Hem2020-02-14T12:19:17+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Vi påminner om
Akademiens vintersymposium torsdag 20 februari

Inbjudan till Vintersymposium

”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”

Torsdagen den 20 februari 2020 kl. 09.00 – 13.00 i Sverigesalen på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

Vad krävs för att vi ska kunna leva upp till de krav den förändrade och försämrade säkerhetspolitiska situationen i norra Europa innebär?

Akademien genomför sedan 2019 ett treårigt forskningsprojekt som syftar till att utgående från behoven av militära och civila resurser som tecknades i förra projektet, KV21, d v s VAD som krävs av resurser till försvaret, beskriva HUR dessa […]

Inför vinter­symposiet kring SES:projektets syd­rapport

Lyssna på Michael Sahlin och Ian Anthony inför akademins vintersymposium 20 februari. Där presenteras SES-projektets sydrapport i sammandrag.

Anmälan till vintersymposiet sker här »

Försvar & Säkerhet

Kommunernas antagonistiska hotbild

Av |12 feb 2020|

Vår nya Säkerhetsskyddslag från april förra året ålägger alla aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att de ska utreda behovet av säkerhetsskydd, en s k säkerhetsskyddsanalys, och att denna ska dokumenteras. En viktig kategori som berörs av lagen är landets alla kommuner. Vi kan därför anta att arbetet med att ta fram [...]

Kommunikativa motstridigheter

Av |3 feb 2020|

Under fredagen publicerade Försvarsmakten inlägget ”Öppenhet, resultat, ansvar – Mer än bara tyckande” på sin bloggportal. Inlägget underströk vikten av att myndighetens medarbetare deltar aktivt i den försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Samtidigt betonades betydelsen av att särskilja när medarbetare uttrycker sig som privatpersoner eller företrädare för myndigheten. Dock tolkades [...]

Ett svenskt informationskrig

Av |3 feb 2020|

Två organisationer som måste kunna samarbeta. Kan de det? Sverige utsätts för påverkan utifrån. Cyberattacker pågår. Skyldiga utpekas: Kina, Iran (mot invandrare och flyktingar) och, förstås viktigast från säkerhetssynpunkt, Ryssland. Det är illa. Om det har gått så långt att vi redan måste sägas vara inne i en gråzon, [...]

Nato – farligt eller opålitligt?

Av |31 jan 2020|

Två vanliga argument mot svenskt Natomedlemskap heter Trump och Erdogan. De är förvisso de mest motbjudande av presidenterna i Natos medlemsländer och lämpar sig därmed utmärkt för att skrämma ett folk uppfostrat om neutralitetspolitikens och alliansfrihetens välsignelser. Neutralitetspolitiken räddade ju oss från två världskrig, alliansfriheten ingick i den balans [...]

Det glesa slagfältet – ett bidrag till debatten

Av |27 jan 2020|

Nyligen har det publicerats två mycket intressanta artiklar om det glesa slagfältet. Robert Dalsjö (@MansRAD), FOI, har i nummer 3/2019 av KKrVA Handlingar och Tidskrift beskrivit hur dagens begränsade tillgång på förband, såväl hos oss som hos en angripare, kan leda till, eller snarare redan lett till, en helt ny operativ [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Säkerhetsrådet

Av |3 feb 2020|

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas [...]

Militärhistorisk Tidskrift 2019

Av |16 jan 2020|

Militärhistorisk Tidskrift 2019 utkommer i februari. Den ges från och med i år ut av Kungl Krigsvetenskapsakademien i samarbete med Försvarshögskolans militärhistoriska sektion. Redaktör för tidskriften är akademiledamoten Björn Körlof. Årets utgåva innehåller intressanta artiklar om ryskt spionage i Norrbotten [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok