≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Vid akademisammankomsten den 15 maj valdes överstelöjtnanten Carl Bergquist, strategiske rådgivaren Lars Burström, departementsrådet Annika Brändström, verksamhetsområdeschefen Rickard Knutsson, generaldirektören Dag Hartelius och generalsekreteraren Anna Wieslander in som nya ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Vid samma tillfälle kallades översten Ilmars A. Lejins Lettland, översten Bruce Acker och Policy Director Svein Efjestad Norge som ledamöter.

[continue reading…]

Vid dagens akademisammankomst har akademien valt in sju nya ledamöter och kallat professor och överste John Andreas Olsen från Norge som ledamot.

Valda ledamöter är brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, flottiljamiral Ewa Skoog Haslum, generalmajor Mats Helgesson, professor Magnus Jerneck, länsråd Ulrika Gradin, försvarsråd Johan Raeder och departementsråd Kristina Bergendal. [continue reading…]

Vid sammankomsten den 17 maj invalde  Kungliga Krigsvetenskapsakademien David Bergman i avdelning I, Johan Svensson i avdelning IV, Erik Wennerström och Tommy Åkesson i avdelning V samt Staffan Carlsson i avdelning VI.

[continue reading…]

Nya ledamöter 2016

Vid akademisammankomsten den 18 maj invaldes fyra nya ledamöter; Patrik Gardesten, Micael Bydén, Ingela Mathiasson och Lars Hedström. Vid samma möte kallades Sir Lawrence Freedman från Storbritannien som ny ledamot.

Patrik Gardesten
Micael Bydén
Ingela Mathiasson
Lars Hedström
Sir Lawrence Freedman
[continue reading…]

Nya ledamöter 2015

Vid onsdagens sammankomst invaldes Generalsekreterare Lena Bartholdson, professor Martin Norsell, Förste forskare John Rydqvist och Professor Peter Thunholm i Kungl Krigsvetenskapsakademien.  [continue reading…]

Nya ledamöter 2014

Nya ledamöter i akademien 2014:

Dr. Constanze Stelzenmüller Dr. Constanze Stelzenmüller är sedan 2009 Senior Transatlantic Fellow vid German Marshall Fund of the United States i Berlin och sedan 2012 chef för projektet Transatlantic Trends. Mellan 2005 och 2009 var hon chef för organisationens Berlinkontor och dessförinnan redaktör vid Die Zeit. 1994 erhöll hon sin doktorsexamen i juridik vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn. Hon har publicerat ett antal skrifter rörande transatlantiska förbindelser, EU och tysk politik. Aktuella uppdrag är bl. a. som ordförande för det vetenskapliga rådet vid Deutsche Stiftung Friedensforschung/German Foundation for Peace Research i Osnabrück.
[continue reading…]