Ledamöter

Kungl Krigsvetenskapsakademien består av drygt 400 ledamöter som tillsammans representerar alla grenar av det svenska totalförsvaret. Nya ledamöter väljs varje år i maj. Akademiens stadgar föreskriver att det får finnas högst 160 valda ledamöter som är yngre än sjuttio år. Detta innebär att när en ledamot fyller 70 år blir en plats ”ledig”, så att en ny ledamot kan väljas in.

Till ledamot kan väljas svensk medborgare, som är känd för goda insatser inom Akademiens verksamhetsområde och som bedöms ha vilja och förmåga att medverka i Akademiens verksamhet.

Till ledamot kan kallas utländsk medborgare, som är känd för framstående insatser inom Akademiens verksamhetsområde.

Länk till listor med Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamöter. Valda ledamöter i alfabetisk ordning och i avdelningsordning samt kallade ledamöter.

Kungl Krigsvetenskapsakademiens ledamotsregister (Kräver inloggning enligt utsänd anvisning)