≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Per Lunqe

Vid en pressträff för Sveriges försvarsmedia informerade försvarsminister Peter Hultqvist om inriktningspropositionen som ska ge sitt första avtryck efter nyår.

Peter Hultqvist menade att den ska ge Försvarsmakten bättre förmåga i en turbulent omvärld. Satsningen på Gotland ser försvarsministern som ett första steg. Den permanenta stridsgruppen som förläggs på ön kan byggas ut.

— Nu grundlägger vi infrastrukturen på Gotland. Det blir en permanent närvaro, säger Peter Hultqvist.

Gotlands nyckelroll i Östersjön får regeringen att satsa.

— Den är av mycket stort strategiskt värde för Baltstaterna. Förutom det mekaniserade kompaniet och stridsvagnskompaniet får ön luftvärnskapacitet. Ett flertal övningar kommer också att förläggas på Gotland.

Försvarsminister Peter Hultqvist: — Jag vill se krigsdugliga svenska förband. Foto: Per LunqeSvenskt stridsflyg och marina enheter kommer att synas på och omkring Gotland.

För svenska militära förband kommer nu ett krav från försvarsministern:

— Samtliga förband ska ha krigsduglighet. Det är ett krav, säger Peter Hultqvist.

Författaren är frilansjournalist

 

Bilden: Försvarsminister Peter Hultqvist: — Jag vill se krigsdugliga svenska förband.
Foto: Per Lunqe

Comments on this entry are closed.

  • Försvarsministern vill ha dugliga förband……. stackars svenskar …..vi behöver en angrepps-avhållande ide…. en som håller krig borta från våra land