Kontakt


Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

Klicka på den blå symbolen för kontaktuppgifter till respektive person.

Ständige sekreteraren Björn Anderson,
Akademiens verksamhet, ledamotsärenden

Andre sekreteraren Gunnar Magnusson,
Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m

Redaktören Tommy Jeppsson,
Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift. Obs! Artiklar till tidskriften eller till hemsidan skickas till Tommy Jeppsson. 

Administratör, webmaster Marie Brunnberg,
Webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister

Epostadress för allmänna frågor till kansliet: info@kkrva.se