Ann-Sofie Dahl är Associate Professor och Nonresident Senior Fellow vid Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council. Hon är också medlem av CEPOS Centerråd (Center for Political Studies) i Köpenhamn samt konsult och ägare av Dahl Research. Hon disputerade 1987 vid Lunds universitet i Political Science/International Relations. Hon har ett omfattande internationellt kontaktnät och har publicerat flera betydande böcker och skrifter inom området.

Patrik Oksanen är politisk redaktör vid Hudiksvalls tidning samt tillförordnad redaktör vid Östersunds-Posten. Han producerar Podd72 om säkerhetspolitik, försvar och informationskrig. Han har utbildats till journalist vid Mitthögskolan i Sundsvall. Han är en av Sveriges mest aktiva försvarsdebattörer och kunniga skribenter och utsågs till årets journalist i Dagens Medias lokala mediehustävling 2018.

Johan Pekkari arbetar med försvarsbeslutsunderlag i Ledningsstaben på Högkvarteret. Han har tidigare varit chef för planerings- och ekonomiavdelningen för uppföljning och analys vid samma stab samt chef för Artilleriregementet i Boden. Han är utbildad vid Royal College of Defence Studies i London samt har en kandidatexamen i militärteknik och en ekonomie kandidatexamen med inriktning företagsekonomi. Hans förmåga att strukturerat ta sig an och analysera problem blir en tillgång för akademien.

Lovisa Strömmer är överläkare i kirurgi vid St. Görans sjukhus i Stockholm. Hon har varit ordförande i Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi. Hon blev docent i kirurgi vid Karolinska institutet 2009 och har tidigare tjänstgjort som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Med sin breda kunskap inom ämnesområdet blir hon en viktig tillgång för akademien i analys av frågor rörande beredskap inom sjukvården.

Jon Wikingsson är chef för fjärde sjöstridsflottiljen på Berga i Haninge kommun. Han har tidigare varit chef för den operativa avdelningen i Insatsstaben på Högkvarteret samt fartygschef för HMS Stockholm under operation ATALANTA i Adenviken. Han har en magisterexamen i krigsvetenskap med militärteknisk inriktning. Han är mycket aktiv i svensk säkerhets- och försvarspolitik, inte minst inom Kungliga Örlogsmannasällskapet vilket han är ledamot av.

Ian Anthony är programdirektör för European Security vid SIPRI i Stockholm. Han är Ph.D i War Studies från University of London. Från millennieskiftet kom han att framstå som en av de ledande i Europa och världen inom forskning rörande kärnvapen och rustningskontroll. Under hans tid som tillförordnad chef för institutet uppnådde SIPRI en ranking som en av världens främsta thinktanks på det säkerhetspolitiska området. Han blir en tillgång för akademien med sitt breda internationella nätverk.

Lars Lervik är chef för brigad Nord i den norska armén. Han har tjänstgjort i Afghanistan, senast som Commander for NOR PAT/ISAF. Han har också tjänstgjort i norska Försvarsdepartementet vid avdelningen för Säkerhetspolitik och Operationer. Han har en Master of Arts in Defence studies från Kings College i London och en Master i Strategic Studies från US Army War College. Med hans bakgrund som arméofficer och erfarenhet av internationell tjänstgöring tillför han akademien värdefull kompetens i studier rörande markstridsfunktionen.

Michael Palmer är universitetsadjunkt i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han har haft ett flertal operativa befattningar inom ledning av flygstridskrafter, inkluderande skarpa uppdrag på Balkan och i Irak. Han har haft en stabsbefattning vid SHAPE, Current operations Strategic Direction Centre. Han har varit Naval Flight Officer vid US Navy och försvarsattaché för Storbritannien i Stockholm. Han har en Master of Philosophy vid Cambridge University. Med honom får akademien en kompetens inom Natos ledning av flygstridskrafter.