Hem2020-04-07T14:42:34+02:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Kalendarium

Nyheter från akademien

Sälenkonferensen dag två

Försvarsmaktsfrågorna och civilt försvar var huvudämnen för dagen där några huvuddrag redogörs för nedan.

En engagerad försvarsminister talade bland annat om de påverkanoperationer som riktas mot oss. Vi utsätts dagligen för detta, något som innebär […]

Sälenkonferensen dag ett

Två huvudteman dominerar årets rikskonferens i Sälen. Dels den säkerhetspolitiska utvecklingen, dels det kommande försvarsbeslutet för åren 2021–2025.

Här följer ett utdrag av det som behandlades.

Första dagen dominerades av utvecklingen i ett land – Ryssland.

Utrikesminister […]

Höjd beredskap

Aftonbladet Ledares podd inför Folk och Försvar i Sälen med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och KKrVA ledamöter Annika Nordgren Christensen och Johan Wiktorin. Lyssna här »

Folk och Försvars Rikskonferens […]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan.

Handlingar

  • Minnesord över bortgångna ledamöter 2019 […]

Försvar & Säkerhet

SES med risk för självöverskattning – Kommentar till Olof Santesson

Av |5 mar 2020|

Ledamoten Santesson, högt aktad medarbetare vid DN både som utrikespolitisk ledarskribent och som utrikesredaktör och en flitig deltagare i akademiens verksamhet, har lämnat synpunkter på och några varningens ord runt akademiens projekt SES (”Säkerhetspolitik i morgondagens Europa – Svenska perspektiv”). Synpunkterna, där farhågor om att projektet tar sig [...]

SES med risk för självöverskattning

Av |5 mar 2020|

Årets vintersymposium (den 20 februari) blev upplyftande, delvis lysande. Mången ledamot måste ha känt sig lite klokare efter att ha lyssnat till Michael Sahlins senaste Mellersta Östern-rapport, nu utvidgad med Libyenperspektiv, och, framför allt, sett Lars-Erik Lundins power point-presentation av Europa läge i det dimensionella korsdraget öst–syd–väst. Den ene [...]

Skenande utveckling i Idlib – flyktingkris hotar EU

Av |4 mar 2020|

Foto: shutterstock.com För oss som bl a i SES-projektet om Europas syddimension rätt länge följd utvecklingen i och kring Turkiet har det under lång tid stått klart att det som nu, i skrivande stund, händer skulle komma att hända, förr eller senare – att situationen i Idlib-provinsen och [...]

Näringslivet och totalförsvaret – vad händer nu?

Av |2 mar 2020|

Den 11 februari 2020 genomförde Näringslivets säkerhetsdelegation sitt årsseminarium. Seminariet erbjöd en gedigen genomgång av Svenskt Näringslivs syn på totalförsvarsplaneringen av Karl Lallerstedt, en synnerligen uppriktig genomgång av försvarspolitiken och inte minst försvarsekonomin av ledamoten Robert Dalsjö (forskningsledare på FOI), en överblick för näringslivets roll i totalförsvaret av Martin Allard [...]

Vart tog EU och Nato vägen?

Av |28 feb 2020|

Två organisationer med betydande problem, EU och Nato. Foto: Shutterstock.com Idag hör vi mer om Berlin, Paris och London än om EU och Nato. Det är oftare staternas än organisationernas ledare som uttalar sig i olika frågor och som tar initiativ. Vad är det som har hänt? De senaste åren [...]

Skam eller insikt och utveckling – vilket förhållningssätt ska vi välja?

Av |24 feb 2020|

Skambelagt transportmedel! Vilka konsekvenser kan bli följden? Foto: Shutterstock.com Ett sedan något år ofta förekommande ord i media är ”flygskam”, med koppling till miljödebatten. I Sverige, bör jag tillägga, för diskussionen förs på ett annat sätt i de flesta länder som vi normalt jämför oss med. Grundsyftet är gott, d v s [...]

Läs in fler poster

Fler nyheter från akademien

Sälenkonferensen dag ett

Av |13 jan 2020|

Två huvudteman dominerar årets rikskonferens i Sälen. Dels den säkerhetspolitiska utvecklingen, dels det kommande försvarsbeslutet för åren 2021–2025. Här följer ett utdrag av det som behandlades. Första dagen dominerades av utvecklingen i ett land – Ryssland. Utrikesminister Ann Lindes [...]

Höjd beredskap

Av |10 jan 2020|

Aftonbladet Ledares podd inför Folk och Försvar i Sälen med Anders Lindberg, Amanda Wollstad, Patrik Oksanen och KKrVA ledamöter Annika Nordgren Christensen och Johan Wiktorin. Lyssna här » Folk och Försvars Rikskonferens 2020 kommer att genomföras den 12-14 januari på [...]

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019

Av |4 jan 2020|

KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 4-2019 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Handlingar Minnesord över bortgångna ledamöter 2019 av Jörgen F. Ericsson [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok