Handlingar och Tidskrift

Digitala utgåvor

Komplett pdf-utgåva av Handlingar och Tidskrift finns tillgänglig för ledamöterna kostnadsfritt via inloggning till ledamotsregistret. Icke Akademiledamöter kan få tillgång till enstaka äldre pdf-utgåvor till priset av 100:- kr/utgåva eller hela äldre årgångar för 300 kr (2021-01-01).

Betalande prenumeranter får utan extra kostnad tillgång till pdf-utgåvor under prenumerationsperioden. Länk erhålls via epost som då måste finnas registrerad hos oss. Detta sker vanligen 2-3 veckor efter ordinarie utgivningsdag. Den digitala versionen är avsedd för prenumeranten personligen och får inte kopieras och/eller delas med andra.

Observera att detta gäller endast personliga prenumerationer (för en enskild person), alltså inte företag, bibliotek och liknande. För dylika tecknar vi gärna avtal för tillåten spridning inom företaget/organisationen. Priset för fleranvändarlicens grundar sig på det potentiella antal läsare man har. Kontakta akademien för ytterligare information.

I länklistan nedan hittar du nr 1-2017 och de närmast äldre årens utgåvor som kompletta pdf-dokument. Längre tillbaka finns enstaka artiklar publicerade via länkarna nedan.

Prenumerera
2020 nr 12 │
2019 nr 1234Årsreg
2018 Nr 1234Årsreg
2017 Nr 1234Årsreg
2016 Nr 1234Årsreg
2015 Nr 1234Årsreg 
2014 Nr 1234Årsreg 
2013 Nr 1234Årsreg
2012 Nr 1234 │
2011 Nr 1234 │
2010 Nr 1234
2009 Nr 123456
2008 Nr 123456
2007 Nr 123456
2006 Nr 123456
2005 Nr 123456 
2004 Nr 123456 
2003 Nr 123456
2002 Nr 123456 
2001 Nr 123456 
2000 Nr 123456 
1999 Nr 123456
1998 Nr 123456
1997 Nr 123456
1996 Nr 123456
1995 Nr 123456
1994 Nr 123456
1993 Nr 123456
1992 Nr 123456
1991 Nr 123456
1990 Nr 123456
1989 Nr 123456