Hem2021-05-11T12:37:16+02:00
Handlingar och tidskrift
Akademiens Bookstore
Akademien Online

Akademien Online

Akademien online 26 maj

Krigsvetenskapsakademien online onsdagen den 26 maj består av två inträdesanföranden, vilka behandlar försvars- och säkerhetspolitik i våra grannländer, Danmark och Norge, samt en lägesrapport från regeringens utredare av materielförsörjningsstrategin.

Sändningen leds av akademiens styresman, förutvarande överbefälhavaren Sverker Göranson. Under sändningen biträds han av ordföranden för akademiens […]

Nyheter från akademien

Läs mer om omvärldsläget » kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Försvar & Säkerhet

Fler nyheter från akademien

Akademiesammankomst med viktiga budskap

By |26 apr 2021|

Sammankomsten 21 april ägde rum online och gav många intressanta infallsvinklar på svensk krishanteringsförmåga men också beredskap för höjd beredskap [...]

Till toppen