≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.
Fyra av pristagarna för bästa uppsatser. Fr v Anna Håkansson, Tobias Krona, Amin Poureh och Victor Hedlund Foto: Militärhögskolan

Fyra av pristagarna för bästa uppsatser. Fr v Anna Håkansson, Tobias Krona, Amin Poureh och Victor Hedlund Foto: Militärhögskolan

Kungl Krigsvetenskapsakademien har som tradition att belöna de fem kadetter vid Officersprogrammet som skrivit de fem bästa uppsatserna. I år blev de utvalda Oscar Bergdahl, Victor Hedlund, Anna Håkansson, Tobias Krona och Amin Poureh. De fem uppmärksammas vid examen från Militärhögskolan under fredagen. De får även möjligheten att efter omarbetning publicera sina uppsatser i Handlingar & Tidskrift och får även ett års prenumeration på densamma.

Krigsvetenskapsakademien gratulerar varmt de fem till lysande studieprestationer, examen från Officersprogrammet samt utnämningen till Fänrik.

Comments on this entry are closed.

Next post:

Previous post: