Hem2022-05-12T10:37:57+02:00
Akademien Online
Bookstore
Pressrum

Inbjudan till akademi­sammankomst


Kungl Krigs­veten­skaps­akademien, i samverkan med Försvars­högskolan, inbjuder till sammankomst onsdagen den 18 maj 2022 mellan kl 16.30 och ca 18.45 i Sverigesalen på Försvars­högskolan, Drottning Kristinas väg 37.

Lärare och studerande vid Försvars­högskolan samt allmänheten är inbjudna till den öppna delen av sammankomsten.

Välkomna!

Björn Anderson
Ständig sekreterare

[…]

OMVÄRLDSLÄGET (Michael Sahlin) »

Nyheter från akademien

Kriget i Ukraina

Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens presidium står upp för varje lands oberoende och rätt att självt få välja sin säkerhetspolitiska linje. Det ryska angreppet på det demokratiska Ukraina fördöms. Det har skett helt oprovocerat och är i strid med folkrätten. Angrepp på civilbefolkningen, sjukhus m m är helt oacceptabla och med detta har Ryssland för lång tid framåt satt en dom på sig självt. Den ryska krigföringen i Ukraina måste upphöra och dess stridskrafter snarast lämna ukrainskt territorium.

Försvar & Säkerhet

Akademien Online

Många av akademiens sammankomster och föreläsningar har de senaste åren hållits digitalt.
Inspelningar från dessa finns här »

Fler nyheter från akademien

ALLA NYHETSINLÄGG »
Till toppen