Hem2020-01-13T13:31:42+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Vintersymposiet 2019: Blickar utåt och framåt

Nu finns skriften tillgänglig för fri nedladdning i KKrVA Bookstore » Denna skrift handlar om framtiden i ett globalt perspektiv. Framtidsbedömningar kommer ofta till korta. Likväl måste de göras, om [...]

Försvar & Säkerhet

Glöm Ivanhoe – Rättvisa för Rebecca

Av |1 jan 2020|

Rebecca redo att begå självmord framför tvångsäktenskap illustrerat cirka 1823. I en historia om en hjälte som är märkbart frånvarande och riddare som inte är särskilt ridderliga blir Rebecca karaktären med mest integritet som symboliserar judarnas strävan efter identitet i ett samtida Europa. Så har det blivit nyårsdag och dags [...]

Var kan du prata hemligheter och vara helt säker på att ingen lyssnar?

Av |27 dec 2019|

Vikten av ett individuellt säkerhetsmedvetande ökar. Foto: Shutterstock.com Teknikutvecklingen accelererar och når nya nivåer som få kunnat drömma om för en generation sedan. Vad gäller röstigenkänning så har tekniken gått framåt i rekordfart och antalet enheter exploderat de senaste åtta åren. Idag kan maskiner känna igen din röst och förstå [...]

Replik på Akademiseringen av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare

Av |25 dec 2019|

En akademisk officersutbildning syftar till att  göra officerarna och våra stridskrafter så farliga för fienden som möjligt. Foto: Marcus Olsson, cCombat Camera, Försvarsmakten. ”... my heart sinks because another ignorant officer has been allowed to perpetuate the old aimless catchwords.” Orden ovan ska ha yttrats av den brittiske viceamiralen Sir Peter [...]

En svensk Plan B?

Av |23 dec 2019|

En värld i gungning. Foto: Shutterstock.com. 2020 års försvarsbeslut kommer att fattas mot bakgrund av den snabbaste och mest djupgående försämring av omvärldsläget som vi upplevt sedan det sena 1930-talet. Extra allvarligt blir det därför att hela det internationella säkerhetssystemet är i gungning, samtidigt som Sverige fortfarande har en försvarsmakt [...]

Akademisering av officersutbildningen – en möjlig effektsänkare

Av |20 dec 2019|

Officer – ett mångfacetterat yrke med krav på såväl praktiska som intellektuella färdigheter. Som konsekvens är officersutbildningens innehåll av stor vikt att diskutera och reflektera över. Foto: Niklas Englund, Försvarsmakten. Att svensk krigskonst som mer eller mindre outtalat betonat en uppdragstaktisk ledningsfilosofi under hundratals år gått emot en USA inspirerad [...]

Fredsmässiga felbeteenden

Av |16 dec 2019|

Målet med vår utbildning är bra krigsförband. Artikeln tar upp ett antal ledarskapsrelaterade men också organisationskulturella förutsättningar för detta. Foto: Marcus Nilsson, Försvarsmakten. Armén ska enligt egna handböcker tillämpa uppdragstaktik. Detta ord kan misstolkas som att total frihet ska råda. Så är det givetvis inte. Reglementen och handböcker styr [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Release av KKrVA:s Strategiska Encyclopedia, From Sun Tzu to Hyperwar

Av |28 nov 2019|

Onsdagen 27 oktober kunde akademien glädjas över att ledamoten Lars Wedin senaste bok, From Sun Tzu to Hyperwar, A Strategic Encyclopedia presenterades i samband med en release som avhölls vid Försvarshögskolan. […]

Råd inför kommande försvarsbeslut

Av |11 nov 2019|

Akademiens forsknings- och studieprojekt KV21 har i sin slutrapport lämnat förslag på hur försvaret bör utvecklas för att vi ska få ett trovärdigt totalförsvar. Mot den bakgrunden har akademien gett regeringen ett antal råd inför kommande försvarsbeslut. Läs mer [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok