KKrVA Handlingar och Tidskrift nr 2-2020 har kommit ut och bör nu ha nått alla ledamöter och prenumeranter. Innehåll enligt nedan. Artiklar som är fria att läsas är länkade nedan. Prenumerera och få tillgång till hela innehållet »

Handlingar

 • Nya ledamöter i akademien 2020 länk
 • Kungl Krigsvetenskapsakademiens tävlingsskrifter 2020 länk

Analys & perspektiv

 • The Security Policy Situation in Sweden by Björn von Sydow
 • Vad nytt i väst – Tankar kring USA och världen under fyra decennier av Nils Daag
 • Allmänhetens försvarsvilja av Christoffer Wedebrand och Bengt Johansson
 • Gråzonsproblematiken – Behov av målbild och nytt synsätt av Mathias Holmqvist
 • Att arbeta i koalitioner – Gå i strid tillsammans är regel och inte undantag av Hans Ilis-Alm
 • Are we ready to command with less control? by J. R.
 • Styrka och Samarbete – Strategiska överväganden för säkerhetspolitisk stabilitet i Östersjöområdet av Petter Martinsson
 • Vad händer vid en kris av Anders Widén
 • Flexibilitet vid utformning av doktrin av Anders Westberg
 • Europas framtid ligger fortfarande på havet av Lars Wedin
 • Maritime Human Smuggling and Implications for Littoral Operations by Peter Thomsson
 • Brigadstabens lägesbild – Kunskapsaspekter och arbetsprocesser av Svante Schriber
 • Ryska obemannade farkoster – Det västliga försprånget inhämtat? av Jörgen Elfving
 • Akademiseringen av officersutbildningen – En förutsättning för att möta morgondagens säkerhetsutmaningar av Ola Sandberg
 • Hitlers och Stalins samarbete och vinterkrigets betydelse av Stefan Forss
 • Kamratskap av Christian Braw

Litteratur

 • Läsvärt om övervakning, repression och spionage av Lars Nicander länk
 • En norsk militär storhet av Magnus Petersson länk
 • Trauma och krig i en judisk värld av Olof Santesson länk
 • Aktuellt ämne i osäkerhetstid av Tommy Jeppsson länk
 • Kärnvapenhotet spökar även idag av Olof Santesson länk
 • Välkommen belysning av småstatsmariner av Tommy Jeppsson länk
 • Ett svenskt existensförsvar av Tommy Jeppsson länk

Litteraturöversikt

länk