Handlingar och Tidskrift

Utges av Kungl Krigsvetenskapsakademien
Fyra utgåvor per år (mars, juni, okt, dec)
ISSN 0023-5369

Mjukband
Format 165*242 mm
192 sidor

450 kr inom Sverige
550 kr utanför Sverige men inom Europa
650 kr utanför Europa

Priserna avser en årsprenumeration inom valt geografiskt område.

450.00 kr650.00 kr

Nollställ
Artikelnr: 190503 Kategori:

Beskrivning

Fyra gånger per år utges Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, KKrVAHT, vardagligt kallad ”Gula Tidskriften” p g a sitt gula omslag. Innehållet täcker alla aspekter av totalförsvaret, såsom säkerhetspolitik, militärteknik, strategi, operationskonst, militärhistoria m m. Författare är – förutom akademiens ledamöter – andra framstående skribenter, forskare och debattörer med anknytning till totalförsvarets olika delar.

Redaktör är överstelöjtnant Tommy Jeppsson.

KKrVAHT är den enda svenska publikation som samtidigt ger Dig:

  • kvalificerade analyser av totalförsvaret,
  • den aktuella debatten om säkerhets- och försvarspolitik, samt
  • historiska perspektiv och framtidsvisioner.

KKrVAHT har utkommit oavbrutet sedan 1797 och är en utmärkt källa till studier över krigskonstens utveckling under de senaste 200 åren.

Mer information

Äldre utgåvor

Äldre utgåvor kan köpas i mån av tillgång. Mejla akademien med förfrågan om du är intresserad.