Projektet SES2021-03-11T12:18:23+01:00

Projektet SES

Resultaten kommer att publiceras i en serie böcker och skrifter. Seminarier och föreläsningar kommer att fortlöpande dokumenteras och bekantgöras i akademiens Handlingar och Tidskrift samt på dess hemsida. Utvalda delar kommer att delges Regeringskansliet, Försvarsberedningen, berörda myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.

Efterhand projektet framskrider kommer resultat att fortlöpande presenteras nedan under respektive länk.

Reserapport från ett besök i Finland den 7-8 november 2019 »

SES logo i olika format för nedladdning »

Alla inlägg från SES

OSSE och framtiden för europeisk säkerhet

Inspelning från seminarium 5 maj om det svenska OSSE-ordförandeskapet och framtiden för den europeiska säkerhetsordningen. Medverkande är Ulrika Funered, Rosaline Marbinah, Lars-Erik Lundin (47 min in i sändningen), Carina Ödebrink, och Hans Wallmark.

By |10 maj 2021|

Del 3: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om försvarsmaterielsamarbetet på Europanivå (EDF PESCO) Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 3 av 4.

By |3 maj 2021|

Del 2: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Niklas Alm om flödessäkerhet och strategisk autonomi: Europa, 5G och mera Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 2 av 4.

By |30 apr 2021|

Del 1: Samtal om försvarsmateriel i en ny tid

Teknikutvecklingens betydelse för försvarsmateriel - Sverige och Europa i ett öst/västperspektiv Samtal om försvarsmateriel i en ny tid med Niklas Alm från säkerhets- och försvarsföretagens samarbetsorganisation SOFF med Michael Sahlin. Del 1 av 4.

By |28 apr 2021|

Fem röster om den svenska nationella säkerhetsstrategin i tre podcastavsnitt

I tre podcastavsnitt om den nationella säkerhetsstrategin talar Björn von Sydow, Björn Fägersten och Bo Richard Lundgren  om revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin i samband med arbetet på strategier på Europanivån. I samtalet deltar Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Återfinns på Soundcloud och Youtube

By |26 apr 2021|

Del 2: Strategier på olika nivåer

- ett geopolitiskt schackspel för Sverige I detta andra avsnitt (av tre) om den nationella säkerhetsstrategin talar Björn Fägersten om revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin i samband med arbetet på strategier på Europanivån. Sverige måste mer aktivt ladda upp saker av svenskt intresse till Europa och ladda ner sådant som är centralt på Europanivån till den svenska [...]

By |26 apr 2021|

Vi måste lära av pandemin!

Fem röster om svenska, nordiska och europeiska säkerhetsstrategier Björn von Sydow, Björn Fägersten, Bo Richard Lundgren, Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin diskuterar i tre poddavsnitt. I detta första talar Björn von Sydow om pandemin och det nordiska samarbetet och drar slutsatser inför revideringen av den svenska nationella säkerhetsstrategin. Han uttrycker oro för tidsaxeln när det gäller svensk militär [...]

By |21 apr 2021|

Den transatlantiska län­ken: strukturer, problem­områden och centrala begrepp

Podcastserie med Anna Wieslander Podcast-serie i tre avsnitt om den transatlantiska länken med ledamoten Anna Wieslander i samarbete med Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin. Finns på Soundcloud och Youtube Diskussionen skall ses som ett underlag till det säkerhetspolitiska delprojektet inom SES med fokus på svensk och europeisk säkerhet.

By |16 apr 2021|

Vad betyder europeiskt försvarsamarbete – egentligen?

Tre podcasts på svenska med ledamöterna Gunilla Herolf och Michael Sahlin En genomgång med tonvikt på de stora länderna efter Brexit. Finns tillgänglig på Soundcloud och med bildtexter på Youtube Ingår som underlag till den SES-projektets säkerhetspolitiska slutrapport (DPSÄK).

By |5 apr 2021|

Vad betyder den trans­atlantiska länken och Brexit för svensk och europeisk säkerhet?

En podcastserie i tre delar med Mats Bergquist och Nils Daag Ledamöterna Mats Bergquist och Nils Daag diskuterar den transatlantiska länkens betydelse för SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt i samtal med Lars-Erik Lundin. Både Bergquist och Daag är flitiga bidragsgivare till denna hemsida i dessa och närbesläktade frågor. Inspelningarna finns bl a på Soundcloud och Youtube

By |25 mar 2021|

Vilka antaganden skall vi göra om rysk syn på säkerhet och sam­arbete?

