Kontakt

Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

Ständige sekreteraren Björn Anderson,
Akademiens verksamhet, ledamotsärenden
secretary1@kkrva.se, 076-760 96 40

Andre sekreteraren Gunnar Magnusson,
Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m
secretary2@kkrva.se, 076-760 96 41

Redaktören Tommy Jeppsson,
Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift.
Obs! Artiklar till tidskriften eller till hemsidan skickas till Tommy Jeppsson. 

editor@kkrva.se, 076-760 96 45

Informatör Johan Lindevall,
Webmaster
johan.lindevall@gmail.com, 0708-812 480

Administratör Marie Brunnberg,
Adressändringar och prenumerationsfrågor
admin@kkrva.se, 073-656 09 03

Epostadress för allmänna frågor till kansliet: info@kkrva.se