Integritetspolicy

För att delta vid KKrVA möten/webinar måste du uppge namn och i vissa fall kontaktuppgifter. Detta behöver vi för att kunna ge dig access till mötet/webinaret. Uppgifterna sparas i akademiens bokföring för respektive aktivitet tillsammans med all annan information som hör aktiviteten till.

Vi använder inte dina uppgifter till några andra ändamål och vi för dem inte vidare till tredje part.