Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift – Open Access

Titel Författare Publicerad Länk Taggar Kategori
Några teser om hybridhot Löjdquist, Fredrik 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Nya hot eller skåpmat i ny förpackning – Hybridkrigföring och gråzonsproblematik René, Johan 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 2020:3 Öppna Handlingar
Hur navigerar vi i Sahel? Kristina Bergendal 2020:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Military Strategic Communication at the Tactical Level in Counterinsurgency Operations: The case of Sweden in Afghanistan Elin Norrman, Mikael Weissmann 2020:3 Öppna Tidskrift
Hoten växer mot USA:s makt över Stilla havet Ingolf Kiesow 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Värderingsförändringar som orsaker till konflikter och krig – Några tankar om ideologi, religion, konflikter och krig Björn Körlof 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Putin och utbrottet av andra världskriget. En essä om bruk av historien Kristian Gerner 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Vietnamkriget och de svenska diplomaterna – Några invändningar Rolf H Lindholm 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Rymden bör utnyttjas mer för svenskt totalförsvar Bruce Acker, Martin Anderberg, Christer Fuglesang, Mats Helgesson, och Gunnar Karlson 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
The Challenges of Russian Militarization in Outer Space Stefan Cako 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Målbild, Hotbild eller självbild? Andreas Ziegenfeldt 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhet och taktik – militär säkerhetskunskap Martin Schüler 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Kristen i försvaret Christian Braw 2020:3 Öppna Analys & perspektiv
Svensk i stalinismens tjänst Bo G Hall 2020:3 Öppna Fredrik Malm : Naftasyndikat. Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Litteratur
Civil-militära relationer – ett småstatsperspektiv Magnus Petersson 2020:3 Öppna Jannicke Fiskvik : Expeditionary Warfare and Changing Patterns of Civil-Military Relations: The Politics of War in the Nordic Countries, 2001–2014 Litteratur
Väldokumenterad trilogi över en livsresa Tommy Jeppsson 2020:3 Öppna Lars Winberg : En Officer och Tjänsteman, Tio år under Spaniens sol, Min Lyckliga resa Litteratur
Militära småstatsstrategier och strategiska chocker Tommy Jeppsson 2020:3 Öppna Håkan Edström, Dennis Gyllensporre och Jacob Westberg : Military strategy of small states. Responding to external shocks in the 21st century Litteratur
Litteraturöversikt 3-2020 2020:3 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2020 Björn von Sydow 2020:4 Öppna Handlingar
Sverige, ett både trovärdigt och starkt samhälle Sverker Göranson 2020:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen den 12 november 2020 Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2020 Björn Anderson 2020:4 Öppna Handlingar
Försvar i tillväxt – Så möter vi en föränderlig hotbild i dag och i morgon Micael Bydén 2020:4 Öppna Tal av överbefälhavaren vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst den 12 november 2020 Handlingar
Att tänka nytt utan att bli nedskjuten på vägen Ewa Skoog Haslum 2020:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Thinking About Nuclear Weapons Hunter Hustus 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
NATO in 2030 – Credible in terms of enlargement, burden sharing and defense planning? Fabian Bӧttcher 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
NATO and Population-centric COIN – Distinguishing Historicity from Conventional Wisdom Alessandro Roth 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
Att sluta som god tvåa – Om svaga aktörer i korta, konventionella krig Robert Petersen 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
Skärgårdens skyddsparadox – Svensk fleet-in-being-strategi Daniel Eklund 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
Learning the lesson of an intelligence failure? Sten Arve 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
Schlieffenplanen, ännu en gång Gunnar Brolin 2020:4 Öppna Analys & perspektiv
Lösa alla uppgifter – eller inga alls? Gustav Lindberg 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Stridsbåt med robot – ett effektivt komplement Ludvig Ahlstedt 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Argument för defensiven med lärdomar från Normandie Richard Spjuth 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
En motståndare som inte är blind bör bländas – Skenmål kan förändra motståndarens upplevelse av flygvapnets förmåga Kristofer Heljebrand Bohn 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Luftvärnet behöver aktiva skenmål Andreas Henriksson 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Utöka den korträckviddiga luftvärnsförmågan Viktor Åberg 2020:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Vår historia när den är som bäst beskriven Bo G Hall 2020:4 Öppna Dick Harrison : Sveriges medeltid resp. Hans Norman : Sjöfärder i österled. En resa i historien. Litteratur
Många utmaningar för Nato Tommy Jeppsson 2020:4 Öppna John Andreas Olsen : Future NATO, Adapting to New Realities Litteratur
Ett liv i nyttans tjänst Tommy Jeppsson 2020:4 Öppna Gunnar Petri : Historien, Försvaret och samhället: En bok om Gustaf Petri, Hemvärnets skapare Litteratur
När erfarenheten talar Tommy Jeppsson 2020:4 Öppna Eirik Kristoffersen och Malin Stensønes : Jegerånden – Å lede i fred, krise og krig Litteratur
List och styrka genom den strategiska historien Lars Wedin 2020:4 Öppna Jean-Vincent Holeindre : La ruse et la force. Une autre historique de la stratégie Litteratur
Med dystopier mot säkerhetspolitisk fantasilöshet Olof Santesson 2020:4 Öppna Kjell Goldmann : Förändrad men sig lik: Internationell politik på 2000-talet Litteratur
Teori, metoder och hopp om ökad militär förmåga Olof Santesson 2020:4 Öppna Peter Thunholm, Jerker Widén och Niklas Wikström : Militära arbetsmetoder. En lärobok i krigsvetenskap Litteratur
Litteraturöversikt 4-2020 2020:4 Öppna Litteratur
USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa Wieslander, Anna 2021:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
En mänsklig rättighet att känna sig säker? – En moralfilosofisk studie om vapenexport och rätten till säkerhet Demner, Jonathan 2021:1 Öppna Tidskrift
Putin, Navalnyj och kampen om makten i en stat som inte har politik Gerner, Kristian 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Vladimir Putin: Illusionens Mästare – Rysk strategisk överraskning genom vilseledning Johansson, Daniel 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Nytt ’kallt krig’ på andra sidan jorden. Vill Europa vara med? Kiesow, Ingolf 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Prioriteringar och perspektiv vid försvarsplanering – Några reflektioner från en marin utgångspunkt Hörberg, Thomas 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Uppdragstaktik – en svensk papperstiger? Palmquist, Ola 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Klassiska krigföringsprinciper och specialoperationer von Quanten, Jacob 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Vad kan det nya civila försvaret lära av det gamla? Wulff, Petter 2021:1 Öppna inkl replik av Bo Richard Lundgren Analys & perspektiv
Gråzonens dilemma – En svensk balansgång under andra världskriget Gussarsson, Maria och Kihlström, Kristina 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Schlieffenplanen – några ytterligare reflexioner Haglund, Magnus 2021:1 Öppna Analys & perspektiv
Med sikte på en Grand strategy Santesson, Olof 2021:1 Öppna Christiansson : Defence transformation in Sweden: The Strategic governance of pivoting projects 2000–2010 Litteratur
Amerikansk kanonbåtsdiplomati under lupp Bergquist, Mats 2021:1 Öppna Sisson, Siebens and Blechman (Ed) : Military Coercion and US Foreign Policy. The Use of Force Short of War Litteratur
Svenska ögon på det finska inbördeskriget Körlof, Björn 2021:1 Öppna Berglund och Sennerteg : Finska inbördeskriget Litteratur
Litteraturöversikt 1-2021 2021:1 Öppna Litteratur
Helge Jungs tidlösa strategi Björeman, Carl 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
Utbildning till varje pris? Edström, Håkan 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
Slutreplik: Seniorprofessorer på avvägar! Edström, Håkan och Petersson, Magnus 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
Man lyssnade på militären när det passade Gustafsson, Bengt 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
Icke-militära hot Nylén, Lars 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
The Wages of a Strategy of Avoidance Zakheim, Dov S 2014:3 Öppna Analys & perspektiv
Amerikanerne ute, russerne inne og tyskerne oppe? Tamnes, Rolf 2014:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
En ny huvudkurs för marinen Thörnqvist, Jan 2014:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Natofrågan – allsidigt underlag saknas Björeman, Carl 2014:3 Öppna Nato - för och emot Litteratur
Avskräckningsstrategi tillämpbar mot terrorism? Carling, Jonas 2014:3 Öppna Counterstrike : The Untold Story Litteratur
Hyllning till artilleriet Santesson, Olof 2014:3 Öppna Gunfire : Brittiskt artilleri under andra världskriget Litteratur
Kontraster i Kreml Santesson, Olof 2014:3 Öppna Härskarna i Kreml : Från Gorbatjov till Putin Litteratur
Litteraturöversikt 3-2014 Santesson, Olof 2014:3 Öppna Litteratur
Militärt tänkande – EU-perspektivet? Andrén, Krister 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Warfare as a Relational Whole – Towards a coherent analysis of Strategy, Operational Art and Tactics Gustafson, Michael 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Helge Jungs strategi Gustafsson, Bengt 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Fremtidskrigen – en kamp på tre fronter Heier, Tormod 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Har EU och USA gemensamma värderingar? – En fråga om sammanfallande intressen Kiesow, Ingolf 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
FSB förvaltar arvet från KGB Leijonhielm, Jan 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Reformera den militära underrättelsetjänsten Staberg, Johan 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
Militärt tänkande och militärstrategisk kultur – 2000 års historia på tjugo minuter Wedin, Lars 2014:2 Öppna Analys & perspektiv
How much is enough? – An examination of military strategic planning at the Swedish Armed Forces Gyllensporre, Dennis 2014:2 Öppna Inträdesanförande / inaugural speech Handlingar
Invalda 21 maj 2014 2014:2 Öppna Handlingar
Fakta och åsikter om Nato Petersson, Magnus 2014:2 Öppna Nato - för och emot Litteratur
Ryssland och – alltjämt – Tyskland de mest skyldiga – Våra dagars historiker om skulden för första världskriget Santesson, Olof 2014:2 Öppna Catastrophe : Europe Goes to War 1914 Litteratur
Sven Wedén – en försvarets vän Santesson, Olof 2014:2 Öppna Kärlek, tbc och liberalism. En biografi om Sven Wedén Litteratur
Litteraturöversikt 2-2014 Santesson, Olof 2014:2 Öppna Litteratur
Militära reflektioner om officersprofessionen Gyllensporre, Dennis 2014:1 Öppna Analys & perspektiv
Kina vill expandera till havs Kiesow, Ingolf 2014:1 Öppna Analys & perspektiv
Försvarsmaktens perspektivstudie – några tankar Löfstedt, Helge 2014:1 Öppna Analys & perspektiv
Political Succession in 21:st Century Russia Sadeniemi, Pentti 2014:1 Öppna Analys & perspektiv
Strategy: A Short Guide van Creveld, Martin 2014:1 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges säkerhetspolitik Bildt, Carl 2014:1 Öppna Handlingar
Från sill till skifferolja Hagman, Carl-Johan 2014:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Mera om Churchill Hall, Bo G 2014:1 Öppna Winston Churchill. Del 1. 1874-1939 Litteratur
Arméns långsiktiga svanesång Jeppsson, Tommy 2014:1 Öppna Var vi redo? Svenska armén under kalla kriget Litteratur
Framtida nordisk och baltisk säkerhet Neretnieks, Karlis 2014:1 Öppna Northern Security and Global Politics Litteratur
Hur Sverige undgick kriget men förlorade sitt oberoende Rossander, Erik 2014:1 Öppna Korridoren till Kaliningrad Litteratur
Stalingrad – vittnen ger nya insikter om Röda armén Samuelson, Lennart 2014:1 Öppna Stalingradprotokollen Litteratur
En studie rörande nolltolerans mot förluster vid internationella insatser Avd IV 2014:1 Öppna Årlig redovisning Handlingar
Var behövs frivilligheten? Avd V 2014:1 Öppna Årlig redovisning Handlingar
Kommentar till Akademisering på avvägar? Axberg, Stefan och Brehmer, Berndt 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
The Myths of Cultural Awareness – Culture does not eat strategy for breakfast Bergman, David 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Interorganisatorisk samverkan – en fallstudie av en extraordinär händelse Ekenberg, Elias 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Vett och vilja Gustafsson, Bengt 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Kulturanalys -Teori och tillämpning Hedlund, Erik 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
On the Proposed Zone in the Middle East – An area free of Weapons of Mass Destruction Prawitz, Jan 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Damn if you do, damn if you dont – USA och MENA-ländernas legitimitetsproblem Sahlin, Michael 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Ett ynka kvalitetsförsvar utan hemvärn Santesson, Olof 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Luftförsvarets utveckling på lång sikt (2) Sundin, Claes 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Natoflyg skjuter vi inte ner Uller, Lennart 2013:4 Öppna Analys & perspektiv
Ett innehållsrikt och framgångsrikt år Anderson, Björn 2013:4 Öppna KKrVA:s årsberättelse för 2013 Handlingar
Allas vårt ansvar för en folkförankring Arrius, Göran 2013:4 Öppna Tal vid högtidsdagen 2013 Handlingar
Multi-, tri- eller rent av åter bipolärt? – Det internationella systemet tjugofem år efter det kalla kriget Bergquist, Mats 2013:4 Öppna Avd VI, årlig redovisning Handlingar
Nettverksbasert krigføring for det 21. århundre – En løsning også på det nordiske forsvarsproblem? Diesen, Sverre 2013:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Minnesord över bortgångna ledamöter Herolf, Gunilla 2013:4 Öppna Handlingar
Försvarets resa mot ett nytt försvarsbeslut – våga vara tydlig Rosenius, Frank 2013:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen 2013 Handlingar
Stark truppinsats på Balkan – svagt regeringsstöd Björeman, Carl 2013:4 Öppna När Balkan brann Litteratur
En existentialism för den sista människan Christiansson, Magnus 2013:4 Öppna Warrior Geeks Litteratur
Flygvapnets högre chefer på plats i hyllan Santesson, Olof 2013:4 Öppna Svenska flygvapnets högre chefer 1925-2005 Litteratur
Att diskutera ledning systematiskt Santesson, Olof 2013:4 Öppna Insatsledning Litteratur
Strid – en teoretisk analys Hulterström, Patrik och Widén, Jerker 2013:4 Öppna Tidskrift
Årsregister 2013 2013:4 Öppna Årsregister
Europaperspektiv och nationella mål – Försvarsberedningens analys behöver fördjupas på centrala punkter Andrén, Krister 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
IAEA – mer än en nukleär vakthund Daag, Nils och Lenefors, Magnus 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
Framtida svensk luftmakt Järvare, Mathias 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhetspolitiskt underskott – fyra scenarier – Jämförelser Sverige-Finland-Polen Löfstedt, Helge 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
Till minne av general Poirier – militärstrateg Wedin, Lars 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
Försvar med marin tyngdpunkt Wedin, Lars 2013:3 Öppna Analys & perspektiv
Historieverket slutfört – på gott och ont Hall, Bo G 2013:3 Öppna Sveriges Historia del 7 och 8 Litteratur
När militärkultur utmanar folkstyret – fallet Israel Ljungberg, Carl Johan 2013:3 Öppna Fortress Israel Litteratur
Han tordes vara chef – Ulf Henricssons berättelse om BA01 Santesson, Olof 2013:3 Öppna När Balkan brann! Litteratur
Försvarsmaktens operativa förmåga Sjövall, Henrik 2013:3 Öppna Att värdera operativ förmåga i styrningen av Försvarsmakten Litteratur
Svensk krigarkultur – En samexisterande subkultur inom Försvarsmakten Bovét, Peter 2013:3 Öppna Tidskrift
The rise of the Soviet Navy, a re-visited Western view Dyndal, Gjert-Lage 2013:3 Öppna Tidskrift
Konstruktivistiska tankar om engagemanget i Afghanistan – Mjuka perspektiv på svåra utmaningar Birkeland, Jacob 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Kan man lita på vittnen i ett vittnesseminarium Björeman, Carl 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Akademisering på avvägar? Utbildning och forskning i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan Edström, Håkan och Petersson, Magnus 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
USA:s ombalansering mot Asien och Stilla havet – En preliminär utvärdering Engelbrekt, Kjell 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges historia 1965-2012 – Några kommentarer Gustafsson, Bengt 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Några synpunkter på svensk strategi Haglund, Magnus 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Tankar för dagen om akademier Jonsson, Inge 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhetspolitiskt underskott? – En jämförelse Sverige-Finland-Polen Löfstedt, Helge 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Turkiets vägskäl och vägval Sahlin, Michael 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Swedish and French doctrines – Same challenge – different articulations Skaring, Li 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Striden om staden Tambour, Andreas 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
Från nästan kärnvapenland till nedrustningsapostel – En svensk helomvändning kring 1960 Wulff, Petter 2013:2 Öppna Analys & perspektiv
EU Battle Group – förmåga och framtida utveckling Andersson, Stefan J 2013:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Kassandra möter dr Pangloss – Om krisberedskapens psykologi Enader, Ann 2013:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
FörFramtidens svenska sjöförsvar? Haggren, Jonas 2013:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Om finska fjärrpatruller Hall, Bo G 2013:2 Öppna Bakom Röda arméns linjer Litteratur
Kallt krig i ny tappning Jeppsson, Tommy 2013:2 Öppna Kalla Kriget 2.0 Litteratur
Början på historien om engagemanget i Afghanistan Johnsson, Magnus 2013:2 Öppna Ett krig här och nu Litteratur
Krig i fred Olsson, Stefan 2013:2 Öppna Ett krig här och nu Litteratur
Genus och underrättelser – mot bättre lägesbild Petersson, Magnus 2013:2 Öppna Den vetenskapliga Underrättelseoperationen Litteratur
Dagbok från ubåtsfronten Santesson, Olof 2013:2 Öppna Dagbok från UD, Volym 1 Litteratur
Det stora misslyckandet – När Sverige drog med i striden Santesson, Olof 2013:2 Öppna Ett krig här och nu Litteratur
Landbaserad luftmakt kontra hangarfartygsbaserad Tornberg, Claes 2013:2 Öppna Land Based Air Power or Aircraft Carriers Litteratur
FN-insatser och strategi Uller, Lennart 2013:2 Öppna Political Aspirations and Perils of Security Litteratur
Hur länge förblir Ryssland evigt? Bertelman, Tomas 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Finlands sak var vår Dahlsten, Ulf 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Civil-militär samverkan efter jordbävning – Självförsvarsstyrkornas insatser i Japan Elg, Johan 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
PRIO i Försvarsmakten – Hur stödsystemet villkorat verksamheten Emanuelsson, Stefan 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
GMU-rekryterna – Motivation, självbild och fortsatt engagemang i försvaret Hedlund, Erik 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Kallt krig i Östasien? Kiesow, Ingolf 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Svenska ytstridsfartyg i internationell belysning Löfstedt, Helge 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Krig och samhällsutveckling i Afrika Nyström, Johan 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Svenskt utrikespolitiskt beslutsfattande – En flernivåanalys av deltagandet i ESFP Vitikainen, William 2013:1 Öppna Analys & perspektiv
Kristålighet genom privat-offentlig samverkan Kulling, Per m fl 2013:1 Öppna Avd V, årlig redovisning Handlingar
Akademisammankomsten den 5 dec 2012 Löfstedt, Helge 2013:1 Öppna Handlingar
Är en kärnvapenfri värld möjlig? Salander, Henrik 2013:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Signaltjänst och lantkrigföring – Aspekter på ledningssystem i relation till operationer och taktik Sjövall, Henrik 2013:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Försvarsmaktens logistik i ett framtidsperspektiv Ström, Mats 2013:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Fransk militär tanke, formulerad av en svensk kommendör Edling, Per 2013:1 Öppna Marianne et Athéna Litteratur
Kampen i Stilla havet Hall, Bo G 2013:1 Öppna Kampen om Stilla Havet Litteratur
Läsvärt om strategi i en allianskontext Jeppsson, Tommy 2013:1 Öppna Pursuing Strategy Litteratur
Norskt sjöförsvar i krig och fred Jeppsson, Tommy 2013:1 Öppna Sjöforsvaret i Krig og Fred Litteratur
Tre perspektiv på svenskarna i Katanga Santesson, Olof 2013:1 Öppna We are in the Congo Now Litteratur
Ännu en stor finländare Santesson, Olof 2013:1 Öppna Max Jakobson - det kalla krigets diplomat Litteratur
Vi i norr som håller sams Santesson, Olof 2013:1 Öppna Norden mellan stormakter och fredsförbund Litteratur
Litteraturöversikt 1-2013 Santesson, Olof 2013:1 Öppna Litteratur
Intellektuella i civilisationens utmarker Björnsson, Anders .. Öppna Analys & perspektiv
Uppdragstaktik vid utbildning av kadetter – Institutionalisering av ledningsmetoden Emanuelsson, Stefan .. Öppna Analys & perspektiv
Tre krig som påverkar Sverige Granholm, Niklas .. Öppna Analys & perspektiv
Kina – supermakt i vardande Grundevik, Berndt .. Öppna Analys & perspektiv
Allt hänger ihop: Ukraina, Mellanöstern, Ryssland, USA, Kina, olja och gas Kiesow, Ingolf .. Öppna Analys & perspektiv
High-Low-Mix även i Försvarsmakten? Löfstedt, Helge .. Öppna Analys & perspektiv
Luftförsvarets utveckling på lång sikt 3 Sundin, Claes .. Öppna Analys & perspektiv
U 137 intrång ska framstå som oavsiktligt Uller, Lennart .. Öppna Analys & perspektiv
Varför fanns det ingen dynamit i svenska sjöminor? Wulff, Petter .. Öppna Analys & perspektiv
Rysk beslutsfattning på operativ nivå Blid, Pär .. Öppna Inträdesanförande Handlingar
Luftstridskrafterna inför 2020-talet Petersson, Tommy .. Öppna Inträdesanförande Handlingar
Paneldiskussion om Ukrainakonflikten Vendil Pallin, Carolina (FOI), Nygren Bertil (Stockholms universitet) och Elfving, Jörgen (Försvarsmakten) och Engdahl, Ola (FHS) och Engelbrekt, Kjell (FHS) .. Öppna Försvarshögskolan Stockholm, 2014-10-06 Analys & perspektiv
Minnesord över bortgångna ledamöter 2014 Waldemarsson, Bo 2014:4 Öppna Handlingar
Ett nytt säkerhetspolitiskt läge Odenberg, Mikael 2014:4 Öppna Styresmannens högtidstal 2014 Handlingar
Ett år med kvittenser Anderson, Björn 2014:4 Öppna KKrVA årsberättelse för 2014 Handlingar
Utmaningarna är många – och svåra Widman, Allan 2014:4 Öppna Handlingar
Rymdarenans möjligheter Carlsson Sjöberg, Ella 2014:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Ballistiskt missilförsvar i Europa och folkrätten Haupt, Dirk Roland 2014:4 Öppna Belönad tävlingsskrift 2014 Handlingar
Svenskt signalskydd i dåtid, nutid och framtid Gruvö, Pia 2014:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Soviet Operational Art Elg, Johan 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Underrättelsetjänsten, en fortsättning Karlson, Gunnar 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Genmäle till Slutreplik Vretblad, Bengt 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Fortsättning om Helge Jungs strategi Gustafsson, Bengt 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Space Concepts for a Strategist Acker, Bruce 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Autonoma vapensystems folkrättsenlighet Haupt, Dirk Roland 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Military Technology Is a Science of Artifacts Jensen, Eva 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Allt hänger ihop Kiesow, Ingolf 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Specialoperationer och markstridskrafter: Doktrin, teori och krigets friktioner Carling, Jonas 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Sedvanerätten och Försvarsmakten Roos, Per 2014:4 Öppna Analys & perspektiv
Moderat historik Arvidsson, Claes 2014:4 Öppna Du gamla, du fria - Moderat utrikespolitik från Högerparti till Alliansregering Litteratur
Femton-noll mot Nato-medlemskap Santesson, Olof 2014:4 Öppna Bevara alliansfriheten : Nej till Nato-medlemskap Litteratur
Nytt kring ryskt militärt tänkande Jeppsson, Tommy 2014:4 Öppna Learning From Foreign Wars: Russian Military Thinking 1859-1873 Litteratur
Om mänsklighet i det omänskliga Hall, Bo G 2014:4 Öppna Julmatchen på västfronten Litteratur
Blandad kompott om Paris sedan vapnen tystnat Hall, Bo G 2014:4 Öppna Paris efter befrielsen 1944-1949 Litteratur
Litteraturöversikt 4-2014 Santesson, Olof 2014:4 Öppna Litteratur
Japan är USA:s asiatiska hörnpelare Grundevik, Berndt .. Öppna Analys & perspektiv
Genomförande av härordningen Försvarspolitikens Hårda Kärna Wickbom, Jan .. Öppna Analys & perspektiv
Skev maktbalans i Europa Bergquist, Mats .. Öppna Analys & perspektiv
Försvarsberedningen – i (o-)takt med tiden Arvidsson, Claes 2015:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Med alla till buds stående metoder? – Strategi i den politiska styrningen av Försvarsmakten Edström, Håkan 2015:1 Öppna Tidskrift
Tyska och sovjetiska förluster 1941-1945 – Om förhållandet mellan förlorade generaler på östfronten Maslov, A A 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Det montenegrinska spåret Oldberg, Ingmar 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
163. divisionen och dess roll – i marginalen Santesson, Olof 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Segt invasionsförsvar eller aktivt insatsförsvar? Haglund, Magnus 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Et mest mulig relevant forsvar – Småstatens handlingsrom i sikkerhets- og forsvarspolitikken Walter, Tor Egil 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhetspolitik i informationssamhället Franke, Ulrik 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Krigets villkor och det civila försvaret Hallbom, Jonas 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Försvarsmateriel i internationell belysning – Svensk modernitet eller förmåga? Löfstedt, Helge 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Of Eagles and Griffins: A View from Washington – The Future of the US-Swedish Defense and Security Relationship Nordenman, Magnus 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Rättslig ordning, politisk och ekonomisk styrning – Tankar om civilt försvar Körlof, Björn 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Egypt between True Democracy and Anarchy – A Strategic Perspective Analysis Using the Complexity Theory Abouzeedan, Adli 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Den dolda alliansen og svensk Natodebatt Espenes, Øistein 2015:1 Öppna Analys & perspektiv
Det målinriktade dödandets liv och leverne Haupt, Dirk Roland 2015:1 Öppna The Life and Times of Targeted Killing Litteratur
När försvaret var totalt Wulff, Petter 2015:1 Öppna I skuggan av kriget. Svenskt civilförsvar 1937-1996 Litteratur
Krigsmakten under det kalla kriget Hall, Bo G 2015:1 Öppna Den svenska krigsmakten under kalla kriget Litteratur
Luftherraväldet ifrågasatt Wedin, Lars 2015:1 Öppna La suprématie aérienne en péril Litteratur
Midsommarkrisen 1941 Bergquist, Mats 2015:1 Öppna Midsommarkrisen 1941 Litteratur
Finland i spionernas nätverk Eneberg, Kaa 2015:1 Öppna Spionkriget Litteratur
Ubåtar än en gång Rossander, Erik 2015:1 Öppna Omöjlig ubåt Litteratur
Om ubåtar och kön Santesson, Olof 2015:1 Öppna Det dolda hotet - 12 forskare om ubåtar Litteratur
Vapenexport – varför? Wulff, Petter 2015:1 Öppna Saudivapen Litteratur
En folkrättens paradox – Om statlig spionage- och underrättelseverksamhet Haupt, Dirk Roland 2015:1 Öppna Lespionnage dans le droit international Litteratur
Drönarfilosofi Wedin, Lars 2015:1 Öppna Théorie du drone Litteratur
Litteraturöversikt 1-2015 Santesson, Olof 2015:1 Öppna Litteratur
Försvarspolitikens Hårda Kärna – (reviderad artikel 2015-04-29) Wickbom, Jan .. Öppna Analys & perspektiv
Marin strategi och sjöoperativt tänkande – Ledning under kalla krigets sista decennier Tornberg, Claes 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Mer flexibelt och mer välförankrat – Tankar om ett effektivare försvar Bildt, Nils 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Winston Churchill, krigsman, 1874-1965 Santesson, Olof 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Ett nytt Totalförsvar Westberg, Anders 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
The Security Dimension of the Arctic region – A symposium at the Royal Swedish Academy of War Sciences Waldemarsson, Bo 2015:2 Öppna Introduction Analys & perspektiv
Förhandla om kärnvapennedrustning – Skyldighet enligt 1968 års icke-spridningsfördrag Haupt, Dirk Roland 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Military teaching for the future Gunneriusson, Håkan och Bachmann, Sascha 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Ett nytt Ryssland – Vart är vi på väg? Ekeman, Lars 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Filosofiska aspekter på autonoma system Johansson, Linda 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Operationsplanläggning Åland Roth, Thomas 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Legosoldat, barnamördare eller hjälte? Hildebrandt, Johanne 2015:2 Öppna Analys & perspektiv
Terrorismens svarta bok Wedin, Lars 2015:2 Öppna Le dossier noir du terrorisme. La guerre moderne selon Sun Tzu. Litteratur
De skulle leda svenskt försvar i krig Jeppsson, Tommy 2015:2 Öppna Militära ledare under kalla kriget Litteratur
Det kalla krigets svenska flotta belyst Jeppsson, Tommy 2015:2 Öppna Svenska Flottan under Kalla Kriget Litteratur
Nato-etterretningens skiftende fokus – Fra det sydlige Skandinavia til det ?høye nord? på slutten av 1950-tallet Espenes, Øistein och Lage Dyndal, Gjert 2015:2 Öppna Handlingar
Försvarsberedningens dilemma – Konsekvens eller konsensus? Edström, Håkan 2015:2 Öppna Handlingar
Litteraturöversikt 2-2015 Santesson, Olof 2015:2 Öppna Litteratur
Försvar, neutralitet, alliansfrihet, information Lindqvist, Gunnar .. Öppna Analys & perspektiv
Mellan rätt och moral – En konst- och kulturdragkamp Santesson, Olof 2015:2 Öppna Parthenonsyndromet. Kampen om kulturskatterna Litteratur
Conventional forces on unconventional battlefields – Is military education and training on track? Heier, Tormod 2015:3 Öppna Tidskrift
Gymnasiebetyget mest relevant – Att förutse kadetters studieresultat vid Officersprogrammet Niclason, Philip 2015:3 Öppna Tidskrift
Ekonomi – en krigsvetenskap? Nordlund, Peter 2015:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Triangelns makt – civil-militära relationer Westberg, Anders 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Juridik för hybridkriget Körlof, Björn 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Den existerande svenska dolda livlinan till Nato Gustafsson, Bengt 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Överraskande inlett angrepp Gustafsson, Bengt 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Stuxnet i folkrättslig belysning Haupt, Dirk Roland 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Vad ska hända med svensk försvarsindustri? Löfstedt, Helge 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Rysslands flygstridskrafter mot framtiden – LFU 2040 – referat och reflexioner Löfstedt, Helge 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Det nya försvarsbeslutet – konsekvenser för strategiutbildningen vid FHS Borén, Stefan, Edström, Håkan, Nordmark, Mikael och Oltorp, Anders 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
En stöld i Porkala Eneberg, Kaa 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Den osynlige angriparen i cyberrymden Nylén, Lars och Åkesson, Ingvar 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Det finska inbördeskriget och dess följder Bergquist, Mats 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Turkiska vägval i turbulent inre och yttre miljö Sahlin, Michael 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Kraftsamling: en doktrinär kvantitativ sanning Folmerz, Nicklas 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Värdlandsavtalet och en kris i Baltikum Uller, Lennart 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
När folket kunde försvara sig självt Gustafsson, Bengt 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Att leda ett samhälle i krig Lundgren, Bo Richard 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Vad händer med Ryssland? Braw, Christian 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Barabarossa i annat perspektiv Santesson, Olof 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Military Thinking in the 21st Century Heier, Tormod 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Högklassigt marinstrategiskt tänkande Andersen, Henrik 2015:3 Öppna Analys & perspektiv
Litteraturöversikt 3-2015 Santesson, Olof 2015:3 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2015 Waldemarsson, Bo 2015:4 Öppna Handlingar
En nära turbulens – Styresmannens tal vid högtidsdagen den 11 november 2015 Odenberg, Mikael 2015:4 Öppna Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2015 – Ett år i orons tecken Anderson, Björn 2015:4 Öppna Handlingar
Europe Needs a Closer Union to Survive Stelzenmüller, Constanze 2015:4 Öppna Handlingar
Myten om de omoraliska drönarna – Hur autonoma vapensystem kan leda till högre moral i krigföring Bergman, David 2015:4 Öppna Handlingar
EU som försvarsunion Tiilikainen, Teija 2015:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
The Crisis over Ukraine – A Conceptual Watershed in Western Defence Policy Raitasalo, Jyri 2015:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Fredsteknik Avd IV 2015:4 Öppna Årlig redovisning Handlingar
Har Sveriges geopolitiska läge förändrats? Avd VI 2015:4 Öppna Årlig redovisning Handlingar
A theoretical framework of Maritime Air Power Dyndal, Gjert Lage 2015:4 Öppna Tidskrift
Fingret i magen – Ryska utmaningar för svensk-finskt försvarspolitiskt tänkande Nicander, Lars och Arnevall, Linnéa 2015:4 Öppna Analys & perspektiv
On the future of conventional warfare – From closed minds to open system Gyllensporre, Dennis 2015:4 Öppna Analys & perspektiv
Sea Power and Air Power. Some thoughts about the future (kommentar) Wedin, Lars 2015:4 Öppna Analys & perspektiv
The Normality of Asymmetric Warfare (kommentar) Heier, Tormod 2015:4 Öppna Analys & perspektiv
Technology and Warfare – the Implications of Change, Especially for Small States (kommentar) Bukkvoll, Tor 2015:4 Öppna Analys & perspektiv
Sverige före den 9 april Santesson, Olof 2015:4 Öppna Kriget kommer! Den hemliga svenska krigsplanläggningen under vinterkriget 1939-1940 Litteratur
Avgörande slag Hall, Bo G 2015:4 Öppna Ardennerna 1944. Hitlers sista offensiv. Litteratur
EU och den svåra säkerheten Santesson, Olof 2015:4 Öppna The EU and Security. A handbook for Practitioners Litteratur
En framgångsrik ämbetsman minns Santesson, Olof 2015:4 Öppna Ryssland och svensk säkerhetspolitik - 50 år i utrikespolitisk tjänst Litteratur
Sverige – det extrema Santesson, Olof 2015:4 Öppna Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning Litteratur
Hur vi rustade hemma – så länge vi hade råd Santesson, Olof 2015:4 Öppna Militärisch-Industrieller Komplex? Rüstung in Europa und Nordamerika nach dem Zweiten Weltkrieg Litteratur
En fallen reformman Santesson, Olof 2015:4 Öppna Karl Staaff - försvaret och demokratin : Karl Staaff - arbetarvän, rösträttskämpe och socialreformat Litteratur
Giljotin och säkerhetspolitik m/1794 Santesson, Olof 2015:4 Öppna Terrorn : En berättelse om Franska revolutionens blodigaste tid Litteratur
Ihålig svensk säkerhetspolitik Petersson, Magnus 2015:4 Öppna Den dolda alliansen : Sveriges hemliga NATO-förbindelser (fjärde utökade upplagan) Litteratur
Litteraturöversikt 4-2015 Santesson, Olof 2015:4 Öppna Litteratur
Mellan krig och fred – ryskt militärt tänkande nu och då Persson, Gudrun 2016:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2016 Tävlingsskrifter 2016:1 Öppna Handlingar
Akademins heder på spel Cronenberg, Arvid 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Styresmannens svar om Natofrågan Odenberg, Mikael 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Icke-frågan har blivit en problematisk fråga – Natodebatten i Sverige Sahlin, Michael 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Om värdet av Natomedlemskap Uller, Lennart 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Mobilisering mot ett fientligt väst – Den ryska nationella säkerhetsstrategin Persson, Gudrun, Hedenskog, Jakob, Oxenstierna, Susanne och Vendil Pallin, Carolina 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Rysk civil-militär samverkan Elfving, Jörgen och Eklund, Niklas 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Submarine Intrusions in Swedish Waters – Past and Present Jansson, Nils-Ove 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Terrorism och krig: dags för begreppsbestämningar Bergquist, Mats 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Försvaret av Sverige: Vem kan leda operationer? och vem bör? Edström, Håkan och Josefsson, Anders 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Det strategiska överfallet – Överraskning och vilseledning Westberg, Anders 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Återta offensiven – Kontroll av luftrum ur ett gemensamt perspektiv Greberg, Peter 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Om oenighet och oklarhet – Neutralitet, civilförsvar och försörjningstrygghet Kiesow, Ingolf 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Uppgörelsen om Irans nukleära program – Folkrättslig analys av FN:s säkerhetsråds resolution 2231 (2015) Haupt, Dirk Roland 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
CTBT – av central roll utan att ha trätt i kraft Daag, Nils och Lindfors, Erik ? 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Personlig utveckling börjar där komfortzonen slutar – Fallskärmstjänsten vid officersutbildningen 1956-2016 Bergman, David 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Försvarsmaktens personalförsörjning – nuläge och framtid Amid, Callis 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Lost in Transition – The Swedish Navy and air power in the interwar years Wulff, Petter 2016:1 Öppna Analys & perspektiv
Att se om Sveriges hus – Från kärnvapenrisk till nedrustning Santesson, Olof 2016:1 Öppna Försvaret främst resp Kan Sverige försvaras - mot vad? Litteratur
INF-fördraget tjänar allas intressen – En efterlevnadskris och insikter om fördragets alternativlöshet Haupt, Dirk Roland 2016:1 Öppna Facing the Missile Challenge. U.S. Strategy and the Future of the INF Treaty Litteratur
Litteraturöversikt 1-2016 Santesson, Olof 2016:1 Öppna Litteratur
När pendeln svänger – Förutsättningar för en modern folkförankring Bartholdson, Lena 2016:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Militære doktriner – effektive styringsdokumenter eller teoretiske støvsamlere? Andersen, Morten 2016:2 Öppna Tidskrift
Motivet som inte nämndes Gustafsson, Bengt 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
I anslutning till Arvid Cronenbergs artikel Gustafsson, Bengt 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Uppbyggnad av det civila försvaret – på nytt! Körlof, Björn 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Hur ska det nya kalla kriget sluta? Hugemark, Bo 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Bengt Gustafssons strategi Björeman, Carl 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskapsakademien och Natofrågan Björeman, Carl 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Svar till ledamoten Carl Björeman Odenberg, Mikael 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Våldsutövning och dödande i framtida krigföring Bergman, David 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
The Trump Phenomenon and American Isolationism – the Strange Nature of the 2016 Presidential Campaign Zakheim, Dov S 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Rysk bokföring – De väpnade styrkornas förmågeutveckling under 2015 Elfving, Jörgen 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Militärstrategiskt samarbete – Finland lösningen … eller problemet? Edström, Håkan m fl 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Våldsbejakande extremism och radikalisering Nylén, Lars 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
The sea as a strategic domain Wedin, Lars 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Konsten att ligga steget före – Kognitiva system för analys Engström, Marcus m fl 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
När det stod och vände – Vittnesmål om historiska vändpunkter Sahlin, Michael 2016:2 Öppna Analys & perspektiv
Die Kanslerin Hall, Bo G 2016:2 Öppna Stefan Kornelius : Angela Merkel Litteratur
Franska kärnvapen Wedin, Lars 2016:2 Öppna Philippe Wodka-Gallien : Essai nucléaire. La Force de frappe française du XXIe siècle  : défis, ambi Litteratur
Om det kalla krigets Maginotlinjer Santesson, Olof 2016:2 Öppna John R. Galvin : Fighting the Cold War. A Soldiers Memoir Litteratur
Sju som vill stänga porten till Nato Santesson, Olof 2016:2 Öppna Sverige, Nato och säkerheten. Betänkande från Natoutredningen Litteratur
Litteraturöversikt 2-2016 Santesson, Olof 2016:2 Öppna Litteratur
Luftvärnet – tillbaka till framtiden Jönsson, Stefan 2016:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Det glömda arvet från svensk allianspolitik Westberg, Jacob 2016:3 Öppna Tidskrift
Officer 1965 – några erfarenheter Uller, Lennart 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Utveckling och urval av officerare under det kalla kriget Palmgren, Johan 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Militär kompetens i de tänkande maskinernas tidsålder Franke, Ulrik 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Nytt uppträdande, ny kostym – Aspekter på ny taktik ur idéperspektiv Daleke, Rikard 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Invasionsförsvarets taktik möter dagens krav – och förändring? Blomqvist, Niklas 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Akademien och Nato-anslutning Cronenberg, Arvid 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Svar till ledamoten Cronenberg Jeppsson, Tommy 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Den turkiska variabeln i Västasiens spelvändningar Sahlin, Michael 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Avsiktlig spridning av smitta Nylén, Lars och Knutsson, Rickard 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Realism eller illusion, en komplettering Gustafsson, Bengt 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Cyber-Attacks as coercive instruments Steiner, Hrafn 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Hybridkrigföring – Nya utmaningar eller klassiska principer som vi redan förstår? Gustafson, Michael 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Den bräckliga alliansen – Transatlantiska utmaningar och möjligheter Daag, Nils och Hagman, Hans-Christian 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
En rak IKFN till sist Santesson, Olof 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Första världskrigets utbrott sett från rysk horisont Ljungberg, Carl Johan 2016:3 Öppna Dominic Lieven : Towards the flame Litteratur
Mannerheim och hans ryssar Braw, Christian 2016:3 Öppna Leonid och Marina Vlasov : Gustaf Mannerheim och de vita emigranterna Litteratur
Litteraturöversikt 3-2016 Santesson, Olof 2016:3 Öppna Litteratur
Populismen i Centraleuropa och dess vidare konsekvenser Daag, Nils och Daag, Kristoffer 2016:3 Öppna Analys & perspektiv
Minnesord över bortgångna ledamöter 2016 Waldemarsson, Bo 2016:4 Öppna Handlingar
Trumps seger inger oro Odenberg, Mikael 2016:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen 2016 Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2016 Anderson, Björn 2016:4 Öppna Handlingar
Försvarsmakten mot 2020-talet Bydén, Micael 2016:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Erövra eller erövras – Officersprofessionens relation till det akademiska systemet Norsell, Martin 2016:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Tröskeleffekt – Årlig redovisning 2015 från Avd III Liljegren, Magnus och Petersson, Tommy 2016:4 Öppna Handlingar
Råttfångaren från Hameln – Högerextrema och populistiska partiers ryska kontakter Elfving, Jörgen 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Berättelsen om svensk insats i Afghanistan – En kvantitativ undersökning av mediers roll för det strategiska narrativet Ekengren, Marcus 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Hoten mot freden i västra Stilla havet – Inför 2017: Betydelsen för Europa Kiesow, Ingolf 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Den Hårda Kärnan (HK) Wickbom, Jan 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Seminarium om framtidens officersutbildning – sammanfattning Ekenberg, Roland 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Seminarium om framtidens officersutbildning – inlägg Tornberg, Claes 2016:4 Öppna s 144 Analys & perspektiv
Polsk säkerhets- och försvarspolitik i blickfånget Hagström Frisell, Eva och Sundberg, Anna 2016:4 Öppna Analys & perspektiv
Om Finlands störste son Eneberg, Kaa 2016:4 Öppna Dag Sebastian Ahlander : Gustaf Mannerheim Litteratur
Från Oscar I till Peter Hultqvist – Kontinuitet och kursjusteringar i svensk säkerhetspolitik efter 1812 Bergquist, Mats 2016:4 Öppna Jacob Westberg : Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014 Litteratur
Att läsa Moltke, Pétain och Gyllenkrok Santesson, Olof 2016:4 Öppna Gunnar Artéus : Soldater och poeter. Essäer Litteratur
När kriget kom till Gotland Sadeghpour, Minou 2016:4 Öppna Björn Anderson och Tommy Jeppsson : Bricka i ett stort spel Litteratur
Litteraturöversikt 4-2016 Santesson, Olof 2016:4 Öppna Litteratur
Hur fattar erfarna chefer beslut? Thunholm, Peter 2017:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Strategiskt starka och samtidigt sköra – Dilemman, krigföring och krigsförberedelser i Asien och Mellanöstern Rydqvist, John 2017:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
War in Our Time – Några kommentarer till John Rydqvists inträdesanförande Sahlin, Michael 2017:1 Öppna Handlingar
Trump and Allies in American National Security Zakheim, Dov S 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Ett sökande efter framtida uppgifter – Omvärldsutvecklingen och den svenska säkerhetspolitiken Mörtberg, Jan 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Krishantering på fem nivåer Fast, Maria och Ingbert, Hans 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Det nationella försvaret av Frankrike – Mot ett nytt paradigm? Dufourcq, Jean 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Ett militärtekniskt perspektiv på förmågeutveckling Silfverskiöld, Stefan 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Flexibilitet och handlingsfrihet – Att göra det mesta med det man har Ekholm, Anders 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Vilka förmågor är tidlösa vid motanfall? Olausson, Annelie 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
2020-talets svenska luftkrigföring – Slutsatser utifrån Italienkampanjen 1943-45 Bergqvist, Carl 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Fjärrstridskrafter och avskräckning – En jämförelse mellan svensk och tysk förmåga Ottosson, Thomas 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Funktionen utrikeshandel Hall, Bo G 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Det kalla krigets återkomst Blomquist, Per och Cronenberg, Arvid 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Terrorns olika ansikten Nylén, Lars 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Security for sale – Swedish guns to Russia in the 19th century Wulff, Petter 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Ett alternativt försvarskoncept för Sverige i ett utmanat Europa Andrén, Krister 2017:1 Öppna Analys & perspektiv
Finlands trumfkort – Mannerheim Braw, Christian 2017:1 Öppna Dag Sebastian Ahlander : Gustaf Mannerheim Litteratur
Praktverk om norsk underrättelsetjänst Petersson, Magnus 2017:1 Öppna Hans Morten Synstnes : Den innerste sirkel : Den militære sikkerhetstjenesten 1945-2002 Litteratur
Realism om krig i Sverige Forss, Stefan 2017:1 Öppna Björn Anderson och Tommy Jeppsson : Bricka i ett stort spel Litteratur
Litteraturöversikt 1-2017 Santesson, Olof 2017:1 Öppna Litteratur
Endast genom anfall kan ett avgörande nås – Varför dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande? Weissmann, Mikael och Ahlström, Peter 2017:2 Öppna Tidskrift
Historien och kriget – Några reflexioner över historiefilosofi och krigsfilosofi Körlof, Björn 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Slaves of the Caliphate – Wartime Sexual Violence as propaganda by deed Månsson, Kristoffer 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Försvarsvilja – en fråga om trovärdig balans mellan mål och medel Johansson, Pontus 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Slaget om kadetterna – Motivationsfaktorer hos svenska och norska officersaspiranter Peterson, Oscar 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Tidlösa friktioner – Vädrets inverkan på militära operationer Lilja, Jonas 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Så kan logistiken i marinen utvecklas – Krav på höjd operativ förmåga Igert, Johan 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Våra säkerhetspolitiska myter Haglund, Magnus 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Trust and military leadership Bergh, Johan 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Skogsbröder 1940-41, 1944-55 – Motståndsmän i Estlands skogar Avasalu, Henn 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Ryska privata säkerhetsföretag – Redwater? Eklund, Niklas och Elfving, Jörgen 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Ett försvar av Gotland Uller, Lennart 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Afghanistanutredningen: vad som inte kom med Bring, Ove 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Hur uppnå verkan i kris och i gråzon? Dalsjö, Robert och Hultmark, Thomas 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Bättre med tre mindre brigader – Arméns framtida riskhantering Ottosson, Thomas 2017:2 Öppna Analys & perspektiv
Nordisk populism Hall, Bo G 2017:2 Öppna Bengt Lindroth : Väljarnas hämnd. Populism och nationalism i Norden. Litteratur
Ett tankens allkonstverk Braw, Christian 2017:2 Öppna Svante Nordin : Filosoferna Litteratur
En fransk Churchill Hall, Bo G 2017:2 Öppna Mats Krantz : Den franske Tigern. En biografi över Georges Clemenceau Litteratur
Mästerförfattare i nyöversättning Björnsson, Anders 2017:2 Öppna Theodor Fontane : Irrvägar Litteratur
Historien om ett elitförband Jeppsson, Tommy 2017:2 Öppna Fredrik Hesselman (red.) : Kustjägarna - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser Litteratur
Svenska frivilligkåren – chefens syn Jeppsson, Tommy 2017:2 Öppna Ernst Linder : Kring Finlands andra krig - strödda minnen från min verksamhet Litteratur
Då ledarskapet prövats Jeppsson, Tommy 2017:2 Öppna Karlis Neretnieks & Marco Smedberg : Att leda i svåra lägen - civila chefer och militära lärdomar Litteratur
Litteraturöversikt 2-2017 Santesson, Olof 2017:2 Öppna Litteratur
The Future of European Security Freedman, Sir Lawrence 2017:3 Öppna Inaugural speech Handlingar
Mångsidigheten hos militära maktmedel Ring, Stefan 2017:3 Öppna Tidskrift
Trapped in the Twilight Zone? – Sweden Between Neutrality and NATO Dalsjö, Robert 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Håller Plan B på att bli Plan A? Bergquist, Mats 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Svensk och finsk operativ förmåga – Reflexioner kring en delrapport från KV21 Löfstedt, Helge 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
The Emergent Art of Military Design – Swedish Armed Forces and the Contemporary Security Environment Zweibelson, Ben m fl 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Tactical Aerial Reconnaissance and NATO – Past, Present and Future Egnell, Robert m fl 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Traumavård vid allvarlig händelse och krig Nylén, Lars m fl 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Livet främst? – Fältsjukvården i Kongo 1960-1964 Bro, Tomas 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Att orientera med kompass – men utan karta- Några tankar kring varför OP, främst OP/VFU, blev som det blev och hur det blev René, Johan 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Aktiv cyberförmåga kräver cyberförståelse Varga, Stefan 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Offensiva cyberoperationer och Natos defensiva mandat Haupt, Dirk Roland 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
Omstrukturering av Folkets befrielsearmé- Cyberrymden som militär domän påverkar Kinas försvarsmaktsreform Haupt, Dirk Roland 2017:3 Öppna Analys & perspektiv
En granskare utan nåd Santesson, Olof 2017:3 Öppna Claes Arvidsson : Fritt fall. Nedslag i debatten om försvar och säkerhet i Sverige Litteratur
Mannerheims vägval Santesson, Olof 2017:3 Öppna Henrik Meinander : Gustaf Mannerheim. Aristokrat i vadmal Litteratur
Från Austerlitz till bättre ledarskap Santesson, Olof 2017:3 Öppna Gerry Larsson, Josi Lundin och Ann Zander : Ledarskapsmodellen samt Nils Bildt : Ledarskap i osäkra Litteratur
Litteraturöversikt 3-2017 Santesson, Olof 2017:3 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2017 Ericsson, Jörgen F 2017:4 Öppna Handlingar
Behandla totalförsvaret som andra utgiftsområden! Odenberg, Mikael 2017:4 Öppna Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2017 Anderson, Björn 2017:4 Öppna Handlingar
Finland och Sverige Lindberg, Jarmo 2017:4 Öppna Handlingar
Ledning och beslutsfattning under kris eller väpnat angrepp Gardesten, Patrik 2017:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Därför behövs Gripen C/D även på 2020-talet Dalsjö, Robert 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Priskompensation och utveckling av produktivitet- Reflexioner med anledning av två rapporter från FOI Löfstedt, Helge 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Det annorlunda Ryssland- Tankar om försök att förstå ett grannland Körlof, Björn 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Sovjetisk krigsplanläggning under det kalla kriget Haglund, Magnus 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Rysk förmågeutveckling – Läget medio 2017 Elfving, Jörgen 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Vad avskräcker Ryssland från angrepp?- Rysk syn på svensk avskräckningspolitik Westerlund, Fredrik 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
Fokus på Litauen i en mörk tid- Väpnat motstånd efter andra världskrigets slut Avasalu, Henn 2017:4 Öppna Analys & perspektiv
What is it all about Høiback, Harald 2017:4 Öppna Robert Erdeniz : Military Operations Planning and Methodology-Thoughts on military problem-solving Litteratur
Föråldrad eller inte?- Den amerikanska debatten om Nato Dahl, Ann-Sofie 2017:4 Öppna Magnus Petersson : The US NATO Debate Litteratur
Granskning från insidan Walter, Tor Egil 2017:4 Öppna Harald Høiback : Forsvaret - et kritisk blikk fra innsiden Litteratur
En studie i civilkurage Jeppsson, Tommy 2017:4 Öppna Hans von Hofsten : I kamp mot överheten Litteratur
Om korstågen Hall, Bo G 2017:4 Öppna Kurt Villads Jensen : Korstågen. Européer i heligt krig under 500 år. Litteratur
Läsvärt om den svenska Afghanistaninsatsen Brommesson, Douglas 2017:4 Öppna Magnus Johnsson : Strategic Colonels - The Discretion of Swedish Force Commanders in Afghanistan 200 Litteratur
En tänkares tankar Wedin, Lars 2017:4 Öppna Lawrence Freedman : The Future of War. A History Litteratur
Diplomat i fält och i FN Daag, Nils 2017:4 Öppna Anders Lidén : Diplomati och uppriktiga samtal Litteratur
Litteraturöversikt 4-2017 Santesson, Olof 2017:4 Öppna Litteratur
Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2018 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Krigen i Syrien: trender framåt och reflektioner bakåt Sahlin, Michael 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Det 21:a århundradet är blått Wedin, Lars 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Globala försvarsutgifter Olsson, Per 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Att undvika nederlagsdoktrin – Defaitism är farligare än övermod Bergman, David 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Hybridkrig – behov av resurser Löfstedt, Helge 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Hybridkrigföring och ledarskapsutmaningar – Utgångsläge för kreativt militärt nytänkande Gustafson, Michael 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Sometimes its good to fail – a British perspective Hickman, Karl 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Den militære virkelighed og forskning og udvikling Panum Baastrup, Maria 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Är Bundeswehr insatsberedd? – Den tyska försvarsmakten och europeiska säkerhetsutmaningar Engelbrekt, Kjell och Vrieler, Aron 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Dystopier och säkerhetspolitik Goldmann, Kjell 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
The Trump Administration and Nuclear Dangers Blechman, Barry M 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Kinas expansion måste hanteras Kiesow, Ingolf 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Det internationella nedrustningsarbetet – Sveriges roll under det kalla kriget Hyltenius, Carl-Magnus 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Freden och Sveriges säkerhetspolitiska läge Cronenberg, Arvid och Blomqvist, Per 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
Risk level in peacetime Swedish naval operations – Meta lessons identified Liwång, Hans 2018:1 Öppna Analys & perspektiv
När våldet slapp loss Santesson, Olof 2018:1 Öppna Tobias Berglund & Niclas Sennerteg : Finska inbördeskriget Litteratur
Studie om digitaliseringen Petersson, Magnus 2018:1 Öppna Mats Olofsson (red) : Det digitaliserade försvaret: Teknikutvecklingens påverkan på försvarsförmågan Litteratur
Tidig internationell insats Hall, Bo G 2018:1 Öppna Lars Ericson Wolke : Saarbataljonen. Svenska fredssoldater i Hitlers skugga Litteratur
Litteraturöversikt 1-2018 Santesson, Olof 2018:1 Öppna Litteratur
Materielförsörjning – nuvarande och framtida utmaningar Mathiasson, Ingela 2018:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Doktrinutvecklares syn på doktriners roll och syfte – En empirisk undersökning Thunholm, Peter och Palmgren, Anders 2018:2 Öppna Tidskrift
Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2018 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Inledningsord Rosenius, Frank 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Styresmannens inledningstal vid kv21:s slutkonferens Odenberg, Mikael 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Omvärldsutvecklingen i allmänhet och Frankrike i synnerhet Wand-Danielsson, Veronika 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Digitaliseringen och försvarets utveckling Dahlbom, Bo 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Teknologiutvikling og militære operasjoner Diesen, Sverre 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Välfärden – en förutsättning för ett starkt framtida totalförsvar Nilsson, Sven-Christer 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigsvetenskap i det 21 århundradet – slutkonferens – Ett framtida totalförsvar von Sydow, Björn 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Populismen i Centraleuropa påverkar Sveriges säkerhet och välstånd Daag, Nils 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Åsikter i Finland om Natomedlemskap Torstila, Pertti 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Implementering av försvarsberedningens förslag – Tankar om behovet av snabbt politiskt handlande Körlof, Björn 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Professional De-learning: The Dry Rot of Brain and Soul of the Danish Army 1998-2017 Hesselholt Clemmesen, Michael 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Holding Hands – Swedish officers professional autonomy in Afghanistan Trulsson, Caroline 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Zapad 17 – Vad hände egentligen? Holm, Christer 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Hangarfartyg och Rysslands supermaktsambitioner Oldberg, Ingmar 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Advancing Intelligence Engineering – Operating Beyond the Conventional Svendsen, Adam D M 2018:2 Öppna Analys & perspektiv
Den drabbade svenska flottan Persson, Lars G 2018:2 Öppna Litteratur
Ett dystert bokslut Blomquist, Per och Cronenberg, Arvid 2018:2 Öppna Litteratur
Litteraturöversikt 2-2018 2018:2 Öppna Litteratur
Från neutralitetsoption till Nato-option? Svensk säkerhetspolitik 1994-98 Carlsson, Staffan 2018:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Svensk säkerhetspolitik 1994-98 – Kommentar till Staffan Carlssons inträdesanförande Daag, Nils 2018:3 Öppna Handlingar
Planerad devolution eller slumpmässig erosion? – Tankar kring nedmonteringen av den centrala maktutövningens redskap Wennerström, Erik 2018:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Omformningen av försvaret – Försvarsberedningens bedömningar 1995-2004 Åkesson, Tommy 2018:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Militär psykologi – Våldsutövning och konsten att döda Bergman, David 2018:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
USA:s bilaterala säkerhets- och försvarsuppgörelser – Kartläggning och karakterisering av en ofta underskattad dimension Engelbrekt, Kjell 2018:3 Öppna Tidskrift
Bestämmelser för priset Årets bästa artikel i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift Årets bästa artikel 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Erdoganistan – strategiskt viktigt land på drift Sahlin, Michael 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Svenska vändpunkter och krisbeslut Bergquist, Mats 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges säkerhetspolitiska efterkrigshistoria Haglund, Magnus 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Clausewitz teorier om hantering av friktioner Olausson, Annelie 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Uthållighet Karlsson, Peter 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Psychological operations – Influencing the other by understanding the cultural topography Birkeland, Jacob 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Ryssland mobiliserar Elfving, Jörgen 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Debatt krävs om hur Armata kan tacklas – Biter det svenska stålet än? Elfving, Jörgen 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Peacekeeping à la Russe Wimelius, Malin E, Eklund, Niklas och Elfving, Jörgen 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Det ryska arméflyget 2017 – Organisation, taktik och förmåga Åkerberg, Jan 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Dagböckers källvärde Roth, Tomas 2018:3 Öppna Analys & perspektiv
Initierat om Sverige och första världskriget Hall, Bo G 2018:3 Öppna Litteratur
Den besvärlige sanningssägaren Iko, Per 2018:3 Öppna Litteratur
Fransk toppmilitär talar ut Wedin, Lars 2018:3 Öppna Litteratur
Trettiofem år med sjökrig Santesson, Olof 2018:3 Öppna Litteratur
Lyssna nu på Rolf! Santesson, Olof 2018:3 Öppna Litteratur
Sex överbefälhavare söker en roll Anderson, Björn 2018:3 Öppna Litteratur
Litteraturöversikt 3-2018 2018:3 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2018 Ericsson, Jörgen F 2018:4 Öppna Handlingar
En akademi för framtiden Göranson, Sverker 2018:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen 12 november 2017 Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2018 Anderson, Björn 2018:4 Öppna Handlingar
Många utmaningar Hultqvist, Peter 2018:4 Öppna Handlingar
Rätten till självförsvar och krigföring i cyberrymden- Om Kinas folkrättsliga strategi för bruk av militärt våld i den digitala domänen Haupt, Dirk Roland 2018:4 Öppna Belönad tävlingsskrift Handlingar
Strategins praktik- Från hierarkisk rationalitet till överskridande sociala nätverk Mohlin, Marcus 2018:4 Öppna Tidskrift
Sveriges förhållande till Ryssland Hirdman, Sven 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Strategy Strikes Back Raitasalo, Jyri 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Hybridkrigföring i västs operativa doktriner – Begränsad inriktning och militärteoretisk spårbarhet Gustafson, Michael 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Växelverkan över Bottenviken- Det svenska inflytandet över finsk krigskonst Sjöblom, Max 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Risks with a Public Perception of a Qualitative Edge Häggblom, Robin 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Quo Vadis, Militare?- Evolution of Military Affairs from a Business Architecture Viewpoint Mattila, Juha Kai and Parkinson, Simon 2018:4 Öppna Analys & perspektiv
Baltisk säkerhet – ett uppdrag för många Hugemark, Bo 2018:4 Öppna Litteratur
The peoples war in Ukraine Käihkö, Ilmari 2018:4 Öppna Litteratur
Man, Politics and War Dufourcq, Jean 2018:4 Öppna Litteratur
Den högre militära och totalförsvarsutbildningens historia Jeppsson, Tommy 2018:4 Öppna Litteratur
Litteraturöversikt 4-2018 2018:4 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2021 von Sydow, Björn 2021:4 Öppna Handlingar
Ett allomfattande samhällsförsvar för ett säkrare Sverige Göranson, Sverker 2021:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen 12 november 2021 Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2021 Anderson, Björn 2021:4 Öppna Handlingar
Helsingforsandan behöver återupplivas Niinistö, Sauli 2021:4 Öppna Högtidstal av Republiken Finlands president vid KKrVA Högtidsdag 12 november 2021 Handlingar
Krav på ett kognitivt offensivt förhållningssätt, Rysk A2/AD-förmåga – En hård realitet? Stålberg, Fredrik 2021:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Den kreativa och effektiva armén Pekkari, Johan 2021:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
CBRN Threats Short of War Anthony, Ian 2021:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Det nordiske forsvarssamarbeid og den strategiske utvikling i Nord-Europa Efjestad, Svein 2021:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Lärdomar från 1863 Franke, Ulrik 2021:4 Öppna Belönad tävlingsskrift Handlingar
Det psykologiska försvarets legitimitet i opinionen – var går gränsen? Svenonius, Ola 2021:4 Öppna I samarbete med FHS, granskad enligt Peer reviewförfarandet Tidskrift
Kungl Örlogsmannasällskapet – Sveriges marina akademi 1771-2021. En pigg 250-åring Rask, Bo 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Ett minnesår Persson, Gudrun 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Minnen från Sovjetunionens sönderfall Hirdman, Sven 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Medan mörkret tätnar – Några reflektioner kring en kollaps som blev ett hot Leijonhielm, Jan 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
19 augusti 1991 Engelbrekt, Kjell 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Det kunde också ha slutat på annat sätt Fredén, Lars Peter 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Minnen från Sovjetunionens fall Jansson, Nils-Ove 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
En supermakts död – som jag följde den Santesson, Olof 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Minnet av kollapsen Bertelman, Tomas 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Sovjetunionens kollaps Berner, Örjan 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Influencing Populations on the Strategic Battlefield – Concepts of Warfare in Operational Environments of the Future Nilsson, Martin 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Nationella insatsstyrkan vid polisen Nylén, Lars 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Vandrande koffert ruvade på unikt släktdrama Åberg, Alf 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Att möta hybridhot och hybridkrigföring Weissmann, Mikael 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Tillfälliga stridsindelningar ska vara norm, grundindelning en parentes Vainionpää, Mathias 2021:4 Öppna Analys & perspektiv
Unga officerare debatterar Jeppsson, Tommy 2021:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Bataljonsstaberna måste bli mer rörliga Dunge, Magnus 2021:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Obemannade flygfarkoster i marinen, ett steg i rätt riktning Dempsey, Elias 2021:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Övning ger färdighet (i det som övas) Odhner, Caroline 2021:4 Öppna Unga officerare debatterar Analys & perspektiv
Fallskärmshopp, självtillit och militärt ledarskap Santesson, Olof 2021:4 Öppna David Bergman : Why jump out of a perfectly good airplane? Litteratur
Den unge lejonhanne som röt men aldrig flög – Om ett israeliskt stridsflygplan och de lärdomar det kan förmedla till Gripen Haupt, Dirk Roland 2021:4 Öppna John W Golan : Lavi. The United States, Israel, and a Controversial Fighter Jet Litteratur
Dagboksanteckningar från orostider Hall, Bo G 2021:4 Öppna G A Gripenberg : Dagbok 1943, 1944 samt 1945-1946 Litteratur
Om de som nådde toppen Wedin, Lars 2021:4 Öppna Wictor Phalén : Generalerna. Utvärdering av fem överbefälhavare och 50 flaggofficerare 1986-2015 Litteratur
Litteraturöversikt 4-2021 2021:4 Öppna Litteratur
Sjukvården i ett stärkt totalförsvar Strömmer, Lovisa 2022:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Enbart högteknologiska system gör inte en vinnare – försök vara listigare än så Wikingsson, Jon 2022:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Solidaritet som avskräckning mot cyber- och påverkansoperationer Oksanen, Patrik 2022:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Högre, lägre och bredare – Luftdomän med förändrade förutsättningar Bergqvist, Carl 2022:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Revisiting the Arab Spring – The Cases of Tunisia and Egypt Abouzeedan, Adli 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Råder harmoni i svensk säkerhetsstrategi? Bergqvist, Carl 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
En svensk strategi för massförstörelsevapen Johansson, Pontus 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges cyberförsvar tar form – En struktur för fortsatt förmågeutveckling mot 2030 Sternudd, Patrik 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Att vilja utöva uppdragstaktik men förespråka centraliserade ledningsprinciper Greko, Lars 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Vill du bli officer? – Om motiv att ansöka respektive inte ansöka till Officers­programmet Pettersson, Maja 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Framtidens slagfält – Ny lösning på ett gammalt problem eller en ny lösning på ett nytt problem Värja, Karl 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Personnel Recovery and Unmanned Systems – An Opportunity Waiting To Be Seized Winberg, Michael 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Belöningar och utredningen om förtjänst – Kommentarer med anledning av kommitténs betänkande Sjövall, Henrik 2022:1 Öppna Analys & perspektiv
Vägval för vår säkerhet Edling, Per 2022:1 Öppna Michael Claessons och Zebulon Carlander : Vägval ? framtiden för svensk säkerhet Litteratur
Varför det inte står rätt till med Ryssland Santesson, Olof 2022:1 Öppna Kristian Gerner : Sovjetunionens skendöd: En historia om det moderna Ryssland Litteratur
Sverige höll emot Nazityskland – Beredskapens positive krönikör summerar Santesson, Olof 2022:1 Öppna Kent Zetterberg : Sverige och Hitler 1939-1945. Ett bidrag till historien om Sverige och Tyskland un Litteratur
Germanys elusive Russia strategy Nyberg, René 2022:1 Öppna John Lough : Germanys Russia Problem: The Struggle for Balance in Europé Litteratur
Om Clausewitz Jeppsson, Tommy 2022:1 Öppna Harald Høiback : En kort introduksjon til Carl von Clausewitz krigens filosof Litteratur
Litteraturöversikt 1-2022 2022:1 Öppna Litteratur
Verneplikten i det 21.århundre Lervik, Lars S 2022:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Thoughts on modern fighting in the Baltics Lejins, Ilmars A 2022:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Litet på jorden men stort i Nato – Danmarks säkerhetspolitiska vägval Dahl, Ann-Sofie 2022:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Do Air Forces Write Cheques They Cannot Cash – A Philosophical Challenge to Influence Operations Palmer, Michael 2022:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
En brutal ruptur i den europeiska väven Dalsjö, Robert 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Släpp ingen djävul över bron – Några slutsatser av kriget i Ukraina Edling, Per 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Sanktioner som svar på Rysslands krig mot Ukraina Johnson, Andreas, Oxenstierna, Susanne 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Let US design our future by thinking in time J R 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Svensk planerings- och ledningsmetod en tillgång Nybom, Tomas 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll – Hur Försvarsmakten kan stödja utvecklingen av totalförsvaret Segergren, Mathias 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Nostalgiförsvar eller psykologiskt försvar – Stormaktsrivalitet ökar behovet av psykologiskt försvar Rossbach, Niklas H 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
’Att skjuta ut sig’ – Varför stridspiloter väljer att lämna Försvarsmakten i förtid Bosdotter, Sophie, Wellborg, Tommy 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
The Swedish Armed Forces värdegrund Doctrine, Ethos or Culture Strömgren, Victor 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
From Home Guard to Space Force – The Crucial Need for Auftragstaktik at Higher Command Cako, Stefan, Brantberg, John 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Iden om en ’det enda syftets’ kärnvapendoktrin – Konsekvenser för USAs allierade, för Nato och den nukleära delaktigheten Haupt, Dirk Roland 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
Om slaget om Frankrike och om hur historien uppmärksammas Ahlskog, Markus 2022:2 Öppna Analys & perspektiv
En officer med vida vyer Santesson, Olof 2022:2 Öppna Pelle Mohlin : Full Fart Framåt Litteratur
Vi och de andra länderna i Norden Hall, Bo G 2022:2 Öppna Bengt Lindroth : Vi som inte var med i kriget. Om Sverige, Norden, Europa & Coronan Litteratur
Potentiella konsekvenser av ökat säkerhets­samarbete med USA väl analyserade Edström, Håkan 2022:2 Öppna Tormod Heier : En randstat på avveie? - Norge vei inn i den nye kalde krigen 2014-2021 Litteratur
Litteraturöversikt 2-2022 2022:2 Öppna Litteratur
Går samarbetet mellan Finland och Sverige mot en ny vår inom Nato Rydell, Stig 2022:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
För ett arbete på djupet i Nato-medlemskapet von Sydow, Björn 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Konsekvenserne af svensk og finsk NATO-medlemskab for Danmarks sikkerhed Wivel, Anders 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Danish Thoughts on Finnish and Swedish NATO Membership Hesselholt Clemmesen, Michael 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Finlands väg till Nato Tiilikainen, Teija 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Konsekvenser ved svensk og finsk NATO-medlemskap Diesen, Sverre 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Norsk sikkerhetspolitisk perspektiv Efjestad. Svein 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Sverige, Finland och Nato från ett EU-perspektiv Lundin, Lars-Erik och Sahlin, Michael 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Svensk säkerhetspolitik i ett Natoperspektiv Herolf, Gunilla 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Ett framtida svenskt försvar – ur ett militärgeografiskt perspektiv Bergqvist, Carl och Edling, Per och Ström, Mats 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Perspektivstudiens roll inom en militärallians Mohlin, Marcus 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Kommentar till Johnson-Oxenstierna Bring, Ove 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Utrikespolitiken. Vår främsta försvarslinje Daag, Nils 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Underhållstjänsten i krig – principer, organisation och ledning Åkesson, Tommy 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Uppkomst och implementering av trebefälssystemet – en reform i flera akter Nilsson, Joel och Österberg, Johan och Ydén, Karl och Bergström, Claes 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Det fria kriget – en extrem utmaning Alexander Stefansson, Niklas 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Fjärde flygeskadern Staberg, Johan 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Public service vid höjd beredskap Fichtelius, Erik och Petersson, Olof 2022:3 Öppna Analys & perspektiv
Viktiga pusselbitar för förståelsen av svensk försvarspolitik Edström, Håkan 2022:3 Öppna Jonatan Stiglund : Shifting Dangers in the Shape of Threats and Risks Litteratur
Symfoni med arméns trumpetsignaler Santesson, Olof 2022:3 Öppna Tobias Lund : Speltoken: Hugo Alfvén och rosens klang Litteratur
Tankar om utrikespolitiken Daag, Nils 2022:3 Öppna Jan Eliasson : Ord och handling – ett liv i diplomatins tjänst Litteratur
Sveriges flotta 500 år Hall, Bo G 2022:3 Öppna Lars Ericson Wolke & Anna Sara Hammar : Sjömakt & sjöfolk. Den svenska flottan 500 år. Litteratur
En systerakademi jubilerar Jeppsson, Tommy 2022:3 Öppna Thomas Engevall : Med förstånd och styrka genom 250 år Litteratur
Litteraturöversikt 3-2022 2022:3 Öppna Litteratur
Vad nytt i väst – Tankar kring USA och världen under fyra decennier Daag, Nils 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Nya ledamöter i akademien 2020 2020:2 Öppna Handlingar
The Security Policy Situation in Sweden von Sydow, Björn 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Allmänhetens försvarsvilja Wedebrand, Christoffer och Johansson, Bengt 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Gråzonsproblematiken – Behov av målbild och nytt synsätt Holmqvist, Mathias 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Att arbeta i koalitioner – Gå i strid tillsammans är regel och inte undantag Ilis-Alm, Hans 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Are we ready to command with less control? J R 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Styrka och Samarbete – Strategiska överväganden för säkerhetspolitisk stabilitet i Östersjöområdet Martinsson, Petter 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Vad händer vid en kris Widén, Anders 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Flexibilitet vid utformning av doktrin Westberg, Anders 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Europas framtid ligger fortfarande på havet Wedin, Lars 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Maritime Human Smuggling and Implications for Littoral Operations Thomsson, Peter 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Brigadstabens lägesbild – Kunskapsaspekter och arbetsprocesser Schriber, Svante 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Ryska obemannade farkoster – Det västliga försprånget inhämtat? Elfving, Jörgen 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Akademiseringen av officersutbildningen – En förutsättning för att möta morgondagens säkerhetsutmaningar Sandberg, Ola 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Hitlers och Stalins samarbete och vinterkrigets betydelse Forss, Stefan 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Kamratskap Braw, Christian 2020:2 Öppna Analys & perspektiv
Läsvärt om övervakning, repression och spionage Nicander, Lars 2020:2 Öppna Elisabeth Braw : God’s Spies – The Stasi’s cold war espionage campaign inside the church Litteratur
En norsk militär storhet Petersson, Magnus 2020:2 Öppna Tom Kristiansen : Otto Ruge: Hærføreren Litteratur
Trauma och krig i en judisk värld Santesson, Olof 2020:2 Öppna René Nyberg : Sista tåget till Moskva. Två väninnor, två öden, en judisk familjehistoria Litteratur
Aktuellt ämne i osäkerhetstid Jeppsson, Tommy 2020:2 Öppna Zebulon Carlander och Oscar Karlflo : Sveriges Försvarspolitik, en antologi Litteratur
Kärnvapenhotet spökar även idag Santesson, Olof 2020:2 Öppna Fred Kaplan : The Bomb. Presidents, Generals, and the Secret History of Nuclear War Litteratur
Välkommen belysning av småstatsmariner Jeppsson, Tommy 2020:2 Öppna Robert McCabe, Deborah Sanders, Ian Speller : Europe, Small Navies and Maritime Security Litteratur
Ett svenskt existensförsvar Jeppsson, Tommy 2020:2 Öppna Bo Hugemark : Möta Hejda Slå. Så skulle Sverige försvaras Litteratur
Litteraturöversikt 2-2020 2020:2 Öppna Litteratur
Den regionala nivån vid kriser och höjd beredskap – Behovet av helhetssyn i styrning Gradin, Ulrica 2020:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Hur kan personalomsättningen av anställda soldater och sjömän minskas? Grundevik, Berndt 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Rysk Hybridkrigföring Blid, Pär 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Tysk säkerhetspolitik på 2020-talet Carlsson, Staffan 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Teknisk utveckling och Hybridkrigföring Dansarie, Marcus 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
En rysk fågel Fenix – den militärpolitiska överstyrelsen Elfving, Jörgen 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
A most welcome encyclopaedia Eudeline, Hugues 2020:1 Öppna Lars Wedin : From Sun Tzu to hyperwar: a strategic encyclopaedia Litteratur
När erfarenhet och visdom talar J R 2020:1 Öppna Litteratur
Sjunger multilateralismen på sista versen? – Världsordning under attack Jerneck, Magnus 2020:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Georgien 2008, Ukraina 2014, några slutsatser Nilsson, Niklas 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Påverkanskampanjer Palmertz, Björn 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Gråzonsproblematik Palmgren, Anders 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Rysk säkerhetspolitik – mål, drivkrafter och konsekvenser Persson, Gudrun och Hedenskog, Jakob 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
The United States National Defense Strategy – Consequences for Swedish Defense Policy Raeder, Johan 2020:1 Öppna Inaugural Speech Handlingar
Vad är det som händer? Schüler, Martin 2020:1 Öppna Litteratur
Välkommen encyklopedi över ämnet strategi Thomsson, Peter 2020:1 Öppna Litteratur
Sveriges vei mot vest Værnø, Grethe 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Cybersäkerhet och cyberoperationer – Rysk doktrin och praktik Vendil Pallin, Carolina 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Doktrindilemmat – Vad är problemet och hur kan det lösas? Widén, Jerker och Olsén, Thomas 2020:1 Öppna Tidskrift
A Trump Second Term and International Security Zakheim, Dov S 2020:1 Öppna Analys & perspektiv
Litteraturöversikt 1-2020 2020:1 Öppna Litteratur
Let us Fight the Future and Not Rebuild the Past J R 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Påverkansoperationer och psykologiskt försvar. Principiella och praktiska svårigheter i en demokrati Körlof, Björn 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Planeringsmetoden och ledningsmetoden SPL – en operativ svaghet? Lindberg, Peter 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Uppdragstaktiken i en högteknologisk omvärld Lindberg, Peter 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Militärmusik har satt spår i musiklivet Nilsson, Ann-Marie 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Vägen tillbaka till förra seklets första decennium Palmquist, Ola 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Den bekväma självstyrelsen. En fallstudie beslutet att stänga gymnasieskolor under covid-19-pandemin Sjövik, Ingebrikt och Tham, Henrik 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Uppdragstaktikens förutsättningar. Samhället och den militära kulturens betydelse Wester, Christian 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
Detecting and countering radicalisation online. A review of recent literature Winberg, Michael 2021:3 Öppna Analys & perspektiv
United States Military Space Organization Acker, Bruce 2021:3 Öppna Inaugural speech Handlingar
Säker eller billig. Elektronisk kommunikation för Sveriges säkerhet Burström, Lars 2021:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Centraleuropeiska säkerhetsprioriteringar Hartelius, Dag 2021:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Svensk underrättelsetjänst i kallt krig och pyrande inbördeskrig Agrell, Wilhelm 2021:3 Öppna Michael Fredholm : Hemligstämplat. Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt Litteratur
Till demokratins försvar Engelbrekt, Kjell 2021:3 Öppna Matthew Kroenig : The Return of Great Power Rivalry: Democracy versus Autocracy from the Ancient World to the U.S. and China Litteratur
Krig eller fred i initierad belysning Hall, Bo G 2021:3 Öppna Örjan Berner : Krig eller fred. Ödesdigra beslut i kristider Litteratur
Om Rymdarenan Helgesson, Mats 2021:3 Öppna Lisa Justesen : The Emerging Outer Space Order, Professional Orders, Heterarchy, Hypermodernity and Political Reason Litteratur
En president minns Jeppsson, Tommy 2021:3 Öppna Barack Obama : Ett Förlovat Land Litteratur
Rangregementets historia från senare tid Jeppsson, Tommy 2021:3 Öppna Kim Åkerman : Svea livgardes historia 1977–2000 och Svea livgardes historia 2000–2020 Litteratur
Efter Yom Kippur – klämda mellan två läger. Agrell som vittne till kampen om stilleståndsgränserna Santesson, Olof 2021:3 Öppna Wilhelm Agrell : Yom Kippur-kriget och Sverige 1973 Litteratur
Med Nordsjön, Skagerack och Kattegatt i centrum Santesson, Olof 2021:3 Öppna Julian Pawlak, Johannes Peters (eds) : From the North Atlantic to the South China Sea: Allied Maritime Strategy in the 21st Century Litteratur
Litteraturöversikt 3-2021 2021:3 Öppna Litteratur
Finland 100 år Odenberg, Mikael, Forss, Stefan, Hultqvist, Peter, Torstila, Pertti, Bergquist, Mats, Järvenpää, Pauli, Bydén, Micael, Raitasalo, Jyri, Nyberg, René och Tiilikainen, Teija 2017:4 Öppna Bihäfte
Försvara en regelbaserad ordning eller skapa en ny , Om juridikens roll i kris och krig Ericson, Marika 2022:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2022 Anderson, Björn 2022:4 Öppna Handlingar
Landet som icke är: Ryssland under Putin Gerner, Kristian 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Minnesord över bortgångna ledamöter 2022 Gyllensporre, Dennis 2022:4 Öppna Handlingar
Ödesåren 1808–1809 Hall, Bo G 2022:4 Öppna Leif Lewin : Ödesåret 1809: Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda Litteratur
Internationella militära insatser – nödvändigt ont eller strategiskt verktyg med ”uppsida”? Holst, Fredrik 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Cybersoldater och krigarideal Larsson, Oscar, Ljungkvist, Kristin och Olsson, Johan 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Kungliga akademiers relevans på 2020-talet, En studie om Kungl. Örlogsmannasällskapets och Kungl Krigsvetenskapsakademiens relevans idag kopplat mot svensk försvars- och säkerhetspolitik Oldelius, Tess-Angelica 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
En defensiv strategi men en offensiv taktik Sandahl, Kristian 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Specialoperationer? – ja och nej Santesson, Olof 2022:4 Öppna Fredrik Eriksson, Lars Ericson Wolke & Gunnar Åselius : Från Savolaxbrigaden till Särskilda skyddsgruppen: Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995 Litteratur
Framtidens amfibiestridsgrupp – viktig komponent vid kustförsvarsoperationer Schöld, Christian 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Svåra tider kräver enighet Sydow, Björn von 2022:4 Öppna Styresmannens tal vid högtidsdagen den 12 november 2022 Handlingar
Hydrogen as a fuel source in the armed forces, A potential future use of hydrogen as a fuel source in military application Tagesson, Filip 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Är svenska arméofficerare rustade för att hantera det högteknologiska stridsfältet? Wallentin, Nils 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhetiseringen av hotbilder i ryska tidskrifter, Gårdagens konspirationsteorier, morgondagens verklighet? Wawrzeniuk, Piotr 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Hot mot civilbefolkningen vid väpnat angrepp, Hur verksamt är skyddet och vad kan vi förvänta oss av en angripare? Wedin, Krister 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Fransk kärnvapenstrategi Wedin, Lars 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Keeping an open mindset, Why military intelligence continues to be behind open-source information Winberg, Michael 2022:4 Öppna Analys & perspektiv
Litteraturöversikt 4-2022 2022:4 Öppna Litteratur
Varför blev Mannerheim inte dömd som främsta krigsansvarig 1946? Baryshnikov, Vladimir N 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
The Military chaplain Braw, Christian 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Utbildar vi speciella officerare eller sjötaktiker? Officersprogrammet efter snart elva år Edling, Per och Wikingsson, Jon 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Putin’s Russia as Strategic Competitor Kiili, Meelis 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Militära erfarenheter från Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 Öberg, Peter 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Den svenska järnmalmen och Tyskland 1940 Roth, Thomas 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Förtjänst, belöning och försvarsmakt – Några perspektiv vid översynen av statens belöningssystem Sjövall, Henrik 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Great Power Maritime Competition and Ramifications for Small States Thomsson, Peter 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Franska armén 1940 Wedin, Lars 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Hur höja kvaliteten i utbildningen på FHS? Westerdahl, Fredric 2021:2 Öppna Analys & perspektiv
Nya ledamöter i akademien 2021 2021:2 Öppna Handlingar
The Leadership of Charles A. Horner – The Man, the Fighter Pilot, and the Commander Olsen, John Andreas 2021:2 Öppna Inträdesanförande, Inaugural Speech Handlingar
Krav på ett kognitivt offensivt förhållningssätt – Rysk A2AD-förmåga. En hård realitet? Stålberg, Fredrik 2021:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Kunskapsuppbyggande om Gustav III:s krigsmakt Jeppsson, Tommy 2021:2 Öppna Martin Markelius : Gustav III:s Armé Litteratur
Lärdomar från krig Jeppsson, Tommy 2021:2 Öppna Michael H Clemmesen (red) : Om laering og insigt fra krig, bind 1 og 2 Litteratur
Politisk högerextremism i Finland Körlof, Björn 2021:2 Öppna Aapo Roselius, Oula Silvenoinen och Marko Tikka : Svart gryning: fascismen i Finland 1918–1944 Litteratur
Litteraturöversikt 2-2021 2021:2 Öppna Litteratur
Förändring och kontinuitet i rysk vilseledning – En jämförande studie av Afghanistan 1979 och Krim 2014 Plöen, Carl o Balázs Göransson, Markus 2021:2 Öppna Tidskrift
Provincial Reconstruction Team – några erfarenheter Westerdahl, Fredric 2006:2 Öppna Tidskrift
Tankar om krigföring – tidlösa eller gammalmodiga René, Johan 2022:3 Öppna Rapport från delprojekt ”Operationskonst” inom projektet SES Bihäfte
Djuren och maten i gråzonen Knutsson, Rickard 2023:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Kompetens för krishantering Brändström, Annika 2023:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Rysk militär doktrinutveckling sedan 1991 Cederberg, Jörgen 2023:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Det handlar om att behärska flödena Edling, Per 2023:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
What is strategy? Wedin, Lars 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
En svensk strategi för nationell säkerhet Magnusson, Gunnar 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Does NATO have a future? Böttcher, Fabian 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Epokskiftet och Finland Hägglund, Gustav 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Operativ ledning och svenska sjöstridskrafters roll i Nato Edling, Per och Wikingsson, Jon 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Allt är inte guld som glimmar Palmquist, Ola 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Krigföring i framtidens operationsmiljö, En anpassad ledningsmetod för att möta ett holistiskt hot Hallberg, Cecilia 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Sjukvård i krig och beredskap vid insatser, Allvarliga följder av Försvarsmaktens ändrade inriktning Galos, Peter 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Ryskt operativt beslutsfattande, Vådan av att fatta beslut baserat på önsketänkanden Blid, Per 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
