Uppföljning till Karlis Neretnieks artikel ”Sveriges bidrag till Natos avskräckningsförmåga – inför försvarsberedningens rapport”  med perspektiv också på projektet SV-A-R fortsatta arbete.