av Lars-Eric Marting

För 4 år sedan genomförde MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en övning, Samö 2011, där Oskarshamns Kärnkraftverk utsattes för en terroristattack . Fem terrorister sköt ihjäl fyra personer och sprängde sig in i reaktor 2, orsakade totalt elbortfall, vilket omöjliggjorde kylning av reaktorn. Resultatet blev radioaktivt utsläpp, som påverkade området mellan Karlskrona och Jönköping. Särskilt hårt skulle Växjötrakten drabbas som skulle bli obeboeligt i många år. En hel del brister i myndigheternas agerande konstaterades och därför gjordes en ny övning 2014, då resultaten förbättrades.

Om Ringhals får en härdsmälta påverkar det en miljon innevånare i Västra Götaland och Halland. Vid sydlig vind drabbas Göteborg tidigt, stopp på all trafik i hamnar, vägar och järnvägar. El- och teletrafik är borta med bland annat en gigantisk informationsbrist som resultat. Icke fungerande GPS bidrar till trafikproblem. Marken blir förorenad, för vissa områden i hundratals år. Hur evakuerar man Göteborg och kranskommunerna samtidigt? Vart skall befolkningen ta vägen? Hur många överlever? Fukushima har redan kostat Japan över 3000 miljarder kr. Ungefär som Sveriges BNP. Kostnaderna för Göteborgsregionen skulle bli många gånger större.

Hur troligt är det att Ringhals skulle drabbas av en terroristattack? En styrka på 5-10 man med bulldozer och automatvapen och en lastbil med bensin och sprängämnen som kör rakt in i portvaktshuset? Eller med stångladdningar genom staketen, så är man inne i ett av verken på några minuter. Eller från havet? Sedan är det fritt fram. Det kan naturligtvis inte hända och så var det också med Tjernobyl, Fukushima, med Breivik och sprängdådet i Stockholm. Men det hände. Världen blir inte mindre farligare, den blir allt farligare. Det utförs attentat och terrordåd varje vecka. IS har haft stora framgångar och ligger bakom många. Enligt Säpo finns det i Sverige c:a 300 möjliga terrorister. Härom året kunde hela världen se Greenpeaceaktivister cykla omkring innanför staketet i Ringhals och några kunde gömma sig alldeles nära reaktorerna i 9 timmar utan att bli upptäckta. De har fått dryga dagsböter som straff, trots att de borde haft belöning för att de röjde Ringhals obefintliga skydd mot intrång.

När får kärnkraftverken ett fullgott försvar mot ett terrorangrepp? Detta skrev jag för ett halvt år sedan till MSB och SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) om. Ingen åtgärd. I dag är läget betydligt värre. Nu har IS krigarna lärt sig strida i grupp och pluton, vilket gör läget ännu allvarligare. Hade Sverige vaknat om terrordådet mot gasfabriken i Frankrike hade lyckats? I detta allvarliga läge får dessutom MSB 20 milj. kr mindre i budgeten för 2015 och 35 milj. mindre för 2016. I vilken värld lever regeringen? Inga protester har hörts.

SSM och MSB vet att det behövs en skyddsstyrka på kärnkraftverken som kan hantera en terrorattack. Det har gått 4 år sedan man konstaterade detta, men inget händer. Polisen tror att de efter larm kan komma med en helikopterburen insatsstyrka. De kommer naturligtvis för sent. Det är på plats man måste vara. Man tror också att det räcker med en pistolbeväpnad vakt för att försvara verket. I vilket läge får denne skjuta? Byråkraterna har förhindrat en lösning. Lös upp knuten och inrätta en beväpnad insatsstyrka vid våra kärnkraftverk. Samverka med de närboende i en typ av grannsamverkan. Denna styrka, med avancerad utrustning, kanske kostar maximalt 50 miljoner om året per kärnkraftverk, en mycket låg försäkringskostnad jämfört med en katastrof med prislappen flera tusen miljarder kronor.

 
Författaren har arbetat med försäljning och har varit reservofficer vid förutvarande Bohusläns regemente.