Hem2020-05-14T13:03:07+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Nya ledamöter i akademien

Av |14 maj 2020|

Den 13 maj togs ett antal beslut per capsulam inom akademien. Bland annat invaldes fem nya ledamöter. De är docenten Ann-Sofie Dahl, redaktören Patrik Oksanen, översten Johan Pekkari, docenten Lovisa Strömmer och kommendören Jon Wikingsson. Vidare kallades som ledamöter Dr. Ian Anthony från Storbritannien, brigadgeneralen Lars Lervik från Norge och Wing Commander Michael Palmer från Storbritannien. Läs mer » Protokollet [...]

Ny andre styresman i akademien

Av |14 maj 2020|

Till ny andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson har akademien valt ledamoten Björn von Sydow. Von Sydow invaldes i akademien 2009 och har tidigare varit såväl riksdagens talman som försvarsminister. Fram till 2019 var han ordförande för Försvarsberedningen.

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin.

Det finns fler superspridare – […]

Nyutkommen bok

Från storm till terror

Individuella och kollektiva reaktioner vid samhälls­kriser

Författare: Ann Enander
Förlag:
Studentlitteratur 2020. Beställ boken här

När samhället drabbas av en kris ställs människor inför olika problem och utmaningar. Vid naturkatastrofer kan […]

Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens årliga skribent­tävling

Tävlingsskrifter

Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne inom de områden som täcks in av Kungl Krigs­vetenskaps­akademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls- /totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, […]

Försvar & Säkerhet

Moderna medier och påverkansoperationer

Av |25 maj 2020|

Demokratins överlevnad förutsätter att det finns en kritisk allmänhet som har förmåga till kritiskt tänkande. Foto: shutterstock.com Påverkansoperationer och utredningen om ett ny särskild myndighet för det psykologiska försvaret är aktuella frågor i media för närvarande. Att på ett subtilt sätt påverka människors tanke och vilja är gammal kunskap [...]

”Särintressen”?

Av |23 maj 2020|

Är vi åter på väg att prioritera kvantitet framför kvalité? Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten. När någon i en diskussion håller på att förlora initiativet kan man ta till storsläggan och påstå att motståndaren ”representerar särintressen”. En beprövad modell särskilt i försvarsdebatten. Senast var det en känd försvarsdebattör som ville [...]

Bör vi växla fokus för våra ambitioner?

Av |21 maj 2020|

Högtid och glädje på examensdagen! Det  gäller dock att behålla våra officerare och specialistofficerare. Rimliga arbetsförhållanden är här en viktig faktor. Foto: Niclas Ehlén, Combat Camera, Försvarsmakten. Försvarsmakten står med stor sannolikhet de närmaste tio åren inför en minst sagt intressant period. De politiska vindarna har vänt från att kalla [...]

Försvarsinriktningsbeslut i skuggan av en pandemikris

Av |18 maj 2020|

Stöd till civil verksamhet vid behov? Självfallet! Men, förmågan till väpnad strid är den grundläggande orsaken till innehavet av militära maktmedel. Foto: Försvarsmakten. Det kan naturligtvis vara lockande att motivera ytterligare resurstillskott till Försvarsmakten med att myndigheten gör stor nytta även i fred, exemplifierat med att myndighetens medarbetare gör [...]

Fortsätt satsa på försvaret!

Av |15 maj 2020|

Hur blir det med det starkare försvaret, försvarsministern? Foto: shutterstock.com Sverige, Europa och världen genomgår en historisk tid som markerar början på slutet av den era som följde Berlinmurens fall för drygt 30 år sedan. Överst på alla nyhetssidor syns de senaste uppdateringarna kring COVID-19 och effekterna av [...]

Funderingar kring värnpliktsutbildningen

Av |14 maj 2020|

Författaren diskuterar några förslag som syftar mot en höjd kvalitet i värnpliktsutbildningen. Foto: Jimmy Crona, Försvarsmakten. Enligt nuvarande utbildningsrytm kallar försvarsmakten in värnpliktiga i tre omgångar. Dels de som gör elva månaders utbildning. Dessa är uttagna till gruppchefer, besättningar på exempelvis stridsfordon 90, mekaniker eller någon annan befattning som kräver [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

När totalförsvaret föll samman

Av |12 apr 2020|

Varför formligen kapsejsade det svenska totalförsvaret? Vilka tankar styrde? Vilken rationalitet fanns bakom besluten som raserade ett väl genomtänkt koncept? Och vem bestämde vad? Ladda ned och läs departements­rådet tillika akademi­ledamoten Katarina Engbergs dokumentation av hittills opublicerade dokument och hennes [...]

Vilka vidare säker­hets­frågor följer i Corona­krisens spår?

Av |8 apr 2020|

Det är något som måste hanteras i det fortsatta arbetet på SES-projektet inom akademin. Lars-Erik Lundin inleder här en diskussion med en femton minuter lång sammanfattning av de mest omedelbara frågeställningarna – med viktiga hänvisningar till KV21 rapportens rekommendationer på [...]

Militärhistorisk tidskrift

Av |7 apr 2020|

Militärhistorisk Tidskrift, 2019 års upplaga finns nu tillgänglig för beställning. Detta års upplaga innehåller fem större artiklar och tre bokrecensioner. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof. Artiklarna spänner över flera intressanta militärhistoriska ämnen i tid och rum. Den första [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok