Projektet SES2021-03-11T12:18:23+01:00

Projektet SES

Resultaten kommer att publiceras i en serie böcker och skrifter. Seminarier och föreläsningar kommer att fortlöpande dokumenteras och bekantgöras i akademiens Handlingar och Tidskrift samt på dess hemsida. Utvalda delar kommer att delges Regeringskansliet, Försvarsberedningen, berörda myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.

Efterhand projektet framskrider kommer resultat att fortlöpande presenteras nedan under respektive länk.

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 »

SES logo i olika format för nedladdning »

Alla inlägg från SES

SES-projektets säkerhets­politiska slutrapport ”Balansakt 2.0” förhands­presenterad

Balansakt 2.0 Svensk säkerhet i ett europeiskt perspektiv: Existentiella utmaningar och svar Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin Vad betyder den europeiska dimensionen för svensk säkerhetspolitik? Militärt är det fortfarande I hög grad den transatlantiska länken som är avgörande men betydelsen av europeisk strategisk autonomi ökar. Civilt är däremot den europeiska dimensionen helt central utifrån det flödessäkerhetsperspektiv som rapporten förordar. Denna [...]

By |18 okt 2021|

Om den svenska hanteringen av corona­pandemin

I Svenska Dagbladet söndag 17 oktober diskuterar Olof Ehrencrona på ledarplats den svenska hanteringen av coronapandemin utifrån en artikel i ett specialnummer av Statsvetenskaplig Tidskrift. Detta nummer innehåller sammanlagt ett tjugotal artiklar av kvalificerade forskare under rubriker som Tillit, Ansvar, Kriskommunikation, Rättspolitik m m, m m. Under ledning av Akademiledamoten, professor Magnus Jerneck har de underliggande forskningsuppdragen varit en del av Krigsvetenskapsakademiens [...]

By |18 okt 2021|

Podcastserie med Björn Körlof om värderingars betydelse för säkerhets­politiken

Del 1: Om sanningar och påståenden i säkerhetspolitiken med Björn Körlof I en postmodernistiskt värld där själva existensen av fakta och sanningar alltmer ifrågasätts, utsätts det svenska samhället för stora påfrestningar både inrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt. F d generaldirektören Björn Körlof har redigerat och varit medförfattare i en värdefull skrift kring dessa problem från ett europeiskt perspektiv [...]

By |12 aug 2021|

Totalförsvaret – från ord till handling – Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot

Akademien har under Almedalen 2021 genomfört ett seminarium inom ramen för Försvarsforum och projektet Säkerhet i morgondagens Europa - svenska perspektiv. Seminariet syftar till att ge information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor. Totalförsvaret – från ord till handling – Vårt lands beredskap och förmåga att möta kriser och hot Satsningar på det militära försvaret har successivt skett. Men för [...]

By |13 jul 2021|

En antologi om EU och ideologiernas sprängkraft

Håller värderingsförändringarna i EU:s medlemsstater på att hota sammanhållningen i unionen? Värderingar i ett demokratiskt samhälle som vårt handlar om ett växelspel mellan den enskilde medborgaren och samhällsorganisationen och dess ledare. Det pågår ju också ett ständigt växelspel mellan medlemsstaterna och deras organisation, EU. De värderingar som genomsyrade det kommunistiska systemet har lämnat spår i flera öst- och centraleuropeiska länder, [...]

By |8 jul 2021|

Muntlig redovisning av utkast till slutrapport SES/Delprojektet Säker­hetspolitik i fyra podcast­avsnitt

I fyra videos - se länkarna nedan - redovisas ett första utkast av Delprojektet Säkerhetspolitiks slutrapport för preliminära synpunkter från Akademins ledamöter. En kortare redovisning av rapporten och dess slutsatser har tidigare lämnats till avdelning VI ledamöter och svenskspråkiga kallade ledamöter (del 1 nedan): Del 1: Föredragning sammanfattning DP Säk slutrapport Del 2: Föredragning DP Säk slutrapport (inledning-globalt-syd) Del [...]

By |9 jun 2021|

Podcast i fyra delar med ledamoten Robert Dalsjö om Ryssland, Kina och den europeiska hjälplösheten

Kärnvapen en statusbyggare - målet: rysk kapacitet att skrämma till underkastelse - snarare än att vinna krig. Viktigt minska den europeiska hjälplösheten gentemot Kina. Några axplock ur diskussionen kring europeiskt försvar över fyra korta podcastavsnitt på Soundcloud och i övrigt där poddar finns. Med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin.

By |28 maj 2021|

OSSE och framtiden för europeisk säkerhet

Inspelning från seminarium 5 maj om det svenska OSSE-ordförandeskapet och framtiden för den europeiska säkerhetsordningen. Medverkande är Ulrika Funered, Rosaline Marbinah, Lars-Erik Lundin (47 min in i sändningen), Carina Ödebrink, och Hans Wallmark.

By |10 maj 2021|

Del 3: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om försvarsmaterielsamarbetet på Europanivå (EDF PESCO) Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 3 av 4.

By |3 maj 2021|

Del 2: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om flödessäkerhet och strategisk autonomi: Europa, 5G och mera Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 2 av 4.

By |30 apr 2021|

Del 1: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Teknikutvecklingens betydelse för försvarsmateriel - Sverige och Europa i ett öst/västperspektiv Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 1 av 4.

By |28 apr 2021|

Fem röster om den svenska nationella säkerhetsstrategin i tre podcastavsnitt

I tre podcastavsnitt om den nationella säkerhetsstrategin talar Björn von Sydow, Björn Fägersten och Bo Richard Lundgren  om revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin i samband med arbetet på strategier på Europanivån. I samtalet deltar Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Återfinns på Soundcloud och Youtube

By |26 apr 2021|

Del 2: Strategier på olika nivåer

- ett geopolitiskt schackspel för Sverige I detta andra avsnitt (av tre) om den nationella säkerhetsstrategin talar Björn Fägersten om revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin i samband med arbetet på strategier på Europanivån. Sverige måste mer aktivt ladda upp saker av svenskt intresse till Europa och ladda ner sådant som är centralt på Europanivån till den svenska [...]

By |26 apr 2021|

Vi måste lära av pandemin!

Fem röster om svenska, nordiska och europeiska säkerhetsstrategier Björn von Sydow, Björn Fägersten, Bo Richard Lundgren, Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin diskuterar i tre poddavsnitt. I detta första talar Björn von Sydow om pandemin och det nordiska samarbetet och drar slutsatser inför revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin. Han uttrycker oro för tidsaxeln när det gäller svensk militär [...]

By |21 apr 2021|

Den transatlantiska län­ken: strukturer, problem­områden och centrala begrepp

Podcastserie med Anna Wieslander Podcast-serie i tre avsnitt om den transatlantiska länken med ledamoten Anna Wieslander i samarbete med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Finns på Soundcloud och Youtube Diskussionen skall ses som ett underlag till det säkerhetspolitiska delprojektet inom SES med fokus på svensk och europeisk säkerhet.

By |16 apr 2021|

Vad betyder europeiskt försvarsamarbete – egentligen?

Tre podcasts på svenska med ledamöterna Gunilla Herolf och Michael Sahlin En genomgång med tonvikt på de stora länderna efter Brexit. Finns tillgänglig på Soundcloud och med bildtexter på Youtube Ingår som underlag till den SES-projektets säkerhetspolitiska slutrapport (DPSÄK).

By |5 apr 2021|

Vad betyder den trans­atlantiska länken och Brexit för svensk och europeisk säkerhet?

En podcastserie i tre delar med Mats Bergquist och Nils Daag Ledamöterna Mats Bergquist och Nils Daag diskuterar den transatlantiska länkens betydelse för SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt i samtal med Lars-Erik Lundin. Både Bergquist och Daag är flitiga bidragsgivare till denna hemsida i dessa och närbesläktade frågor. Inspelningarna finns bl a på Soundcloud och Youtube

By |25 mar 2021|

Vilka antaganden skall vi göra om rysk syn på säkerhet och sam­arbete?

Tre podcasts på svenska med Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin Ledamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin kommenterar en serie centrala Rysslandsfrågor för SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt i samtal med Lars-Erik Lundin. Diskussionen bygger på en serie rapporter och föredrag som Persson respektive Vendil Pallin gjort för FOI. Inspelningarna finns bl a på Soundcloud och Youtube

By |22 mar 2021|

Vad betyder Europa för Sveriges säkerhet? Sju korta podcasts på svenska med Katarina Engberg

Ledamoten Katarina Engberg har nyligen publicerat A European Defence Union by 2025? Work in Progress utgiven av Sieps av betydande relevans för SES-projektet som framgår av sju korta samtal med Lars-Erik Lundin publicerade på Youtube och Soundcloud. Ladda ned rapporten här

By |11 mar 2021|

A European Defence Union by 2025? Work in progress

A policy overview by Katarina Engberg Ledamoten Katarina Engbergs studie diskuterar övergripande frågor som europeiseringen av Europas försvar och framväxten av ett totalförsvar inom EU. Studien utgör samtidigt en redovisning av försvarsområdets många delkomponenter. Syftet är att bidra till en överblick som gör det lättare att orientera sig, inte minst inför det svenska ordförandeskapet. Studien utgör också ett bidrag till [...]

By |10 mar 2021|

Podcast med Ingolf Kiesow om Kina, Europa och Sverige från ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Podcast med Ingolf Kiesow och Michael Sahlin modererad av Lars-Erik Lundin inom ramen för Krigsvetenskapsakademiens SES-projekt. Huvudfrågor: Länken till USA och flödessäkerheten från Kina. Av stor relevans för SES-projektet. Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/podcast-kiesow-sahlin-lundin-om-kina-sverige-och-europa Youtube: https://youtu.be/O8UPLEA-Q6c

By |1 mar 2021|
Till toppen