Fyra av pristagarna för bästa uppsatser. Fr v Anna Håkansson, Tobias Krona, Amin Poureh och Victor Hedlund Foto: Militärhögskolan

Fyra av pristagarna för bästa uppsatser. Fr v Anna Håkansson, Tobias Krona, Amin Poureh och Victor Hedlund Foto: Militärhögskolan

Kungl Krigsvetenskapsakademien har som tradition att belöna de fem kadetter vid Officersprogrammet som skrivit de fem bästa uppsatserna. I år blev de utvalda Oscar Bergdahl, Victor Hedlund, Anna Håkansson, Tobias Krona och Amin Poureh. De fem uppmärksammas vid examen från Militärhögskolan under fredagen. De får även möjligheten att efter omarbetning publicera sina uppsatser i Handlingar & Tidskrift och får även ett års prenumeration på densamma.

Krigsvetenskapsakademien gratulerar varmt de fem till lysande studieprestationer, examen från Officersprogrammet samt utnämningen till Fänrik.