Försvar och säkerhet2021-02-24T16:38:31+01:00
Handlingar och tidskrift
Bookstore
Akademien Online

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson

Future Conflicts

By |22 jan 2021|

Robert Egnell, rector of the Swedish National Defense College, recently published an article entitled “Framtida konflikter: aktörer, intressen och förmågor” [...]

Tillbaka till framtiden

By |15 jan 2021|

Vägen tillbaka till förra seklets första årtionde Den svenska uppdragstaktiken av idag är inte ens en blek kopia av originalet. [...]

USA och Weimarsyndromet

By |20 dec 2020|

Weimarrepubliken existerade i Tyskland från den nya grundlagens antagande i februari 1919 fram till Hitlers utnämning till förbundskansler i januari [...]

Ansvar och ansvarstagande

By |19 dec 2020|

Den s k Coronakommissionen har nyligen avlämnat sitt första delbetänkande. Det förhållandet att många äldre avlidit i sjukdomen på äldreboenden i [...]

För framtidens armé

By |17 dec 2020|

Datumen 15:e oktober, 8 december och 15:e december är det nog många försvarsintresserade som noterat i sina kalendrar. Dessa dagar [...]

Ålandsfrågan anno 2020

By |14 dec 2020|

En ständigt återkommande fråga i finsk säkerhetspolitik, och i förlängningen för den geopolitiska situationen kring hela norra Östersjön, är den [...]

Offervilja

By |7 dec 2020|

Vad är offervilja? Behöver vi offervilja? I detta inlägg funderar jag kring olika aspekter på begreppet offervilja. Vårt försvar bygger [...]

Till toppen