≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.


Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

Kontaktperson: Gunnar Magnusson, epost info@kkrva.se

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

Obs! Din webbläsare måste tillåta popup-fönster för att kontaktuppgifterna ska visas.

Ständige sekreteraren Björn Anderson,
Akademiens verksamhet, hemsida, ledamotsärenden

Andre sekreteraren Gunnar Magnusson,
Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m

Redaktören Tommy Jeppsson,
Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift

 
För webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister svarar Marie Brunnberg, 073-656 09 03, epost admin@kkrva.se.