Hem2020-07-01T22:27:41+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Ny andre styresman i akademien

Av |14 maj 2020|

Till ny andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson har akademien valt ledamoten Björn von Sydow. Von Sydow invaldes i akademien 2009 och har tidigare varit såväl riksdagens talman som försvarsminister. Fram till 2019 var han ordförande för Försvarsberedningen.

Inför Corona­kommissionen och försvars­beslutet

Av |11 maj 2020|

Hur påverkas Coronakommissionen och försvarsbeslutet av de flödessäkerhetsproblem som nu drabbas Sverige, Europa och världen i många dimensioner? Två podcasts i ljud och bild med rykande aktuella kopplingar med Michael Sahlin. Det finns fler superspridare - en spaning om flödessäkerhet https://youtu.be/iRx9xgVqqm8 Med Michael Sahlin: En diskussion om flödessäkerhet i Coronakrisens [...]

Försvar & Säkerhet

Uppdragstaktik; en svensk papperstiger?

Av |15 jun 2020|

Har uppdragstaktiken i svensk tappning blivit ett honnörsbegrepp utan reell substans? Foto: Försvarsmakten. Enligt  Militärstrategisk doktrin 2016 är uppdragstaktik grunden för vårt sätt att leda. Det innebär att man löser den uppgift man är satt att lösa, men på det sätt man själv anser lämpligt med de resurser man [...]

Coronakrig och hotbilder

Av |12 jun 2020|

Pågående pandemi utgör tankegods för vidare tankar kring sårbarheter, hot och risker. Foto: shutterstock.com Den omfattande pandemi som pågår, drabbar samhällets och medborgarnas säkerhet på ett så påtagligt sätt, att den närmast kan liknas vid ett krig mot oss, även om angriparen trots allt inte är någon stat – [...]

Finlandisera säkerhetspolitiken!

Av |11 jun 2020|

Hur blir det med  trovärdigheten i det svensk-finska försvarssamarbetet efter att försvarsberedningen havererat? Foto: Pontus Lundahl/TT. I måndags meddelade Försvarsministern att förhandlingarna om försvarets framtid återigen skjuts upp. Samtidigt vet vi, genom Försvarsberedningens gedigna arbete, att behovet av ytterligare medel är skriande inom både det civila och militära försvaret. Samtidigt [...]

Om stridens psykologi – Del 10: Fångenskap, tortyr och hjärntvätt

Av |10 jun 2020|

Det är tradition att gratulera Stig Nilsson på födelsedagen. Den ärrade krigaren som illustrerar krigsfånge i Soldaten i Fält (SoldF) blev tillfångatagen lagom till 1972 års utgåva och firar därmed idag sin 48:e födelsedag i fångenskap. Men bakom humorn finns det allvar. Stig illustrerar något som tyvärr inte bara händer [...]

HMS Visbys 20-årsdag 8 juni 2020

Av |8 jun 2020|

Ett födelsedagsbarn som snart behöver en ersättare. Foto: Försvarsmakten Den 8 juni 2020 är det 20 år sedan HMS Visby sjösattes. Vi som jobbar till sjöss är väldigt nöjda med de fem futuristiska Visbykorvetterna, men det märks att även flottans yngsta ytstridsfartyg börjar bli gamla. Några exempel är problem [...]

Har vi lärt oss något inför nästa kris?

Av |8 jun 2020|

Det kan också hända här! Foto: Shutterstock.com Debatten om covid-19 förs i krigstermer – inte så konstigt, det är ett krig det handlar om. Och pandemi är ett av de hot som i många år förekommit i vår säkerhetspolitiska föreställningsvärld. Anders Tegnell höll faktiskt inträdesanförande om pandemier i denna [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Nordisk och Europeisk säkerhet

Av |20 mar 2020|

Den nyutkomna skriften The Nordic and The New European Security Architecture ger läsaren ny och värdefull omvärldsinformation. [Läs mer...]

SES-projektets Sydrapport

Av |18 mar 2020|

Sydrapporten från SES-projektet föreligger nu i PDF-format. Sammanfattningen kan läsas direkt här på skärmen och hela rapporten kan laddas ner. Avsikten är att finalisera texten efter vetenskaplig och annan granskning och efter det att synpunkter inhämtats från deltagare i olika [...]

Säkerhetsrådet

Av |3 feb 2020|

Säkerhetsrådet är ett forum för kvalificerad diskussion om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik i Sverige, i Europa och i världen – och med gott om plats för frågor som ligger i medial skugga. Under 2019 har – vid sidan av redaktörernas [...]

Sälenkonferensen dag tre

Av |15 jan 2020|

Dagen fokuserade på civilt försvar. Några nedslag i vad talarna framförde: Inrikesministern Mikael Damberg talade om den breddade hotbilden i fred mot samhället som ska hanteras av civila myndigheter. Han lyfte fram att civilt försvar är hela samhället. [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok