Juli månads andra krönika, författad av Cindy Sturesson, handlar om hur viktiga meddelande till allmänheten ska nå ut till de som behöver informationen. Dessa viktiga meddelanden kan avse allt från akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, hot mot vattenförsörjningen med mera.   Läs mera »