Tibellska priset – Årets bästa artikel i Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Allmänt

Priset utdelas årligen.

Bestämmelserna för det Tibellska priset är fastställda av akademiens presidium.

Akademiens redaktionsutskott är den instans som kommer att värdera artiklarna. Det artikel som bäst passerar den av utskottet accepterade kvalitetsnivån kommer att föreslås till belöning. Beslut om belöning fattas av akademiens presidium.

Bestämmelserna publiceras i Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser

Tibellska priset utses inom de områden som täcks in av Kungl Krigsvetenskapsakademiens verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom akademiens discipliner, samhälls-/totalförsvarets civila delar liksom civil krishantering, militärhistoria, samt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik jämte strategi.

Redaktionsutskottets ledamöter tar fram 3–4 kandidater under avdelningen Analys & perspektiv i Handlingar och Tidskrift, varefter utskottets ordförande senast 1 september föreslår presidiet årets bästa artikel. Artikeln ska ha varit publicerad  i Handlingar och Tidskrift antingen nr 3 eller nr 4 föregående år eller nr 1 eller nr 2 innevarande år.

Artikeln får vara utarbetad av en, alternativt flera, författare.

Artikeln ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Artikeln får ej vara tidigare utgiven som separat skrift, i artikelform eller alternativt som kapitel i en essäsamling.

Artiklar författade av studerande vid FHS/MHS liksom vid utländska motsvarigheter välkomnas.

Akademien, efter beslut av presidiet, tilldelar författare det Tibellska priset i form av ett penningpris som utgår ur den Tibellska fonden.

Se vilka artiklar som fått priset »