Kontakt


Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr
111 48 Stockholm

Kontaktperson: Gunnar Magnusson, epost info@kkrva.se

För besök på akademiens kansli, kontakta någon av ämbetsmännen för avtalande om tid.

Obs! Din webbläsare måste tillåta popup-fönster för att kontaktuppgifterna ska visas.

 
Ständige sekreteraren Björn Anderson,
Akademiens verksamhet, hemsida, ledamotsärenden

Andre sekreteraren Gunnar Magnusson,
Lokalbokningar, ekonomi, belöningar, bidrag m m

Redaktören Tommy Jeppsson,
Redaktör och ansvarig utgivare för Handlingar & Tidskrift

Administratör, webmaster Marie Brunnberg,
Webbplatsen samt akademiens ledamots- och prenumerantregister