Handlingar och Tidskrift

Utges av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Fyra utgåvor per år (mars, juni, okt, dec)
ISSN 0023-5369

Mjukband
Format 165*242 mm
192 sidor

Nybeställd prenumeration påbörjas med nästkommande utgåva. Som prenumerant får du också tillgång till tidskriften digitalt (se också under mer information nedan). Nya prenumeranter får, i väntan på att prenumerationen ska påbörjas, tillgång till det senaste numret digitalt. Avisering sker via epost.

500 kr inom Sverige
600 kr utanför Sverige men inom Europa
700 kr utanför Europa

Priserna avser en årsprenumeration inom valt geografiskt område.

500.00 kr700.00 kr

Nollställ
Artikelnr: 190503 Kategorier: ,

Beskrivning

Fyra gånger per år utges Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, KKrVAHT, vardagligt kallad ”Gula Tidskriften” p g a sitt gula omslag. Innehållet täcker alla aspekter av totalförsvaret, såsom säkerhetspolitik, militärteknik, strategi, operationskonst, militärhistoria m m. Författare är – förutom akademiens ledamöter – andra framstående skribenter, forskare och debattörer med anknytning till totalförsvarets olika delar.

Redaktör är överstelöjtnant Tommy Jeppsson.

KKrVAHT är den enda svenska publikation som samtidigt ger Dig:

  • kvalificerade analyser av totalförsvaret,
  • den aktuella debatten om säkerhets- och försvarspolitik, samt
  • historiska perspektiv och framtidsvisioner.

KKrVAHT har utkommit oavbrutet sedan 1797 och är en utmärkt källa till studier över krigskonstens utveckling under de senaste 200 åren.

Mer information

Äldre utgåvor

Äldre utgåvor kan köpas i mån av tillgång. Mejla akademien med förfrågan om du är intresserad.

Digital utgåva

De digitala utgåvorna levereras märkta med restriktioner för användning och är avsedda endast för privata prenumeranter och dem personligen. Det är inte tillåtet att i någon form kopiera och/eller sprida dokumenten till flera. Dokumenten har inte några tekniska DRM-begränsningar och kan och får läsas på obegränsat antal datorer, e-läsare, surfplattor och smarta mobiltelefoner av licensinnehavaren personligen, MEN kopiering för vidare distribution till andra användare, återförsäljning, uppladdning till internet, intranät eller andra former av vidare distribution är förbjuden.

Dokumenten innehåller synliga och osynliga märkningar, bl a licensinnehavarens namn, inköpsdatum, epostadress och transaktionskoder. Dessa uppgifter kan användas för att spåra olaglig vidarespridning. Digitala utgåvor som köps med fleranvändarlicens får kopieras enligt det avtal som specifikt träffats med respektive beställare. Utgåvor med fleranvändarlicens levereras märkta med företagsnamn, avtalsdatum och restriktioner. Spridning utöver detta är olaglig.