Avdelningar

Klicka på email/telefon-symbolen så visas kontaktuppgifter till respektive ledamot i ett popup-fönster. Eventuella fel rapporteras direkt till admin@kkrva.se.

Avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Ordförande Överste Jan Mörtberg
Vice ordförande Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Sekreterare Major David Bergman
Valberedning Brigadgeneral Michael Claesson (sammankallande)
Överstelöjtnant Johan Wiktorin
Generalmajor Karl Engelbrektsson
Överste Patrik Ahlgren (suppleant)
Fil mag Niklas Wikström (suppleant)

Avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Ordförande Kommendör Bengt Lundgren
Vice ordförande Överste Patrik Gardesten
Sekreterare Flottiljamiral Peter Bager
Valberedning Kommendör Kenth Gutensparr (sammankallande)
Valberedning Överste Stefan Jönsson (suppleant)
Marindirektör 1 gr Jan-Eric Nilsson
Viceamiral Jan Thörnqvist
Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum (suppleant)
Generallöjtnant Lars G Persson (suppleant)

Avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Ordförande Överstelöjtnant Göran Pettersson
Vice ordförande Överste Per Nilsson
Sekreterare Överstelöjtnant Johan Lindevall
Valberedning Generallöjtnant Anders Silwer (sammankallande)
Överste Anders Persson
Överste Stefan Jönsson
Överste Mats Olofsson
Brigadgeneral Ingela Mathiasson

Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Ordförande Överste Jan-Erik Lövgren
Vice ordförande Professor Gunnar Hult
Sekreterare Konteramiral Thomas Engevall
Valberedning Överingenjör Richard O Lindström (sammankallande)
Brigadgeneral Lennart Axelsson
Direktör Magnus Sjöland
Brigadgeneral John Stjernfalk (suppleant)
Avdelningschef Pia Gruvö (suppleant)

Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Ordförande Generaldirektör Marie Hafström
Vice ordförande Avdelningsdirektör Bo Richard Lundgren
Sekreterare Fil dr Thomas Hörberg
Valberedning Professor Bengt Sundelius (sammankallande)
Valberedning Universitetslektor Fredrik Bynander (suppleant)
Professor Ann Enander
Enhetschef Lena Bartholdsson
Strategisk expert Annika Nordgren Christensen (suppleant)

Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Ordförande Ambassadör Michael Sahlin
Vice ordförande Ambassadör Lars-Erik Lundin
Sekreterare Docent Gudrun Persson
Valberedning Professor Kjell Engelbrekt (sammankallande)
Redaktör Hans Lindblad
Forskningsledare Robert Dalsjö
Ambassadör Tomas Bertelman (suppleant)
Departementsråd Kristina Bergendal (suppleant)