≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Ekvationsuppgift:

X = Svenska folket har genom Riksrevisionen, en myndighet under Riksdagen, granskat försvarets förmåga och kommit fram till att resultatet är klart otillfredställande i förhållande till målen från 2009. Riksrevisionen gör bedömningen att Försvarsmakten inte kan hantera ett begränsat väpnat angrepp, varken nu eller på några års sikt.

Y = Den senaste tiden har Europa upplevt den största negativa säkerhetspolitiska förändringen sedan 1968.

Z = Sveriges försvarsanslag hålls oförändrat 9. april 2014.

V = ?

Comments on this entry are closed.

 • Kaptenen

  V = 9 april 1940 inleds Operation Weserübung. Danmark blir överraskat och kapitulerar samma dag.

 • Solid State Society

  V = Ry anser det riskfritt att ”låna” Gotland och stoppar därmed effektivt styrketillväxt åt de Rysktalande delarna av Baltikum

 • Lennart Stenberg

  V = som tidigare anförts plus att Finland hamnar i mycket prekärt läge och att Rys också har planer för Nordkalotten/Arktis som vi inte kan möta.

 • Mike

  V = Regeringen avsätter fem miljarder till mobilförstärkare i klassrummen så att elever inte ska bli kränkta av dålig täckning på lektionerna.

 • Janne

  V = problemet får hanteras av riksdag och regering efter valet 2014.

 • Svenne Banan

  Inför nya konstanten k=Europa säkrare än på länge.
  Eftersom x=bättre nu än på 10 – 20 år, så kan både y och z sättas till 0.
  Uppgiften löst!

 • Sven Hugosson

  Om ekvationen avses lyda X + Y + Z = V så är den olöslig, ty resultatet blir en paradox.
  Om ekvationen avses lyda X + Y – Z = V så är V asymptotiskt = 0, dvs den avtagande tendens som vår försvarsförmåga troget följer.

 • V

  X+Y+V=Z, då V är politikerna vilja att finna en hållbar lösning på ett omfattande problem och därför erhåller ett negativt värde.

 • V = f(X, Y, Z) = 0

 • Hasse

  V=”En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp att den skall äta honom sist”

  • Anonym

   Ändra gärna till ”En eftergiftspolitiker är en som matar en krokodil i hopp om att den ska vara mätt, när turen kommer till honom.”

 • Teaterdirektören

  Jag har försökt använda mig av den nya matematiken som Herr Tolgfors en gång införde i försvarsdebatten.

  V blir då summan av alla de 14000 sökande till varje plats, tillsammans med alla de gripbara, flexibla, personal-och materieluppfyllda, samövade, snabbmobiliserade förband som återfinns i vår försvarsmakt.
  Ser man då till helheten har försvaret inte varit så stabilt på många hundra år som nu.
  Jämför man t.e.x. antalet segelfartyg med 1500-talet så har vi faktiskt bara två kvar idag. Där har skett en remarkabel förvandling. Jämför vi antalet krigsfartyg får vi dock en annan och dystrare bild.
  Tillsammans med den ultrasnabba försvarsutvecklingen i Skaraborg, där totalförsvarstanken på nytt tittat fram, är summan av V skyhög.

  Dessvärre verkar ingen vara beredd att betala denna skyhöga avgift utan V urholkas istället för varje gång försvarsflosklerna upprepas.
  Lägger man till faktorn trovärdighet är svaret ganska givet för V.
  Där bidrar tyvärr FML med en inte oansenlig negativ summa.

  Därför blir svaret på V endast en dagsnotering och den lyder ungefär på sammanlagt minus fram till 2023 för personal/övning ca 12 miljarder , materiel 30-50 miljarder, övriga kostnader som hyror, inflation m.m. ca 5-7 miljarder per år. Därtill en icke specificerad kostnad för ett icke specificerat antal flygplan. Dessa ska dessutom enligt nya direktiv ha en helt ny byggprocess.
  När allt detta är finansierat och vi enligt ÖBs önskemål har uppnått IO14 någon gång efter 2023 så tillkommer kostnaden för att återgå till ett försvar av landet i landet.
  Denna kostnad får väl ännu betraktas som faktor obekant i ekvationen.

  Annars är allt frid och fröjd i himmelens höjd och eventuella brister finns att hitta hos den enskilde;-)

  Ett litet suck kanske vore på sin plats?

  Teaterdirektören.

  P.S. Vill dock framhålla att både nuvarande FÖmin och FML anser att värdet för X är fel, fel!
  Y är på samma sätt endast delvis rätt!

 • Norrlanda

  V = ny storsatsning i Skaraborg.

 • Johan Ludvig Niklasson

  V= Best case, Revelj………….
  If the sh.. hits the fan,
  säkpol + Pol. Tapto…………….
  Best case history will tell,
  beroende på vem som skriver…….
  Worst case, tugga o svälj och då är vi ändå på gränsen till snäll.

 • Athena

  V=Vinna
  vinna över sig själv – vinna kriget – vinna freden
  Vinna ett värdigt liv i frihet.

 • Uffe

  fV=regeringen byts ut. Men eftersom V+t1>Z+t2 inte innebär att man hinner rusta så kanske regeringen VILL avgår och slippa vara den som misslyckas. Annars kan man ju hoppas på att Y är en ickekontinuelig funktion…