Försvar och säkerhet2021-11-10T13:37:19+01:00
Akademien Online
Bookstore
Pressrum

Försvar och säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson

Mogadishu, onsdag

By |19 nov 2021|

Jag har nu varit på plats i några veckor och det är tid att reflektera. Somalia är ett trasigt land. [...]

Värnkraft med pyspunka?

By |15 nov 2021|

Jubel för nya fredsförband! – men är det inte krigsförband vi behöver? Euforin över våra nya fredsförband, med modernt språkbruk [...]

Finländskt pansar

By |10 nov 2021|

Pansartrupper är inget man i första hand förknippar med Finland – talande är att Slaget vid Honkaniemi järnvägsstation, den enda [...]

Riskkonvergens

By |13 okt 2021|

Tre händelser kommer i historieböckerna att markera början på slutet av en blomstrande era i modern tid; den brittiska folkomröstningen [...]

Lärdomar av en kollaps

By |29 sep 2021|

Den afghanska arméns kollaps har viktiga lärdomar att ge också till svenska försvarspolitiker och svensk försvarsledning. Den är, kort uttryckt, [...]

Till toppen