Tre podcasts på svenska med Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin Ledamöterna Gudrun Persson och Carolina Vendil Pallin kommenterar en serie centrala Rysslandsfrågor för SES-projektets säkerhetspolitiska delprojekt i samtal med Lars-Erik Lundin. Diskussionen bygger på en serie rapporter och föredrag som Persson respektive Vendil Pallin gjort för FOI. Inspelningarna finns bl a på Soundcloud och Youtube

By |22 mar 2021|

Vad betyder Europa för Sveriges säkerhet? Sju korta podcasts på svenska med Katarina Engberg

Ledamoten Katarina Engberg har nyligen publicerat A European Defence Union by 2025? Work in Progress utgiven av Sieps av betydande relevans för SES-projektet som framgår av sju korta samtal med Lars-Erik Lundin publicerade på Youtube och Soundcloud. Ladda ned rapporten här

By |11 mar 2021|

A European Defence Union by 2025? Work in progress

A policy overview by Katarina Engberg Ledamoten Katarina Engbergs studie diskuterar övergripande frågor som europeiseringen av Europas försvar och framväxten av ett totalförsvar inom EU. Studien utgör samtidigt en redovisning av försvarsområdets många delkomponenter. Syftet är att bidra till en överblick som gör det lättare att orientera sig, inte minst inför det svenska ordförandeskapet. Studien utgör också ett bidrag till [...]

By |10 mar 2021|

Podcast med Ingolf Kiesow om Kina, Europa och Sverige från ett säkerhetspolitiskt perspektiv

Podcast med Ingolf Kiesow och Michael Sahlin modererad av Lars-Erik Lundin inom ramen för Krigsvetenskapsakademiens SES-projekt. Huvudfrågor: Länken till USA och flödessäkerheten från Kina. Av stor relevans för SES-projektet. Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/podcast-kiesow-sahlin-lundin-om-kina-sverige-och-europa Youtube: https://youtu.be/O8UPLEA-Q6c

By |1 mar 2021|

Inbjudan till seminarium 4 mars

Välkomna till seminarium inom SES-projektet den 4 mars: Värderingsförändringar – ett hot mot europeisk sammanhållning Marie Hafström, ordf i avd V, inleder seminariet. Det underprojekt inom SES-projektet, som seminariet utgör ett led i, fokuserar på vilka politiska och ideologiska strömningar som kommer till uttryck i olika stater inom EU och som kan hota sammanhållningen inom unionen och därigenom [...]

By |18 feb 2021|

Beroende och balans i säkerhetspolitiken

En ytterligare podcast kring grunderna för svensk säkerhetspolitik av ledamöterna Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin. Soundcloud: https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/beroende-och-balans-i-sakerhetspolitiken-med-michael-sahlin och Youtube: https://youtu.be/lOQCwx8wW2Q. […]

By |31 dec 2020|

Mål och medel i säkerhetspolitiken?

En komplicerad avvägning som väljarna i slutänden avgör.Därför krävs samhällsdebatt om detta inte minst efter Covid-19. Sex minuter på Youtube https://youtu.be/CIKJfkGfDPE och Soundcloud https://soundcloud.com/lars-erik-lundin/mal-och-medel-i-sakerhetspolitiken-audio. Spelar gärna in uppföljande synpunkter av relevans för vår säkerhetspolitiska slutrapport från SES.

By |27 dec 2020|

Varthän i säkerhetspolitiken II?

En uppdaterad Podcast med Michael Sahlin kring ytterligare ett tjugotal Twitter polls. Ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin har uppdaterat sin översikt av läget i och mellan USA och Ryssland från en tidigare översikt i augusti, denna gång således efter det amerikanska valet. Genomgången baseras på ett tjugotal frågor riktade till Lars-Erik Lundins ca 55000 Twitterföljare runt om i [...]

By |20 dec 2020|

Morgondagens markstridsförmåga – utbildning, träning och övning

Inledning Inom ramen för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES) har delprojekt Mark (DP Mark) uppgiften att analysera och beskriva hur markstridskrafter kan organiseras, inklusive rekryteras, utbildas, utrustas, övas och strida i en framtida försvarsmakt. I två föregående artiklar i början av juli respektive augusti redovisades två delar av en kommande slutrapport med en [...]

Inför det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021

Vad kan Sverige realistiskt åstadkomma som ordförande i OSSE 2021 till stöd för vår egen och andras säkerhet? Lyssna på experterna i ett studiematerial producerat av Lars-Erik Lundin  bestående av ett antal podcasts på svenska och ett sammanfattande på engelska. Ett introduktionsavsnitt är särskilt anpassat för den generation som inte upplevt det kalla kriget. Att skapa militär säkerhet kräver [...]

By |28 nov 2020|

Overall podcast on Turkey and Europe

Podcast with Ambassadors Michael Sahlin and Lars-Erik Lundin with an 11 minute introduction summarising key implications for EU(rope). Linked to the recently published book by the two authors on the Southern Dimension of European Security “Engulfed in flames” available here, free digital download. YouTube The Turkish variable from a European and Swedish perspective Soundcloud The Turkish variable from a [...]

By |19 nov 2020|
Till toppen