Prenumeration på Handlingar och Tidskrift

Beställ via formuläret nedan

Prenumerationen startar med nästkommande nummer om inget annat överenskommits.

Prenumerationspris för närvarande är

  • 900 kr inom Sverige
  • 1.300 kr utanför Sverige men inom Europa
  • 1.400 kr utanför Europa

    Leveransadress


    Fakturaadress (om annan än lev adressen ovan)