Integritetspolicy / GDPR

För att delta vid Akademiens sammankomster online måste du registrera dig med namn och epostadress. Detta behöver vi för att kunna ge dig access till sammankomsten. Uppgifterna sparas i akademiens bokföring för respektive aktivitet tillsammans med all annan information som hör aktiviteten till.

För att ladda ned skrifter måste du uppge en epostadress dit vi ska skicka den digitala filen. Uppgifterna sparas för intern statistik samt i vissa fall för information om nyutkomna böcker och skrifter utgivna av akademien. I de fall du får epost från akademien kan du alltid begära att din epostadress plockas bort från vår lista.

Vi använder inte dina uppgifter till några andra än ovan angivna ändamål och vi för dem inte vidare till tredje part.