerheten i Östersjöområdet – Sveriges roll och ansvar

Onsdagen den 3 februari kl. 14.30-17.30 Webbkonferens via Zoom Säkerheten i Östersjöområdet handlar i [...]

By |21 jan 2021|
Load More Posts

Försvar & Säkerhet

Läs mer om omvärldsläget, kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Future Conflicts

By |22 jan 2021|

Robert Egnell, rector of the Swedish National Defense College, recently published an article entitled “Framtida konflikter: aktörer, intressen och förmågor” [Fram] where he raised a number of interesting points about the Swedish defence. Quality vs Quantity Robert Egnell begins with pointing out the quality / quantity issue with the current [...]

Obama-Trump-Biden. Vart är USA på väg?

By |20 jan 2021|

Mitt i läsningen av Barack Obamas nyutkomna självbiografi ”A Promised Land” slår jag på CNN och bevittnar klentroget hur hundratals Trump-anhängare stormar kongressen. Plötsligt känns Obamas skildring av händelser som ligger tio år bakåt i tiden märkligt irrelevant. Det förblir för utomstående svårbegripligt hur en person som Trump kunde vinna [...]

Tillbaka till framtiden

By |15 jan 2021|

Vägen tillbaka till förra seklets första årtionde Den svenska uppdragstaktiken av idag är inte ens en blek kopia av originalet. Den står i flera avseenden för motsatsen till denna. Den levererar uppenbarligen inte heller samma effekter.  Den saknar klös och bett. Den är en papperstiger. Men den måste inte vara [...]

Säkerheten i Norden har nått en brytningspunkt

By , |11 jan 2021|

För de nordiska länderna har säkerhetsproblemet aldrig varit någon lätt uppgift att lösa. Efter andra världskriget gjorde länderna olika vägval utifrån sina nationella intressen och de möjligheter som då förelåg. Mot slutet av kalla kriget innan Sovjetunionens sönderfall skedde en uppmjukning av relationerna mellan öst och väst och en anda [...]

Operation Kappvändning pågår!

By |11 jan 2021|

I lördagens DN beskriver Mikael Holmström under rubriken ”Om kriget kommer – därför rustar Sverige” en kommande förbättring av Sveriges försvarsförmåga. Försvarsmakten lanserar i dagarna ett informationsprojekt under rubriken ”När kriget kommer” (https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/01/premiar-for-nar-kriget-kommer-en-serie-om-framtidens-hotbild/).  Enligt Försvarsmaktens högsta ledning synes uppenbarligen inte frågan längre vara om utan när ett militärt angrepp drabbar [...]

Om stridens psykologi – Del 11: Att komma hem

By |8 jan 2021|

I boken Soldatens återkomst från 1940 beskriver den svenske författaren och nobelpristagaren Eyvind Johnson hur den ärrade soldaten återvänder från kriget till ett samhälle han inte känner igen där han möter människor som inte bara har en oförståelse för de uppoffringar han gjort utan även rent ut föraktar honom. [...]

Load More Posts

Försvar & Säkerhet

Läs mer om omvärldsläget, kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Future Conflicts

Robert Egnell, rector of the Swedish National Defense College, recently published an article entitled “Framtida [...]

By |22 jan 2021|
Load More Posts

Fler nyheter från akademien

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2020

By |28 dec 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet » Handlingar Minnesord över bortgångna ledamöter 2020 av Björn von Sydow länk Sverige, [...]

Krishantering – i fredstid, gråzon och under pandemi

By |14 dec 2020|

Akademisammankomsten den 9 december 2020 hade fredstida kriser som genomgående tema. Ett högaktuellt tema i en tid som ställer samhället inför många utmaningar. Se hela webinaret i efterhand här Ledamoten Rickard Knutsson beskrev i sitt inträdesanförande djurens roll i livsmedelsförsörjningen. Inte minst den rådande Coronapandemin har fått allt fler att [...]

Årets högtidssammankomst

By |15 nov 2020|

Akademiens 224:e högtidssammankomst avhölls den 12 november på Karlbergs slott. I den medverkade förutom akademiens ledning, försvarsministern, överbefälhavaren, nya ledamöter i akademien, belönade personer, anhöriga till avlidna ledamöter samt Arméns musikkår och hedersvakt ur Livgardet. 224:e högtidssammankomsten Försvarsministerns tal Foton från sammankomsten (kräver inloggning) »

Load More Posts

Projektet SES

Beroende och balans i säkerhetspolitiken

By |31 dec 2020|

En ytterligare podcast kring grunderna för svensk säkerhetspolitik av ledamöterna Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin. Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/beroende-och-balans-i-sakerhetspolitiken-med-michael-sahlin och Youtube: https://youtu.be/lOQCwx8wW2Q. […]

Mål och medel i säkerhetspolitiken?

By |27 dec 2020|

En komplicerad avvägning som väljarna i slutänden avgör.Därför krävs samhällsdebatt om detta inte minst efter Covid-19. Sex minuter på Youtube https://youtu.be/CIKJfkGfDPE och Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/mal-och-medel-i-sakerhetspolitiken-audio. Spelar gärna in uppföljande synpunkter av relevans för vår säkerhetspolitiska slutrapport från SES.

Varthän i säkerhetspolitiken II?

By |20 dec 2020|

En uppdaterad Podcast med Michael Sahlin kring ytterligare ett tjugotal Twitter polls. Ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin har uppdaterat sin översikt av läget i och mellan USA och Ryssland från en tidigare översikt i augusti, denna gång således efter det amerikanska valet. Genomgången baseras på ett tjugotal frågor [...]

Load More Posts

Projektet SES

Load More Posts
Till toppen