Hem2020-11-23T18:36:57+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Nyheter från akademien

Akademien online 9 december

By |23 nov 2020|

Krigsvetenskapsakademien online den 9 december handlar i mångt och mycket om krishantering. Ett aktuellt ämne i dessa Coronatider. Ett område som får en särskild genomlysning inom akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv) är beslutsfattning, vilket professorn Magnus Jerneck [...]

Dear Reader!

By |15 nov 2020|

With its almost 400 members, the Royal Swedish Academy of War Sciences has a unique opportunity to contribute to an open and qualified discussion about Swedish security and defence policy . We have earlier, with the support of Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, been able to carry out a [...]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2020

By |6 nov 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 3-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet » Handlingar Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 länk Hur navigerar vi i Sahel? Inträdesanförande [...]

Projektet SES

Engulfed in flames

7 nov 2020|PodCast, SES|

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har med sina nästan 400 ledamöter en unik möjlighet att bidra till en öppen och kvalificerad diskussion om vart den svenska säkerhets- och försvarspolitiken bör vara på väg. […]

Varthän i säkerhetspolitiken? Podcast med Michael Sahlin kring ett tjugotal Twitter polls

1 sep 2020|PodCast, SES|

Det amerikanska presidentvalet, Covid-19, regionala konflikter, kärnvapenfrågorna, framtiden för multilateralt samarbete, EU:s och NATO:s roller, FN, OSSE,  försvarsbudgetar i Europa – ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i världen. Vad säger sådana frågor? Och vilka reflektioner kan man göra kring svaren? Ett samtal på […]

Försvar & Säkerhet

Omvärldsläget kommer att uppdateras kontinuerligt

I ambitionen att ligga på framkant avseende en bred uppföljning av säkerhetssituationen kommer, på Kungl Krigs­veten­skaps­akademiens blogg, månatliga uppdateringar av omvärldsläget att införas av ledamoten Michael Sahlin, Fil dr, tidigare statssekreterare och ambassadör. Han har en lång erfarenhet av internationell verksamhet vilket inkluderar utrikes- och säkerhetspolitisk analys. Michael Sahlin inledde den 18 oktober med en analys med anledning av det stundande presidentvalet i USA, se hittills gjorda inlägg här »

Redaktören

Dubbla eller flera användningsområden

By , |24 nov 2020|

Inom försvars- och säkerhetspolitik, diplomati och exportkontroll används begreppet ”dual-use technology” för tekniska lösningar och produkter som kan användas både för militära och civila ändamål. På svenska benämns kunskapsområdet ”Produkter med dubbla användningsområden”, förkortat PDA, där även kompetens ingår implicit. I detta inlägg använder jag denna företeelse som inspiration, min [...]

USA:s kris och den motvillige ”monarken”

By |20 nov 2020|

President-mm-valet i USA och dess efterspel har, kanske inte helt oväntat, blivit en anmärkningsvärd rysare. Det tedde sig tydligt sannolikt veckorna före valet , att döma av entydiga och varaktiga opinionssiffror, att Joe Biden skulle vinna, relativt klart. Så blev det ju också, en klar seger med (enligt siffrorna per [...]

Vår beredskap är god – tack vare både strukturen och aktörerna

By |19 nov 2020|

Under 2020 har Försvarsmaktens beredskap testats och övats vid flera tillfällen. Det mest komplexa testet var den gemensamma sjömålsrobotsinsats som genomfördes av marinen och flygvapnet i maj, men det finns många andra exempel. Mest närliggande i tid är av öppen information att döma de beredskapsövningar som de två sjöstridsflottiljerna satte [...]

The Need to Read

By |16 nov 2020|

Introduction “The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting by fools.” Thucydides (c. 460 – c. 400 BC) It is wise to learn from your own mistakes. It is even wiser to learn from the mistakes of others. Continuous [...]

Det krävs order om sänkning i IKFN

By |13 nov 2020|

Göran Frisk och Malin Gunnesson ställer i en artikel på Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg frågan varför marinen under alla dessa år med återkommande ubåtsjakter aldrig lyckats sänka en främmande ubåt. De undrar om det är brist på viljan hos de politiskt ansvariga: ”Men hur är det med den politiska viljan att [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Gamla sanningar för framtida bruk

By |23 okt 2020|

Akademisammankomsten 22 oktober fokuserade på flera sätt på hur vi skall använda gamla sanningar och bygga framåt utan att återvända tillbaka till vad som funnits innan. Flera av de ämnen som berördes är sådana som på många sätt alltid varit aktuella, eller som nu åter hamnat i fokus, där [...]

Ny myndighet för psykologiskt försvar

By |21 okt 2020|

Akademien har inbjudits att yttra sig över ett förslag om att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En arbetsgrupp inom akademien har utarbetat ett yttrande, vilket presidiet beslutat att överlämna till Justitiedepartementet. Av yttrandet framgår att akademien välkomnar en sådan myndighet och tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag. Akademien [...]

Akademien online 22 oktober

By |12 okt 2020|

Krigsvetenskapsakademien online den 22 oktober handlar i mångt och mycket om hur sensorer och digital teknik kan användas i krigföring. Ett område som får en särskild genomlysning i delprojektet Cyber inom akademiens fleråriga projekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv). Sändningen leds [...]

Ledamoten Wedin belönas

By |9 okt 2020|

Lars Wedin Akademien har beslutat att tilldela kommendören och ledamoten Lars Wedin sitt främsta förtjänsttecken, den stora belöningsmedaljen i guld, 15.storleken. Den får han för att han engagerat och under lång tid har bidragit till akademien genom flera skrifter och större arbeten, senast med en strategisk encyklopedi – [...]

Engulfed in flames

By |8 okt 2020|

Förhandsavisering om kommande skrift inom ramen för SES-projektet rörande syddimensionen i europeisk och svensk säkerhet. Nedan återges innehållsförteckningen i den skrift som är under produktion just nu. Den innehåller också en utförlig svensk sammanfattning. Engulfed in flames Security of Europe - The Southern dimension Lars-Erik Lundin and [...]

Load More Posts
Till toppen