≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Handlingar & Tidskrift läggs ut publikt på hemsidan enbart vad gäller innehållsförteckningen. Komplett pdf-utgåva finns tillgänglig för ledamöterna kostnadsfritt via personlig inloggning. Icke Akademieledamöter kan få tillgång till enstaka pdf-utgåvor till priset av 120:- kr/utgåva (2019-01-01). Betalande prenumeranter kan utan extra kostnad få tillgång till aktuella pdf-utgåvor om önskemål om detta framförs till admin@kkrva.se (uppge namn, adress och aktuell epostadress).

Många artiklar finns också tillgängliga här »

2018 Nr 1234Årsreg
2017 Nr 1234Årsreg
2016 Nr 1234Årsreg
2015 Nr 1234Årsreg 
2014 Nr 1234Årsreg 
2013 Nr 1234Årsreg
2012 Nr 1234 │
2011 Nr 1234 │
2010 Nr 1234 │
2009 Nr 123456 
2008 Nr 123456
2007 Nr 123456
2006 Nr 123456
2005 Nr 123456 
2004 Nr 123456 
2003 Nr 123456
2002 Nr 123456 
2001 Nr 123456 
2000 Nr 123456 
1999 Nr 123456 
1998 Nr 123456 
1997 Nr 123456
1996 Nr 123456
1995 Nr 123456
1994 Nr 123456
1993 Nr 123456
1992 Nr 123456 
1991 Nr 123456 
1990 Nr 123456 
1989 Nr 123456