Våra säkerhetspolitiska experter är väldigt tydliga med budskapet ”Ukraina får inte förlora”. Putin har ju varit tydlig med sina mål och dessa finns det väl få som gillar. Hans mål är Sovjetunionen 2.0. Det är ju inte så ofta vi får facit samtidigt som vi brottas med problemet. För de som inte kommer ihåg eller var med under det kalla kriget räcker det med att läsa historia och titta på en trettio år gammal europakarta. De senaste  åren har varit frustrerande för oss som gillar den gamla devisen ”land skall med lag byggas”. Före Putin fanns det en tydlig rörelse i den riktningen även internationellt. Nu är de flesta avtal med bäring på Ryssland torpederade. Den ryska statsmakten bygger på våld mot de som inte inordnar sig- både nationellt och internationellt. Det blir därför den grund den ryska mentaliteten vilar på och den lär vi inte ändra med den tid som står till buds.  Det enda argument Putin och hans anhang förstår är våld och pengar. Ett tydligt hot om att Putin är på väg att förlora måste till för att möjliggöra en för det internationella samfundet rimlig lösning.

Så ge honom det och börja med det första – våld.  Driv det så långt att Putin och hans klick känner att marken gungar under fötterna och transporten till domstolen i Haag står redo.

Än så länge finns möjlighet att låta Ukraina göra ”skitjobbet” för inga nationer lär vara beredda att sända trupp i nuvarande läge. Men vi kan åtminstone då ge dem medel för att utöva våldet framgångsrikt och då kan vi också organisera frivilliga.

Med tanke på möjliga framtidsscenarier om Putin når sina mål är det väl en god investering att nu skicka allt vi har till Ukraina. ”Ja, men vi behöver kunna skydda oss själva” kommer direkt som motargument. Finns det något bättre sätt att förhindra en översvämning än att stämma i bäcken? Ryssland klarar nätt och jämnt att hålla Ukraina stången just nu – vad skulle Putin skrämma NATO med annat än subversiv krigföring som att klippta kablar, hackning m m. Det kan vi ta med tanke på vad som står på spel.

Var gör våra vapensystem mer nytta för ett fritt och demokratiskt Europa än i Ukraina? Med tanke på de produktionstider som gäller för modern vapenmateriel kommer ingen ersättning för bekämpade system i närtid (år) som kan hota oss. Under VK 2 malde de allierade ned den tyska krigsmakten. Europa idag har alla förutsättningar att mala ned Rysslands krigsmaskineri om viljan finns – mycket är redan gjort. Artillerisystemen är utslitna, bortskjutna stridsvagnar ersätts av hjälpligt renoverade 60-tals vagnar. Utbildade soldater är en bristvara. När de skänkta F-16 systemen blir operativa blir det än mer bekymmersamt för Putin och hans klick.

De som tycker att detta är för krigiskt bör då presentera hur en förhandlingslösning kan se ut utan att Putin vinner något. Gör han det drar vi undan grunden för en trygg och på förhandlingar grundad säkerhetslösning. Hur mycket skulle vi själva vara beredda att avstå till en aggressor för att slippa våld – Skåne och Gotland eller kanske Övre Norrland?

Men tänk om Putin gör allvar av hotet att använda kärnvapen? Den stora förloraren i det scenariot är Putin själv och hans klick. Han är tillräckligt osäker på sin egen förmåga i det avseendet för att våga.

Stöd Ukraina med allt de kan tillgodogöra sig och vänta inte tills det blir försent. För de som väljer bort att leva upp till FN-stadgans principer bör om inte annat stödja detta för sin egen skull

Jag vet mer än de flesta om alla svårigheter med detta -det fixar sig med god vilja! Vi måste nu fokusera på möjligheterna och därför bör vi ta upp en svensk tradition från den alliansfria tiden då vi tyckte att det var viktigt att föregå med gott exempel. För vi vill väl bygga en bättre värld?

Författaren är överste 1 gr, f d Fördelningschef/divisionschef, brigadchef ,Chef pansartruppernas stridsskola, systemledare CV 90 och ny stridsvagn. Han är ledamot av KKrVA.