Handlingar och Tidskrift

Utges av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Fyra utgåvor per år (mars, juni, okt, dec)
ISSN 0023-5369

Mjukband
Format 165*242 mm
192 sidor

900 kr inom Sverige
1.300 kr utanför Sverige men inom Europa
1.400 kr utanför Europa

Priserna avser en årsprenumeration av tryckt utgåva inom valt geografiskt område.

Prenumerationen startar med innevarande utgåva. Om du vill starta med nästkommande utgåva, vänligen notera detta i fältet för ytterligare information i din beställning.

900.00 kr1,400.00 kr

Artikelnr: 190503 Kategorier: ,

Beskrivning

Fyra gånger per år utges Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, KKrVAHT, vardagligt kallad ”Gula Tidskriften” p g a sitt gula omslag. Innehållet täcker alla aspekter av totalförsvaret, såsom säkerhetspolitik, militärteknik, strategi, operationskonst, militärhistoria m m. Författare är – förutom akademiens ledamöter – andra framstående skribenter, forskare och debattörer med anknytning till totalförsvarets olika delar.

Redaktör är överstelöjtnant Tommy Jeppsson.

KKrVAHT är den enda svenska publikation som samtidigt ger Dig:

  • kvalificerade analyser av totalförsvaret,
  • den aktuella debatten om säkerhets- och försvarspolitik, samt
  • historiska perspektiv och framtidsvisioner.

KKrVAHT har utkommit oavbrutet sedan 1797 och är en utmärkt källa till studier över krigskonstens utveckling under de senaste 200 åren.

Ytterligare information

Äldre utgåvor

Äldre utgåvor kan köpas i mån av tillgång. Mejla akademien med förfrågan om du är intresserad.

Digital utgåva

Från och med nummer 4-2021 av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift tillämpas principen om Open Access. Omkring en månad efter att ledamöter och prenumeranter erhållit sina exemplar läggs utgåvans artiklar ut digitalt i en sökbar databas. Åtgärden syftar till att skapa ytterligare öppenhet avseende det som skriftligen produceras av akademien. Databasen finns här: https://kkrva.se/artikeldatabas/

Du kanske också gillar …