Ännu ett år har gått som präglats av Covid-19 och pandemin. Det har medfört att mycket av vår verksamhet genomförts med hjälp av digitala verktyg. Det är därför med glädje som vi, likt många andra organisationer, kunnat återuppta vår fysiska mötesverksamhet under hösten. Det har vi säkert en omfattande vaccinering att tacka för. Pandemin har dock fått oss att utveckla nya metoder för vår verksamhet och även om vi nu återupptagit vår ordinarie verksamhet är ambitionen att fortsatt göra den så tillgänglig som möjligt via Akademien Online. Gränssättande är vår ekonomi, så omfattningen är en senare fråga.

Ett annat steg i en ökad tillgänglighet är att vi kommer att öppna upp akademiens Handlingar & Tidskrift som Open Access. Våra ledamöter och prenumeranter kommer alltid att få sina tryckta nummer först, men därefter kommer skriften någon månad senare att läggas ut på hemsidan. Det vi gör skall vara tillgängligt för alla i syfte att främja det öppna samtalet inom våra områden. Detta mål uppnås bäst genom öppenhet och tillgänglighet och vi ser fram emot att ännu fler skall kunna ta del av vad som skrivs i våra kanaler.

Vi brukar alltid skänka en tanke till de som är ianspråktagna för nationell beredskap eller internationella insatser och inte kan fira jul och nyår med sina nära och kära, och i år är det inget undantag. Tvärt om är omvärldsläget denna gång sådant att det känns viktigare än någonsin att våra bästa har vakten medan övriga är lediga. Er uppoffring är viktig och ni finns i våra tankar.

Med detta vill jag tacka alla för ett händelserikt och väl genomfört år med tillönskan om en

GOD JUL och ett GOTT 2022!

Björn Anderson
Ständig sekreterare
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

De 10 mest lästa inläggen på bloggen under 2021

  1. Robin Häggblom – Finlands stridsflygupphandling
  2. Stefan Emanuelsson – Ett inriktningsbeslut utan legal grund och med risk för demoralisering
  3. Ola Palmquist – Tillbaka till framtiden
  4. Robert Dalsjö – Öka det går för långsamt
  5. Anders Brännström – Operation kappvändning pågår
  6. Tobias Christensson – Farliga för fienden – inte mot varandra
  7. David Bergman – Militära mytomaner
  8. Ola Palmquist – En stridsvagn är en stridsvagn är en stridsvagn! Eller inte?
  9. Gudrun Persson & Carolina Vendil Pallin – Tillbaka till framtiden – Rysslands nationella säkerhetsstrategi 2021
  10. Therese Renström – Faktafel och förvanskning i Försvarsmaktens inriktning om trebefälssystemet

Mer av samma skribent