Akademisammankomsten  20 april öppnades av Akademiens styresman Björn von Sydow. Därefter följde nedanstående programpunkter.

Under programpunkten Tankar för dagen  reflekterade ledamoten Bengt Svensson tidigare försvarsattaché i Washington och bosatt i USA över ämnet ”AMEXIT- lämnar USA Europa efter valet 2024?” Anförandet kan ses här.

Ledamoten Per Edling redovisade arbetsläget inom projektet ”Ett svenskt A2/AD-koncept”. Ett samprojekt mellan avdelningarna för Sjökrigsvetenskap och Luftkrigsvetenskap. En kort rapport från arbetet finns presenterad  här.

Ledamoten Göran Pettersson gav en kort sammanfattning  av den stridsflygstrategi som tagits fram inom avd III ”En svensk stridsflygstrategi”. Arbetet finns presenterat här.

Ledamöterna Stig Rydell och Mats Olofsson presenterade den nyligen utgivna boken ”Drönare/UAS – teknik och förmågor” för vilken de varit redaktörer. Presentationen kan ses här och boken kan beställas här.

Författaren är överstelöjtnant, tidigare Riksdagsledamot och ledamot av KKrVA och ordförande i avdelning III.