Försvar och säkerhet2019-07-06T16:38:50+02:00

Försvar och Säkerhet

Försvar och Säkerhet är Kungl Krigsvetenskapsakademiens blogg. Ett antal ledamöter ger varje vecka bidrag syftande till bred information om säkerhets- och försvarsfrågor vilka kan tjäna som underlag för debatt i andra fora.

Redaktionen beslutar om publicering och förbehåller sig rätten att redigera och moderera inlägg. Styrande princip är originalartiklar. Önskas en tidigare artikel återpublicerad ska det klart framgå var denna publicerats jämte att godkännande av ursprungspublicisten ska vara inhämtad. Inlägg skrivs under eget namn.

Regionalförsvar

By |27 maj 2019|

av Jacob Fritzson I försvarsberedningens senaste rapport föreslår denna att det skapas ett antal territoriella skytteförband. Deras uppgift ska vara [...]

Säkerhetsrådet i SvD

By |26 apr 2019|

Gunnar Hökmark skriver idag i SvD om de komplexa och mångfacetterade hot som utmanar svensk suveränitet. Så bör den svenska [...]

Redaktionen tipsar

By |25 apr 2019|

Läs också Joakim von Braun i Ryska underrättelsetjänster aktiva som under kalla kriget (SvD 2019-04-24)

Load More Posts
This website uses cookies and third party services. Ok