Om Göran Pettersson

Läs mer om våra skribenter längst ned i deras inlägg.
Hittills har Göran Pettersson bidragit med 6 inlägg.
Till toppen