Försvar och säkerhet2020-05-18T10:07:02+02:00

Försvar och Säkerhet


Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Skicka till bidrag till Redaktör Tommy Jeppsson  

Sektorernas återkomst

Av |3 jun 2020|

Blivande sektorsmyndigheter? Fotograf: Freddy Jönsson Hanberg. Corona-krisen har obarmhärtigt belyst bristerna i den svenska beredskapen. Under de månader som krisen [...]

Ett musklick bort

Av |28 maj 2020|

Det senaste decenniet har förmågor som tidigare varit förbehållna statliga underrättelsetjänster blivit tillgängliga för nästintill var och en. Den främsta [...]

”Särintressen”?

Av |23 maj 2020|

Är vi åter på väg att prioritera kvantitet framför kvalité? Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten. När någon i en diskussion [...]

Kina och COVID-19

Av |11 maj 2020|

Foto: Wikimedia Commons På morgonen den 28 april 1986 indikerades höga strålningsvärden vid kärnkraftverket i Forsmark i norra Uppland. [...]

Läs in fler poster
This website uses cookies and third party services. Ok