Kalendarium 2024

Akademi­samman­komster och symposier 2024

Sammankomsterna och symposierna genomförs i Sverigesalen på Försvarshögskolan, förutom Högtidssammankomsten som genomförs i Börshuset på Stortorget. Huvuddelen av programpunkterna kommer att vara tillgängliga för en intresserad allmänhet.

Avser Dag/Klockan Ansvar mm
Vintersymposium Onsdag 21 februari 17.00-20.00 Projektet SV-A-R
Akademisammankomst Onsdag 20 mars

17.00-19.30

Avdelning I

Inträdesanförande: Ledamöterna Peter Hultqvist och Anders Svensson

Akademisammankomst Onsdag 17 april

17.00-19.30

Avdelning II

Inträdesanförande: Ledamöterna Jens Nykvist och Johan Olsson

Akademisammankomst med vårbuffé Onsdag 22 maj

17.00-21.00

Avdelning III

Inträdesanförande: Ledamoten Lena Hallin

Beslut nya ledamöter, ämbetsmän, ÅR mm

Akademisammankomst Onsdag 11 september

17.00-19.30

Avdelning IV

Inträdesanförande: Ledamoten Carl Johan Wieslander

Akademisammankomst Onsdag 2 oktober

17.00-19.30

Avdelning V

Inträdesanförande: Ledamöterna Magnus Hjort och Christina Malm

Beslut verksamhet med budget, val revisorer

Höstsymposium Onsdag 30 oktober

17.00-20.00

Projektet SV-A-R
Högtidssammankomst med middag Tisdag 12 november

16.30-23.00

Kansliet
Akademisammankomst Onsdag 4 december

17.00-19.30

Avdelning VI

Inträdesanförande: Ledamöterna Christian Syse och Björn Fagerberg