Hem2020-10-18T13:42:58+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Akademien online 22 oktober

By |12 okt 2020|

Krigsvetenskapsakademien online den 22 oktober handlar i mångt och mycket om hur sensorer och digital teknik kan användas i krigföring. Ett område som får en särskild genomlysning i delprojektet Cyber inom akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Sändningen [...]

Ledamoten Wedin belönas

By |9 okt 2020|

Lars Wedin Akademien har beslutat att tilldela kommendören och ledamoten Lars Wedin sitt främsta förtjänsttecken, den stora belöningsmedaljen i guld, 15.storleken. Den får han för att han engagerat och under lång tid har bidragit till akademien genom flera skrifter och större arbeten, senast med en strategisk encyklopedi – [...]

Projektet SES

Varthän i säkerhetspolitiken? Podcast med Michael Sahlin kring ett tjugotal Twitter polls

1 sep 2020|PodCast, SES|

Det amerikanska presidentvalet, Covid-19, regionala konflikter, kärnvapenfrågorna, framtiden för multilateralt samarbete, EU:s och NATO:s roller, FN, OSSE,  försvarsbudgetar i Europa – ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i världen. Vad säger sådana frågor? Och vilka reflektioner kan man göra kring svaren? Ett samtal på […]

Försvar & Säkerhet

Omvärldsläget kommer att uppdateras kontinuerligt

I ambitionen att ligga på framkant avseende en bred uppföljning av säkerhetssituationen kommer, på Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens blogg, månatliga uppdateringar av omvärldsläget att införas av ledamoten Michael Sahlin, Fil dr, tidigare statssekreterare och ambassadör. Han har en lång erfarenhet av internationell verksamhet vilket inkluderar utrikes- och säkerhetspolitisk analys. Michael Sahlin inleder i dag med en analys med anledning av det stundande presidentvalet i USA, se blogginlägg nedan.

Redaktören

Nya regementen, nya uppgifter militärt och civilt!

By |19 okt 2020|

I glädjen lokalt och regionalt över att ha fått tillbaka sina gamla förband glöms kanske lätt bort varför dessa förband behövs och varför de i huvudsak fått den lokalisering som nu förefaller vara överenskommen mellan en riksdagsmajoritet. Både i konstellationen Sollefteå med detachement i Östersund och med regementet i Falun [...]

Världen håller andan – bakom munskyddet

By |18 okt 2020|

Världen håller andan - bakom munskyddet inför det amerikanska presidentvalet När detta skrivs verkar det – baserat bl a på energiska jämförelser med siffror och utvecklingar i motsvarande skede 2016 – som om det skall mycket till för att Donald Trump ska kunna överraska en gång till och faktiskt vinna den [...]

Försvarschef med erfarenhet och åsikter

By |16 okt 2020|

Den 12 maj utnämndes generalmajor Eirik Kristoffersen av Kongen i statsråd till general och ny norsk forsvarschef. Han är ung, 51 år.  Bakom sig har han chefsposten i Forsvarets spesialkommando (FSK) 2010–2014. 2015 utnämndes han till stabschef för Försvarets specialstyrkor och 2016–2017 var han chef för planläggning och övning vid [...]

Hela landet skall försvaras, men finns den politiska viljan?

By , , |14 okt 2020|

Skall hela landet försvaras? [1] Frågan ställdes nyligen av författarna till riksdagspartiernas talespersoner i försvarsfrågor. Egentligen borde frågan vara överflödig. I alla högtidliga sammanhang, där försvaret behandlas, brukar politiker försäkra att hela landet skall försvaras. I alla fall finns det ingen som vill säga något annat. Försvarsberedningen, som kom med [...]

Snö, mörker och kyla i Arktis

By |12 okt 2020|

Hösten i all sin prakt passerar med rasande fart och de första rapporterna om att snön faller över våra fjäll börjar komma. Snart kommer även sensationsrubrikerna på kvällspressens löpsedlar - det blev kallt i år igen. Sverige har under historien uppfattat sig, ur både en geografisk och politisk utgångspunkt, ligga [...]

Balanserad eller destruktiv tillväxt för armén?

By , , , , , , , |9 okt 2020|

Foto: Försvarsmakten. Under våren 2020 var en beredskapsövning planerad för ett av Sveriges stående förband med kontinuerligt tjänstgörande personal (GSS/K). Övningen skulle innehålla aktivering och lösandet av uppgifter i ett gråzonscenario som senare övergick i väpnad strid. Vid tidpunkten för övningens start hade emellertid förutsättningarna förändrat sig på ett drastiskt [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Engulfed in flames

By |8 okt 2020|

Förhandsavisering om kommande skrift inom ramen för SES-projektet rörande syddimensionen i europeisk och svensk säkerhet. Nedan återges innehållsförteckningen i den skrift som är under produktion just nu. Den innehåller också en utförlig svensk sammanfattning. Engulfed in flames Security of Europe - The Southern dimension Lars-Erik Lundin and [...]

Akademien online 7 okt

By |8 okt 2020|

Inspelningen från 7 okt kan fortsatt ses via den här länken Lyssna på ledamoten Anna Wieslander tala om USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang om hur rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar samt ledamoten och andres styresmannen Björn von Sydow [...]

Akademien online 7 oktober

By |30 sep 2020|

Den 7 oktober mellan klockan 16.00 och 18.45 genomförs bland annat en föreläsning om hur rymden bör bli en del av vårt totalförsvar. Ansvarig är delprojektet Luftkrigsvetenskap inom projektet SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Under programpunkten medverkar den svenska astronauten Christer [...]

Ledamöter invalda i Kungl Örlogs­manna­sällskapet

By |30 sep 2020|

Fr v Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen. Ledamöterna Carl Bergqvist, Ewa Skoog Haslum och Patrik Oksanen har invalts som ledamöter av Kungl Örlogsmannasällskapet. Kungl Krigsvetenskapsakademien gratulerar.

Akademien online 16 sept

By |17 sep 2020|

Akademiens första webbsända sammankomst blev mycket lyckad. Inspelningen kan fortsatt ses via den här länken Du måste registrera dig med namn och epostadress för att få tillgång till inspelningen. Lyssna på ledamöterna Bruce Acker om US Space Force, Kristina Bergendal om hur vi navigerar i Sahel samt Carolina Vendil Pallin om [...]

Årets artikel 2019

By |3 sep 2020|

Pristagare är professor Kjell Engelbrekt, vars artikel Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska franska och ryska doktriner, belönas med 10.000 kronor. Kjell Engelbrekt är professor vid Försvarshögskolan, gästprofessor vid Stockholms Universitet, affilierad till Chicago Council on Global Affairs samt ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. [...]

Load More Posts
Till toppen