Kungliga Krigsvetenskapsakademien har den 17 maj 2023 valt in nya ledamöter. De är departementsråd Björn Fagerberg, generalmajor Lena Hallin, vik. generaldirektör Magnus Hjort, riksdagsledamot Peter Hultqvist, generaldirektör Christina Malm, konteramiral Jens Nykvist, ställföreträdande rikspolischef Johan Olsson, brigadgeneral Anders Svensson och generaldirektör Carl Johan Wieslander.

Vidare har akademien vid samma tidpunkt kallat senior researcher Mika Kerttunen, Finland, och ambassadör Christian Syse, Norge,som korresponderande ledamöter.