≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska frÀmja vetenskaper av bety­delse för fÀdernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets sÀkerhet och försvar.
Akademiens vilja Àr att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och sÀkerhetsdebatten.
Tibellska fonden Àr öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom sÀkerhets- och försvars­omrÄdet.
 Stöd Akademien! LÀmna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka pÄ bilden för mer information.

av Göran Frisk

Detta blogginlÀgg riktar sig till svenska regeringens politiska, diplomatiska, militÀra, polisiÀra och berörda civila sakkunniga och rÄdgivare.

I militÀr beslutsfattning anvÀnds oftast den s k bedömandemallen, numera den som anvÀnds i NATO. Den svenska varianten ska utmynna i ett BESLUT I STORT (BIS).  Jag avser anvÀnda Krigföringens tio grundregler som inte Àr en bedömandemall utan bestÄr av ÀndÄ mera grundlÀggande faktorer som Àr mer generella för krigföring pÄ olika arenor. Jag kommer i slutet av inlÀgget anvÀnda ytterligare nÄgra militÀra regler som kan tillÀmpas i kampen mot terrorister i Sverige.

Det pÄgÄr krig i mÄnga delar i vÀrlden. Sverige deltar i dessa krig bl a i Mali, Irak, piratjakt i Adenbukten m m.

I Sverige kommer kampen mot terroristerna att likna svenska  insatser i internationella operationer.

SÄTT UPP ETT MÅL OCH HÅLL FAST VID DET.

BESEGRA OCH OSKADLIGGÖR IS, BOKO HARAM, AL SHABAB med deras stödorganisationer i SVERIGE.

Detta innebÀr en tidsmÀssigt utdragen kamp, trots motgÄngar och massor av invÀndningar som kommer frÄn olika intressegrupperingar i samhÀllet. Eftersom de aktörer som ska bekÀmpas Àr islamiska fundamentalister kommer mÀngder av sympatisörer, sÄvÀl svenskar som islamiska grupper, att anvÀnda allt inflytande de kan fÄ via massmedia och sociala medier för att försöka fÄ störa/ torpedera detta mÄl. Detta gÀller Àven militanta imamer i vÄrt land.  HÀr Àr man mer lojal mot sina islamiska trosfrÀnder Àn det demokratiska och feministiska Sverige.

UPPRÄTTHÅLL EN GOD ANDA

Samtliga som engageras i denna kamp; sÀkerhetspoliser, poliser, militÀrer, diplomater, hemvÀrn, rÀddningstjÀnst, medborgargrupper, grannsamverkansgrupper, finansmyndigheter m fl mÄste hela tiden veta att de har regeringens och riksdagens stöd. De löser uppgifter pÄ uppdrag av statsmakterna. De som gör modiga och uppoffrande  insatser ska belönas med medaljer och ordnar. Dessa bör i största möjliga utstrÀckning delas ut av Kungen och regeringsmedlemmar. De som stupar eller omkommer i tjÀnsten ges hedersbegravningar.

HANDLA OFFENSIVT

Uppgifterna löses genom att spana och tillfÄngata motstÄndare dÀr de uppehÄller sig. Detta innebÀr att spana i bl a flyktingomrÄden och olika omrÄden dÀr statlig kontroll Àr svÄr att upprÀtthÄlla. SÄledes  omrÄden som enligt rÀttsmyndigheterna har hör brottslighet och befinner sig utanför rÀttvisans kontroll.   I spaningen ingÄr att leta efter vapengömmor, viloplatser, försörjningslÀgenheter och hus.  NÀr dessa insatser börjar bli effektiva kommer motstÄndarna byta omrÄden och ocksÄ försöka lÀmna landet. DÀrför bör alla grÀnskontroller stÀndigt vara bemannade dygnet runt. Terrorgrupperna Àr inte hemmastadda i svensk terrÀng vare sig i samhÀllen eller i skog och mark. De Àr heller inte kunniga i hur man klarar sig i vinterklimat. Om de söker skydd i obebodda omrÄden har vi skapat överlÀgsenhet för oss.

TILLGODOSE RIMLIG SÄKERHET FÖR VÅRA STRIDSKRAFTER

Alla som deltar i detta arbete ska ha personlig skyddsutrustning. Detta innebÀr kroppsskydd, skyddsmasker etc. De ska ocksÄ ha personlig bevÀpning som Àr lÀtthanterlig och lÀtt att underhÄlla. Alla som deltar i detta arbete ska kontinuerligt fortbildas allteftersom vÄra kunskaper förbÀttras och ny utrustning tillkommer. Vid insatser ska vÄra stridskrafter vara lokalt överlÀgsna. Identitet, bostad, familj ska hemlighÄllas. Drönare Àr nödvÀndiga eftersom terroristerna inte  (Àn sÄ lÀnge) har nÄgra bekÀmpningsmöjligheter mot dem. Understödsvapen Àr ocksÄ nödvÀndiga likasÄ EOD- grupper.

BegrÀnsa tillförseln av ekonomiska resurser till terrorgrupperna. Av sÀrskilt intresse Àr vÀxlingskontor och bankkontor och de butiker frÄn vilka man kan sÀnda och ta mot pengar. Detta innebÀr att man ocksÄ stoppar överföring till slÀkt och vÀnner. Telefonavlyssning och datalÀsning Àr nödvÀndigt.

EFTERSTRÄVA ÖVERRASKNING

Denna regel Àr mycket viktig. En mÀnniska eller grupp som Àr invecklad i strid eller tror sig sÀker i ett gömstÀlle och som överraskas tappar momentant förmÄgan att handla rationellt. Detta innebÀr att det Àr avsevÀrt bÀttre för oss att agera, ta initiativ Àn att reagera. En medhjÀlpare i detta sammanhang Àr dÄligt vÀder och mörker. Vi kan röra oss fritt i betydligt större utstrÀckning Àn vad motstÄndaren kan eftersom vi kÀnner vÄrt land, sÄvÀl stÀder, samhÀllen som skog och mark. VÄra enheter förses med optronisk spaningsutrustning sÄ att de kan röra sig obehindrat i nattens mörker.

EFTERSTRÄVA SAMVERKAN

Eftersom uppgifterna löses av olika enheter frÄn skilda delar av det svenska samhÀllet Àr samverkan nödvÀndig. Det Àr ocksÄ nödvÀndigt att ledningen Àr kristallklar och att den Àr enhetlig. Den som utses som chef ser till att ta till sig kunniga medlemmar i sin stab frÄn de olika förband/grupper han eller hon leder. I detta sammanhang Àr det nödvÀndigt att sambandet fungerar, sÀrskild krypterad radioutrustning, krypterad mobiltelefon, krypterat sms liksom att krypterad mail Àr nödvÀndigt.  Samverkan Àr inget diskussionsforum.

EFTERSTRÄVA KRAFTSAMLING

DÄ insatser planeras ska sÄ mÄnga enheter som möjligt inriktas mot den stÀllda uppgiften.  Detta innebÀr lokal överlÀgsenhet i tid och rum liksom tekniskt. Alla enheter ska dock inte vara pÄ samma stÀlle samtidigt. De ska inriktas mot samma uppgift, vilket exempelvis kan innebÀra eldunderstöd för att hÄlla motstÄndaren nere under det att andra enheter rycker fram. Terroristerna Àr ofta mycket splittrade och arbetar i smÄ grupper och enskilt. De har ingen enhetlig ledning. Det handlar dÄ om att utnyttja denna splittring för att spela ut de olika grupperna mot varandra. SjÀlvmordsbombare Àr farliga och mÄste fÄngas innan de utlöser sina sprÀngladdningar.

UTNYTTJA STRIDSKRAFTERNA EKONOMISKT

Kampen mot terrorister och terrorism Àr lÄngvarig och kommer att hÄlla pÄ tills ondskan Àr besegrad. Alla som Àr engagerade i kampen mÄste ges tillfÀlle till rekreation med sina familjer och nÀrstÄende. Rekreationen ska inte ske i nÀrheten av operationsomrÄdet.  Om vÄra resurser ibland Àr för otillrÀckliga bör vi lÀmna omrÄdet för att reorganisera oss. Vid sÄdana tillfÀllen mÄste dock underrÀttelsearbetet fortgÄ 24/7.

EFTERSTRÄVA TAKTISK ANPASSNING

Taktikanpassning ligger nĂ€ra begreppet ”Lessons learned ”. Under genomförandet erhĂ„lls mĂ€ngder av erfarenheter. Dessa mĂ„ste insamlas och vĂ€rderas. SĂ„ fort detta Ă€r klart ska de operativa enheterna delges och utbildas. Detta kommer innebĂ€ra att vĂ„r verksamhet blir framgĂ„ngsrik om vi förĂ€ndrar/förbĂ€ttrar oss under operationens gĂ„ng.

UTFORMA ORGANISATIONEN FÖRKRIGETS SYFTEN

Detta innebÀr att den endast ska lösa uppgifter som handlar om terrorbekÀmpning. Allt annat lÀggs Ät sidan hur behjÀrtansvÀrt det Àn kan vara. Detta kan innebÀra stora förÀndringar för vÄra enheter. Civil klÀdsel i stÀllet för uniform, sÄledes utseendeförÀndringar sÄ att vi lÀttare smÀlter in i samhÀllsbilden. Engagera kvinnor som lÀttare kan fÄ kontakt med kvinnor i terroristernas nÀtverk. Engagera mÀnniskor frÄn den islamiska vÀrlden men som delar vÄr uppfattning att terroristerna mÄste besegras. Rekrytera invandrare som hunnit acklimatisera sig i det svenska samhÀllet. Exempel pÄ sÄdana grupper Àr mÀnniskor frÄn det tidigare Jugoslavien.  Förse vÄra förband med tolkar sÄ att vi fÄr omedelbar kunskap om vad som avhandlas pÄ kaféer, i moskéer och i föreningar. SprÄkutbilda vÄra enheter.

TÄNK KALLT OCH KLART

Det finns nÄgra begrepp som kan anvÀndas och som inte beskrivs i grundreglerna.

DELA BINDA SLÅ! Det betyder att man delar upp fienden i smĂ„ delar och besegrar en i taget. I fallet med terrorbekĂ€mpning i Sverige gĂ€ller precis samma sak. Leta reda pĂ„ enstaka terrorister eller smĂ„ grupper och tillfĂ„ngata dem och spĂ€rra in dem efter rĂ€ttsprövning. MĂ„nga stora fĂ€ltherrar har anvĂ€nt detta framgĂ„ngsrikt och till sjöss anvĂ€ndes det av Nelson vid Trafalgar.

MASKIROVKA Àr ryska och betyder VILSELEDNING. I praktiken betyder det att hela tiden att  förstÀlla sig och lÄtsas vara nÄgon eller nÄgra andra. Terroristerna anser att vi svenskar Àr mjukisar och det Àr alldeles utmÀrkt som MASKIROVKA.

I ett Ă€ldre Armereglemente  AR II stod det pĂ„ första sidan SLÅ FÖRST SLÅ HÅRT . Det gĂ€ller ocksĂ„ vid terroristbekĂ€mpning. Det mĂ„ste alltid föreligga eldtillstĂ„nd nĂ€r man jagar terrorister. Chef pĂ„ platsen beordrar eld. Ingen som helst anledning och leta tillstĂ„nd uppĂ„t i systemet. Eld avges utan order i sjĂ€lvförsvar.

I Taktiska anvisningar för flottan stod det FRAMGÅNGSRIK STRID  SKALL FULLFÖLJAS. I praktiken innebar det att skadat fiendefartyg som fortfarande flöt skulle sĂ€nkas. Det gĂ€ller ocksĂ„ vid terrorbekĂ€mpning.  NĂ€r terrorister fĂ„ngats eller oskadliggjorts ska deras omgivning ocksĂ„ jagas sĂ„ att framgĂ„ngen fullföljs.

 
Författaren Àr kommendör och ledamot av KKrVA.

Comments on this entry are closed.