Ekvationsuppgift:

X = Svenska folket har genom Riksrevisionen, en myndighet under Riksdagen, granskat försvarets förmåga och kommit fram till att resultatet är klart otillfredställande i förhållande till målen från 2009. Riksrevisionen gör bedömningen att Försvarsmakten inte kan hantera ett begränsat väpnat angrepp, varken nu eller på några års sikt.

Y = Den senaste tiden har Europa upplevt den största negativa säkerhetspolitiska förändringen sedan 1968.

Z = Sveriges försvarsanslag hålls oförändrat 9. april 2014.

V = ?