Ger försvarsberedningens rapport SV-A-R på de viktigaste frågorna om svensk säkerhet?

Eller finns det mer att göra än att diskutera finansiering av att förslagen som nu ligger på bordet inför höstens försvarsbeslut – det som står i fokus i de flesta kommentarerna till rapporten?

KKrVA-podden med Lars-Erik Lundin och med kommentarer av Michael Sahlin försöker bredda perspektivet den koppling mellan inre och yttre säkerhet som nu förefaller viktigare än någonsin.