Kontakt


Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

Kontaktperson: Gunnar Magnusson, epost info@kkrva.se

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

Obs! Din webbläsare måste tillåta popup-fönster för att kontaktuppgifterna ska visas.

Ständige sekreteraren Björn Anderson,
Akademiens verksamhet, hemsida, ledamotsärenden

Andre sekreteraren Gunnar Magnusson,
Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m

Redaktören Tommy Jeppsson,
Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift

 
För webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister svarar Marie Brunnberg, 073-656 09 03, epost admin@kkrva.se.