Hem2021-01-16T18:13:01+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Nyheter från akademien

Gamla sanningar för framtida bruk

By |23 okt 2020|

Akademisammankomsten 22 oktober fokuserade på flera sätt på hur vi skall använda gamla sanningar och bygga framåt utan att återvända tillbaka till vad som funnits innan. Flera av de ämnen som berördes är sådana som på många sätt alltid varit aktuella, eller som nu åter hamnat i fokus, [...]

Ny myndighet för psykologiskt försvar

By |21 okt 2020|

Akademien har inbjudits att yttra sig över ett förslag om att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. En arbetsgrupp inom akademien har utarbetat ett yttrande, vilket presidiet beslutat att överlämna till Justitiedepartementet. Av yttrandet framgår att akademien välkomnar en sådan myndighet och tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag. Akademien [...]

Försvar & Säkerhet

Läs mer om omvärldsläget. Kontinuerligt uppdaterat av Michael Sahlin.

Människan bakom uniformen

By |22 dec 2020|

Fredagen den 4:e december uppmanades alla hemvärnets ca 22 000 medlemmar att bära uniform på jobbet i syfte att synliggöra att vi finns i hela det svenska samhället och att vi till vardags arbetar i en mängd olika yrken. Vi har på frivillig väg lagt ner tid, möda och utebliven [...]

Likabehandling – uppgiften, arbetsmiljön och några chefsperspektiv

By |21 dec 2020|

I detta nu sitter chefer i hela Försvarsmakten och försöker analysera resultatet från årets medarbetarundersökning FM VIND. I denna enkät får all anställd personal svara på ett frågebatteri som spänner hela vägen från vad man tycker om IT-systemen till om man är stolt över att arbeta i Försvarsmakten. I väldigt [...]

USA och Weimarsyndromet

By |20 dec 2020|

Weimarrepubliken existerade i Tyskland från den nya grundlagens antagande i februari 1919 fram till Hitlers utnämning till förbundskansler i januari 1933. Den utmärktes de första åren av stora ekonomiska och politiska problem med täta regeringsskiften och utbrett politiskt våld. Främst därför att kejsarrikets successorstat, som någon sagt, skapades i synd [...]

Ansvar och ansvarstagande

By |19 dec 2020|

Den s k Coronakommissionen har nyligen avlämnat sitt första delbetänkande. Det förhållandet att många äldre avlidit i sjukdomen på äldreboenden i olika kommuner föranleder kritik från kommissionens sida både mot regeringar, nuvarande och tidigare men också mot centrala myndigheter, regioner och kommuner. Partiföreträdare som deltagit i olika regeringar och som företräder [...]

Svensk gängkriminalitet och lärdomar från Nordirland

By |18 dec 2020|

I sitt sommartal den 24 augusti benämnde moderatledaren Ulf Kristerssons grova kriminella gäng för ”Sveriges inhemska terrorister”. Han sa detta mot bakgrund av att skjutningar och sprängdåd har blivit allt vanligare på flera håll i Sverige. Nästan som en bekräftelse av Kristerssons ord upprättade grova kriminella i Göteborg dagen efter [...]

För framtidens armé

By |17 dec 2020|

Datumen 15:e oktober, 8 december och 15:e december är det nog många försvarsintresserade som noterat i sina kalendrar. Dessa dagar fick Försvarsmakten och armén en tydlig beskrivning av vad som kommer att prägla verksamheten under 2020-talet. Detta inlägg tar fasta på vissa delar av det som regeringen framlade den 15:e [...]

Load More Posts

Fler nyheter från akademien

Ledamoten Wedin belönas

By |9 okt 2020|

Lars Wedin Akademien har beslutat att tilldela kommendören och ledamoten Lars Wedin sitt främsta förtjänsttecken, den stora belöningsmedaljen i guld, 15.storleken. Den får han för att han engagerat och under lång tid har bidragit till akademien genom flera skrifter och större arbeten, senast med en strategisk encyklopedi – [...]

Engulfed in flames

By |8 okt 2020|

Förhandsavisering om kommande skrift inom ramen för SES-projektet rörande syddimensionen i europeisk och svensk säkerhet. Nedan återges innehållsförteckningen i den skrift som är under produktion just nu. Den innehåller också en utförlig svensk sammanfattning. Engulfed in flames Security of Europe - The Southern dimension Lars-Erik Lundin and [...]

Akademien online 7 okt

By |8 okt 2020|

Inspelningen från 7 okt kan fortsatt ses via den här länken Lyssna på ledamoten Anna Wieslander tala om USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. Ledamoten Mats Helgesson och professor Christer Fuglesang om hur rymden bör nyttjas mer för svenskt totalförsvar samt ledamoten och andres styresmannen Björn von Sydow [...]

Load More Posts

Projektet SES

Dear Reader!

By |15 nov 2020|

With its almost 400 members, the Royal Swedish Academy of War Sciences has a unique opportunity to contribute to an open and qualified discussion about Swedish security and defence policy . We have earlier, with the support of Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, been able to carry out a [...]

Engulfed in flames

By |7 nov 2020|

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har med sina nästan 400 ledamöter en unik möjlighet att bidra till en öppen och kvalificerad diskussion om vart den svenska säkerhets- och försvarspolitiken bör vara på väg. […]

Load More Posts
Till toppen