Två videoupptagningar från akademisammankomsten 15 mars finns nu tillgängliga.

”Challenges of European Security”, inträdesanförande av den kallade ledamoten, Sir Lawrence Freedman från Storbritannien.

 
Inom ramen för temat ”Världen i dag” har avdelning III före denna akademisammankomst genomfört ett seminarium. Under seminariet har de kallade ledamöterna, generallöjtnant (ret.) Heikki Nikunen från Finland och generalmajor (ret.) Tom H Knutsen från Norge, utifrån deras respektive perspektiv, reflekterat över deras försvarsmakters bedömda reaktioner kopplat till KV21-scenarierna. Ledamöterna har ombetts att särskilt beakta scenarierna ur ett luftstridskrafts­perspektiv.