Avdelningar

Avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Ordförande Överste Jan Mörtberg
Vice ordförande Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Sekreterare Major David Bergman
Valberedning Generallöjtnant Michael Claesson (sammankallande)
Överstelöjtnant Johan Wiktorin
Generalmajor Karl Engelbrektsson
Överste Patrik Ahlgren (suppleant)
Fil mag Niklas Wikström (suppleant)

Avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Ordförande Generalmajor Lars-Olof Corneliusson
Vice ordförande Kommendör Per Edling
Sekreterare Direktör Kenth Gutensparr
Valberedning Kommendör Jon Wikingsson (sammankallande)
  Marindirektör 1 gr Jan-Eric Nilsson
  Viceamiral Jan Thörnqvist

Avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Ordförande Överstelöjtnant Göran Pettersson
Vice ordförande Överste Per Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Johan Lindevall
Valberedning Generallöjtnant Anders Silwer (sammankallande)
Brigadgeneral Ingela Mathiasson
Överste Mats Olofsson
Brigadgeneral Anders Persson
Överste Stefan Jönsson

Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Ordförande Överste Jan-Erik Lövgren
Vice ordförande Professor Gunnar Hult
Sekreterare Konteramiral Thomas Engevall
Valberedning Överingenjör Richard O Lindström (sammankallande)
Direktör Magnus Sjöland
Brigadgeneral Lennart Kvannbäcken
Brigadgeneral John Stjernfalk (suppleant)
Avdelningschef Pia Gruvö (suppleant)

Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Ordförande Fd generaldirektör Björn Körlof
Vice ordförande Fd avdelningschef Bo Richard Lundgren
Sekreterare Fil dr Thomas Hörberg
Valberedning Professor Bengt Sundelius (sammankallande)
Professor Ann Enander
Hovmarskalk Lena Bartholdsson
Strategisk expert Annika Nordgren Christensen (suppleant)
Docent Fredrik Bynander (suppleant)

Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Ordförande Fil dr Carolina Vendil Pallin
Vice ordförande Överingenjör Krister Andrén
Sekreterare Departementsråd
Kristina Bergendal
Valberedning Departementsråd Johan Raeder (sammankallande)
Överingenjör Robert Dalsjö
Redaktör Hans Lindblad
Ambassadör Tomas Bertelman (suppleant)
Docent Gudrun Persson (suppleant)