Ett mått på den låga värderingen av utrikesnyheter i svenska media, är den lilla uppmärksamheten som den snart officiella största vapenaffären i USA historia fått. Ofattbara c:a 450 Mdkr export till Saudiarabien. Det är naturligtvis Iran som spökar. Inringning och upprustning av grannar låter som en trolig utveckling.

I Afghanistan går utvecklingen åt fel håll enligt flera hjälporganisationer i landet. Särskilt oroande är att både ISAF, de afghanska myndigheterna och FN-ansvariga(!) inte släpper ut information. Förstärker intrycket av att utvecklingen går åt fel håll. Inte undra på att motståndarna har initiativet när det gäller perceptionen av insatserna i Afghanistan. Mer om detta om någon dag, när brittiske försvarsstabschefen lagt ut texten i ämnet.

DN

Mer av samma skribent