av Lars Wedin

År 2015 börjar i våldets och nödens tecken. Sällan har väl så mörka moln präglat världen som vid detta årsskifte. Frågan är vilka oväder som kommer att drabba oss.

Mellersta Östern brinner när gränser ritas om av terrorn, som sprids av, bland andra, DAECH (ofta kallat ”islamska staten”), Al-Quaïda och Syrien. Talibanernas attack mot skolan i Pakistan visar att denna organisation inte är död trots att Väst ägnat 13 år åt att bekämpa den. I Nordafrika härjar olika terroristorganisationer varav Boko Haram kanske är den värsta. Härtill kommer Ebola-epidemins härjningar. Israeliska och palestinska extremister gör sitt bästa för att kriget åter skall bryta ut. Det tidigare stabila Turkiet går mot att bli en islamsk diktatur.

I Ryssland härskar Putin med sina drömmar om att återupprätta ett ryskt stormaktsvälde. Diktaturen torde i praktiken redan vara ett faktum. Upprustning pågår. Men ekonomin pressar honom. Han lär dock inte bli fredligare inträngd i ett hörn. Sannolikheten att en eventuell efterträdare kommer att slå in på en fredlig väg är tyvärr liten.

Europa är splittrat och svagt. Någon har liknat Europa vid Bambi – snäll och naiv i en skog full med jägare och rovdjur.

I Sverige, sedan länge bambifierat, debatteras Nato-medlemskapet av entusiaster och eftergiftspolitiker. Resultatet torde bli, som vanligt, status quo. Kan man hoppas att debatten under 2015 i stället inriktas på hur försvaret skall stärkas?

Men ett svagt hopp syns vid horisonten. Våra politiker börjar vakna och förstå att försvaret måste återupprustas. Än så länge är ansatsen mycket försiktig men kanske…? Förhoppningsfullt är också att vi har en försvarsminister som verkar ta sitt ämbete på allvar; det var länge sedan (undantagandes parentesen Odenberg). Vad vi nu behöver är en ambitiös plan för iståndsättandet av försvaret och då främst, i enlighet med försvarsberedningens prioritering, en höjning av insatsförmågan hos marinen och flygvapnet – de försvarsgrenar som står i främsta linjen. Det ryktas att ÖB går åt ett annat håll – men det kan väl inte vara sant?

Som sagt – Gott Nytt År!

Den äldre brodern

Mer av samma skribent