Hem2020-09-17T10:19:07+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Höstens akademi­sammankomster

Höstens akademisammankomster ställs in. Anledningen är rådande pandemi och de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndigheten. Även om restriktionerna kommer att lättas under hösten bör vi ändå av försiktighetsskäl undvika större samlingar mot bakgrund av ledamöternas höga snittålder vid våra sammankomster.

Istället kommer projektet SES att genomföra föreläsningar/seminarier online över vår hemsida vid samma tidpunkt som planerats för sammankomsterna. Vid dessa tillfällen kommer också planerade anföranden av nya ledamöter att genomföras. Dessa aktiviteter kommer att äga rum den

16 september kl 16.00–18.45
7 oktober kl 16.00–18.45
22 oktober kl 09.00–13.00
9 december kl 16.00–18.45

 

Inbjudan med länkar kommer att skickas med e-post till ledamöterna samt läggas upp på akademiens hemsida ca två veckor före aktuell tidpunkt.

I oktober ska akademien ta ställning till verksamhet och ekonomi för nästa år samt välja revisorer. Dessa beslut kommer att tas per capsulam på samma […]

24 aug 2020|Nyheter|

Belönade 2016

By |12 okt 2016|

Akademien har i år beslutat att belöna ledamoten och förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson, ledamoten Nils-Ove Jansson och lektorn vid Försvarshögskolan, [...]

Projektet SES

Försvar & Säkerhet

Morgondagens markstridsförmåga – fortsättning

By , , , , , |21 aug 2020|

Markstridsförbanden är en nyckelkomponent i svenskt försvar. Foto: Försvarsmakten. Inledning Inom ramen för Kungl. Krigsvetenskapsakademiens projekt Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES) har delprojekt Mark (DP Mark) uppgiften att analysera och beskriva hur markstridskrafter kan organiseras, inklusive rekryteras, utbildas, utrustas, övas och strida i en framtida [...]

Hur avskräcka det som inte syns?

By |14 aug 2020|

Foto: shutterstock.com I tidigare inlägg har jag skrivit om vikten och effekten av att kunna ta striden in på djupet med jägarförband. I följande inlägg kommer utmaningar med ”striden” på det digitala djupet att problematiseras. Striden på det digitala djupet har många likheter med klassisk jägarstrid som genom att [...]

Varför fundera över manöverkrigföring? Det är ju beordrat!

By |10 aug 2020|

Foto: Mats Carlsson, Försvarsmakten. Det finns tillfällen då eftertankens kranka blekhet drabbar var och en av oss. Ett sådant tillfälle verkar Ola Palmqvist ha identifierat avseende hur vi nyttjar våra markstridskrafter. Det är mycket starkt av Palmqvist att komma till denna insikt och dessutom våga kommunicera den i organisationen. [...]

Sjömakt eller vanmakt?

By |6 aug 2020|

Sverige behöver ett starkare sjöförsvar – författarens budskap är tydliga. Foto: Försvarsmakten. För några veckor sedan fattade regeringen beslut att sätta upp två arméregementen, ett infanteriregemente i Östersund och ett artilleriregemente sannolikt på Villingsbergs skjutfält i Värmland. Regeringen har den strategiska uppfattningen att Sverige ska försvaras på svensk mark. Denna syn har inte [...]

Vad pandemin kan lära oss om vårt totalförsvar

By |3 aug 2020|

Vi behöver vara beredda på att händelser kan inträffa som har vida allvarligare konsekvenser än Covid-19. Foto: shutterstock.com. Den 30 juni beslutade regeringen att utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder i samband med COVID-19. (Dir.2020:74). Den kommission som då tillsattes ska slutredovisa sitt resultat den 28 [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Nya ledamöter i akademien

By |14 maj 2020|

Den 13 maj togs ett antal beslut per capsulam inom akademien. Bland annat invaldes fem nya ledamöter. De är docenten Ann-Sofie Dahl, redaktören Patrik Oksanen, översten Johan Pekkari, docenten Lovisa Strömmer och kommendören Jon Wikingsson. Vidare kallades som ledamöter Dr. Ian Anthony från Storbritannien, brigadgeneralen Lars Lervik från Norge och [...]

Ny andre styresman i akademien

By |14 maj 2020|

Till ny andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson har akademien valt ledamoten Björn von Sydow. Von Sydow invaldes i akademien 2009 och har tidigare varit såväl riksdagens talman som försvarsminister. Fram till 2019 var han ordförande för Försvarsberedningen.

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

By |11 maj 2020|

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin. Det finns fler superspridare - en spaning om flödessäkerhet https://youtu.be/iRx9xgVqqm8 Med Michael Sahlin: En diskussion om flödessäkerhet i Coronakrisens [...]

Till toppen