≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.


Avdelning I, Lantkrigsvetenskap

Ordförande Överste Jan Mörtberg
Vice ordförande Överste Anders Emanuelson
Sekreterare Överstelöjtnant Henrik Sjövall
Valberedning Brigadgeneral Anders Carell (sammankallande)
Generalmajor Anders Brännström
Överstelöjtnant Johan Wiktorin
Generalmajor Per Lodin (suppleant)
Fil mag Niklas Wikström (suppleant)

 


Avdelning II, Sjökrigsvetenskap

Ordförande Kommendör Bengt Lundgren
Vice ordförande Överste Håkan Söderlindh
Sekreterare Brigadgeneral Lars-Olof Corneliusson
Valberedning Generallöjtnant Lars G Persson (sammankallande)
Överste Peder Ohlsson
Flottiljamiral Peter Bager

 


Avdelning III, Luftkrigsvetenskap

Ordförande Generalmajor Jan Andersson
Vice ordförande Överstelöjtnant Martin Anderberg
Sekreterare Överstelöjtnant Claes Bergström
Valberedning Generallöjtnant Anders Silwer (sammankallande)
Överste Anders Persson
Generalmajor Bengt Svensson
Överste Mats Olofsson (suppleant)

 


Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap

Ordförande Jan-Erik Lövgren
Vice ordförande Professor Gunnar Hult
Sekreterare Tekn dr Magnus Ruding
Valberedning Avdelningschef Martin Rantzer
Överingenjör Richard O Lindström
Brigadgeneral John Stjernfalk (Suppleant)
Konteramiral Thomas Engevall (Suppleant)

 


Avdelning V, Annan vetenskap av betydelse för rikets säkerhet och försvar

Ordförande Generaldirektör Marie Hafström
Vice ordförande Generaldirektör Peter Lagerblad
Sekreterare Fil dr Thomas Hörberg
Valberedning Docent Ann Enander
Professor Bengt Sundelius
Kanslichef Ingemar Wahlberg
Analytiker Annika Nordgren Christensen (suppleant)
Generaltulldirektör Therese Mattsson (suppleant)

 


Avdelning VI, Säkerhetspolitisk vetenskap

Ordförande Ambassadör Michael Sahlin
Vice ordförande Överste Jan Blomqvist
Sekreterare Förste forskare Niklas Granholm
Valberedning Ambassadör Mikael Eriksson (sammankallande)
Forskningsledare Robert Dalsjö
Forskningsledare Carolina Vendil Pallin
Redaktör Hans Lindblad (suppleant)
Direktör Rutger Lindahl (suppleant)