Försvar och säkerhet2020-01-05T19:54:20+01:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson  

Vems intelligens kommer att styra i framtiden – din egen eller den artificiella (AI)?

Av |10 dec 2019|

Artificiell intelligens, en resurs och en utmaning. Bilden visar ett exempel på hur maskininlärning kan manipuleras. Foto: Shutterstock.com. I media [...]

Michael Howard har avlidit

Av |10 dec 2019|

En av världens främsta historiker, professor Sir Michael Howard har avlidit. Han blev 97 år. Hans huvudinriktning var krig och [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok