Skriften En svensk marin i Nato vilken utgetts av Kungl Örlogsmannasällskapet i samarbete med Kungl Krigsvetenskapsakademien.

De förslag som lämnas i skriften innebär ett nytänkande utgående från de förutsättningar, strategiskt och operativt, som ett svenskt Nato-medlemskap kommer att innebära.

Skriften kan kostnadsfritt laddas ned. Ange till vilken epostadress du vill ha dokumentet.