Rikskonferensen i Sälen blir ofta en arena för utspel i försvarsfrågor.

Ledamoten Robert Dalsjö fick i år stort utrymme för sitt utspel om att Sverige borde sluta med att utveckla stridsflyg. Det som var bra med detta drastiska utspel är att det gav uppmärksamhet till en viktig vägvalsfråga.

Avdelningen för luftkrigsvetenskap har under ledning av ledamoten Magnus Liljegren tagit fram ett förslag till strategi, syftandes till att ge den politiska nivån vägledning för kommande beslut om nästa stridsflygsystem.

Stridsflygfrågan är stor och berör många politikområden och förtjänar därför att beslutas utgående från ett väl genomarbetat underlag och inte utgående från “killgissningar”.

Bakgrunden till strategin samt länk till dokumentet återfinns här.

Författaren är överstelöjtnant och tidigare riksdagsledamot. Han är ledamot av KKrVA och ordförande i avd III.

Mer av samma skribent