The Mass Approach in the Air War Over Ukraine, Towards identifying a critical mass Fedorchak, Viktoriya 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges cybersäkerhet, Uppgifter, ansvar och struktur Sternudd, Patrik 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Clausewitz och folkrätten Bring, Ove 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Metode som døråpner – Tanker fra en fersk veileder. Høiback, Harald 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
Replik till ledamoten Kristian Gerner Zell, Michael 2023:1 Öppna Analys & perspektiv
En bok om den onödigt svåra vägen till säkerhet Santesson, Olof 2023:1 Öppna Hans Lindblad : Sverige & Nato Litteratur
Så var begynnelsen – idel ädel adel Santesson, Olof 2023:1 Öppna Hans Mattsson : Gardeskamrater under 100 år Litteratur
Åter krig i Europa Jeppsson, Tommy 2023:1 Öppna Nils S Bildt : Putins krig Litteratur
Krigets verklighet Jeppsson, Tommy 2023:1 Öppna David Bergman : Stridens psykologi Litteratur
Litteraturöversikt 1-2023 2023:1 Öppna Litteratur
Uppgifter för vårt försvar Norén, Stig 1960:3 Öppna Analys & perspektiv
Luftkrigföringens vapensystem Rapp, B T 1960:1 Öppna Årsberättelse 1959 avd III Analys & perspektiv
Identity, Disciplinarity and Doctoral Education, The Case of War Studies Larsdotter, Kersti 2023:2 Öppna Tidskrift
Nytänkare om luftmakt Jeppsson, Tommy 2023:2 Öppna John Andreas Olsen (ed) : Airpower Pioneers: From Billy Mitchell to Dave Deptula Litteratur
IB-affären från andra hållet, en underrättelseveteran berättar Santesson, Olof 2023:2 Öppna Jan Leijonhielm : Ett svenskt Leijon: Ett liv i underrättelsevärlden Litteratur
Traditioner för en försvarsmakt i omvandling Jeppsson, Tommy 2023:2 Öppna Urban Schwalbe (huvudredaktör) : Försvarets traditioner Litteratur
Litteraturöversikt 2-2023 2023:2 Öppna Litteratur
Fortsatt konventionell tanklöshet eller höjd NIQ – vad behöver vi lära om kärnvapen? Edling, Per och Viktorin, Mattias 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Ryssland och Ukraina: kriget i svensk debatt Salander, Henrik och Bring, Ove 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Sveriges militära stöd till Ukraina Jonson, Pål 2023:2 Öppna Handlingar
Datadrivna försvarsförmågor – trender och vägval Sigholm, Johan 2023:2 Öppna Inträdesanförande Handlingar
What consequences to be expected from conflict between China and the United States over Taiwan? Eudeline, Hugues 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
EU som global aktör Olsson, Stefan 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Fågel Fenix? De ryska väpnade styrkornas utveckling 2023–2026 Elfving, Jörgen 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Krigets olika ansikten Iserell, Vladimir 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Att inte räkna militära förmågor – ett metodologiskt utkast Hallstensson, Erik 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Fältsjukhusens återkomst Lund, Henrik 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Mätbara mål för sjukvårdens beredskap, Kvalitetssäkring och underlag för effektiv fördelning av skadade Lennquist Sten, Örtenwall Per, Blimark Magnus och Montán Carl 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Exportkontroll i en ny tid Lövgren, Jan-Erik 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Om Raul Wallenbergs relation till sin farfar Gustaf, moraliskt mod och goda förebilder ur ett dygdeetiskt perspektiv Robertsson, Magna 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Fältprästen i krigsförbandet Braw, Christian 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Hur avväga utbildningsstrukturen för krigets och förvaltningsmyndighetens krav Emanuelsson, Stefan och Öhagen, Martin 2023:2 Öppna Analys & perspektiv
Armén, Natomedlemskapet och kriget i Ukraina Dalsjö, Robert 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Military identifying marks as propaganda tools – ‘The strength is in the truth’ Iserell, Vladimir 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Om avskräckning Wedin, Lars 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
De ryska väpnade styrkorna – En koloss på larv- eller lerfötter? Elfving, Jörgen 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Amexit – Lämnar USA Europa 2024? Svensson, Bengt 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Sweden, NATO (and Turkey) – and the New War on Terror Sahlin, Michael 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
The long-range missile will always get through – Ryska långdistans-precisionsvapen i Ukraina och deras följder för Sverige Bennesved, Peter 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Art and Science in Air Power Strategy Wellborg, Tommy 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Påverkan på markstriden och framtidens stridsfält Frisell, Mikael 2023:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Is Norway’s New F35 a ‘Game Changer’? – On interaction in Military Organizations Mobech-Hanssen, Bjørn 2023:3 Öppna Tidskrift
Time, Space, Forces, Risk och Natomedlemskap Lindfors, Jonny 2023:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Påverkan på markstriden och framtidens stridsfält Frisell, Mikael 2023:3 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Förmågan till storskaliga markoperationer – Arméns väg mot 2030-talet Carlén, Michael 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Innovate or Die – A guide into the military research ecosystem Schüler, Martin 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Nya rön eller nytt vin i gamla läglar? Roth, Thomas 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Arvet efter karolinerna – Infanteriets och kavalleriets reglementerade stridstaktik 1731–1781 Jönsson, Peter 2023:3 Öppna Analys & perspektiv
Den svenske marines første tankevækkende skitse – Konsekvenser for værnet af et NATO-medlemskab Clemmesen, Michael H 2023:3 Öppna KÖMS och KKrVA : En svensk marin i Nato Litteratur
Utvecklat om vår invecklade väg västerut Santesson, Olof 2023:3 Öppna Mikael Holmström : Den dolda alliansen; Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Femte utökade upplagan Litteratur
Om en tid som förflutit Jeppsson, Tommy 2023:3 Öppna Göran Larsson och Marco Smedberg : Det skånska kavalleriet, en kulturhistoria Litteratur
De vilkas nerver inte höll Santesson, Olof 2023:3 Öppna Ville Kivimäki : Sargade själar. De finska soldaternas krigstrauman 1939–1945 Litteratur
Litteraturöversikt 3-2023 2023:3 Öppna Litteratur
Towards a Theory of Military Exercises – Implications for Warfighting Potential Norberg, Johan 2023:4 Öppna Tidskrift
Armén celebrerar Jeppsson, Tommy 2023:4 Öppna Wolke, Hugemark, Sjöblom, Zetterberg, Åkesson, Åselius : Svenska Arméns Historia Litteratur
En berättelse om FOA:s planering Wulff, Petter 2023:4 Öppna Bergelin : Planeringsforskningens genombrott Litteratur
Svenskar i beredskapstid Hall, Bo G 2023:4 Öppna Lars Ericson Wolke : Beredskapsfolket. Krigshot och vardag hos de inkallade 1939–1945 Litteratur
Hirdman ser ryska ”minus” men tror på ”plus” Santesson, Olof 2023:4 Öppna Sven Hirdman : De hemliga rapporterna från Moskva Litteratur
Lärdomar om Östen Undéns – och Erlanders – tid Santesson, Olof 2023:4 Öppna Mats Bergquist : Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget Litteratur
En resa i tiden – Epilog till den nya utgåvan av Mauno Koivistos memoarer ’Historiens rorsmän’ Nyberg, René 2023:4 Öppna Mauno Koivisto : Epilog till den nya utgåvan av Mauno Koivistos memoarer 'Historiens rorsmän' Litteratur
Utmärkt biografi över Dag Hammarskjöld Wedin, Lars 2023:4 Öppna Staffan Carlsson : Helgon och maktspelare. Dag Hammarskjöld som politiker Litteratur
Sjöfärder i österled Tedebrand, Lars-Göran 2023:4 Öppna Hans Norman : Sjöfärder i Österled. En resa i historien Litteratur
Litteraturöversikt 4-2023 2023:4 Öppna Litteratur
Minnesord över bortgångna ledamöter 2023 Gyllensporre, Dennis 2023:4 Öppna Handlingar
En akademi i tiden von Sydow, Björn 2023:4 Öppna Styresmannens tal, hållet på Kungl Konstakademien 14 oktober 2023 Handlingar
Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2023 Anderson, Björn 2023:4 Öppna Handlingar
Förflyttning av kultur och ledarskap för att främja innovation i försvaret Ihrfors, Rebecca 2023:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Spaning mot rymden – möjligheter och hot Fuglesang, Christer 2023:4 Öppna Inträdesanförande Handlingar
En postmodern strategi – Överste John Boyd, US Air Force Wedin, Lars 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
Förslag till strategi för beslut om nästa stridsflygsystem Liljegren, Magnus 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast, därför går vi miste om nutiden – Rysk syn på det framtida kriget och angreppet på Ukraina Elfving, Jörgen 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
Vart är Tyskland på väg? Hård af Segerstad, Jonas 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
Regeringsarbetet under beredskapsåren Petersson, Olof 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
X-operationen maj 1944 – Svensk planering för att besätta Åland i krigets slutskede Åkesson, Tommy 2023:4 Öppna Analys & perspektiv
Vilken doktrin vill vi ha? – Undersökning av svenska officerares syn på militär doktrin Folkeryd, Niklas 2024:1 Öppna Tidskrift
Initierat om kriget i Ukraina Jeppsson, Tommy 2024:1 Öppna Tormod Heier : Krigen i Ukraina Litteratur
Kunskapare om krig Jeppsson, Tommy 2024:1 Öppna Harald Høiback : Krigføring: Hvordan kriger planlegges, utføres og vinnes Litteratur
En väldokumenterad yrkeskår Tedebrand, Lars-Göran 2024:1 Öppna Lars Otto Berg, Esbjörn Larsson, Hans Norman : Officerarna i svenska skärgårdsflottan 1756–1824 Litteratur
Läsvärt om ryska ubåtsoperationer Haglund, Magnus 2024:1 Öppna Nils-Ove Jansson : Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden Litteratur
Strategiskt ledarskap Wedin, Lars 2024:1 Öppna Trent Hone : Mastering the Art of Command. Admiral Chester W. Nimitz and Victory in the Pacific Litteratur
Bandgående artillerisystem – ett viktigt komplement för att få ut mer effekt av indirekt eld Scherling, Olov 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Inhämtningens biografi Lewander, Gustaf 2024:1 Öppna Jan Leijonhielm : Ett svenskt Leijon – Ett liv i Underrättelsevärlden Litteratur
Infanteribrigaderna, grundbulten som saknas i den moderna divisionen Andersson, David 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Sverige i Nato von Sydow, Björn 2024:1 Öppna Handlingar
Vad kan Sverige lära av ett land som varit med i Nato litet längre? Hård af Segerstad, Jonas 2024:1 Öppna Inträdesanförande Handlingar
Sveriges Natoroll i Östersjöområdet Engberg, Katarina 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Deterrence by Exposure? – A Study of Declassified Intelligence before Russia’s Attack on Ukraine Teirilä, Olli 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Vad är Multi Domain Operations? Pappila, Ove 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Ett arbete om IAMD och A2/AD Edling, Per 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Avreglingszoner – draglok i utvecklingen av gemensamma multinationella operationer? Edling, Per; Helmrich, Lars; Wikingsson, Jon 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
A2/AD in combined joint multi-domain operations Wikingsson, Jon 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Brist på luftvärn – En utmaning för Sverige även som medlem i Nato Åhfelt, Roger 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Några reflektioner kring svensk uppdrags­taktik som den beskrivs i Reglemente Armé Taktik 2023 Palmquist, Ola; Wikström, Niklas 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Rethinking Military Planning for Modern Warfare – Transitioning Towards Agile Decision-Making Wallin, Mathias 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Håller vi på att gå vilse innan vi har börjat? – Reflektioner om svensk kultur och doktrinutveckling inför Natomedlemskapet Greko, Lars 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Säkerhetsskydd och totalförsvar – hur hänger de ihop egentligen? Körlof, Anna; Waern, Martin 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Konspirationsteorier och Estonia Körlof, Björn 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Stora Fosterländska kriget 2.0 – att rätta misstag Iserell, Vladimir 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
The symbol of the new Russia? – The white-blue-white flag and its narrative Iserell, Vladimir 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Unga officerare debatterar Jeppsson, Tommy; Wikström, Niklas 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Sjukvård: Bortprioriterat men ack så viktigt Jönsson, Albin 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Genom vilseledning vinner vi kriget Malmenström, Albin 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Låt telekriget öva fullt ut Persson, Andreas 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Vi måste veta varför vi strider Fredriksson, Axel 2024:1 Öppna Analys & perspektiv
Litteraturöversikt 1-2024 2024:1 Öppna Litteratur
Från det blågula kriget Braw, Christian 2024:1 Öppna Alex Voronov : Blågula kriget Litteratur
Det handlar om stridsvärdet Jeppsson, Tommy 2024:1 Öppna Torkel Karlberg med 22 medförfattare : Kuggar och Fixare Litteratur
Till hjälp för byggandet av motståndsförmåga Jeppsson, Tommy 2024:1 Öppna Freddy Jönsson Hanberg : Totalförsvar för chefer Litteratur