Akademiesammankomsten 7 oktober innehöll de två rubricerade ämnena vilka berör två, för vår säkerhetspolitik, viktiga aspekter.

USA samt Sverige och rymden

7 oktober 2020 genomförde KKrVA en pandemianpassad sammankomst genom en direktsänd videoutsändning med möjlighet för åhörarna att ställa frågor via KKrVA:s hemsida. Sammankomsten leddes av andre styresman Björn von Sydow. Första programpunkten var inträdesanförande av ledamoten Anna Wieslander med titeln USA:s roll i världen och konsekvenser för Europa. I skuggan av det stundande amerikanska presidentvalet undvek ledamoten Wieslander att fastna i den senaste ”president-tweeten” utan tog i stället ut ett 30 årigt perspektiv på det amerikanska agerandet med början i George H W Bush strategi Europa enat och fritt.  I sin avslutning återknöt hon till det stundande presidentvalet och förutsåg att USA behöver allierade och partners oavsett valutgång.

Andra programpunkten var en redovisning av ett arbete om rymden genomfört av en arbetsgrupp inom projektet Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv. Ledamoten Mats Helgesson som lett arbetet redovisade tillsammans med professor Christer Fuglesang (ledamot i franska flyg- och rymdakademien) som ingått i arbetsgruppen. I sina avslutande slutsatser förordade ledamoten Helgesson att Sverige ska utöka sitt arbete inom rymdområdet och att detta arbete berör alla avdelningar och därför med fördel skulle kunna bedrivas i en fast akademieövergripande arbetsgrupp.  Arbete kommer att redovisas i Handlingar och Tidskrift. Bildspelet nedan sammanfattar ledamoten Helgessons anförande. Du kan också se bildspelet som pdf-fil här »

Björn von Sydow avrundade sammankomsten med en betraktelse inför det kommande försvarsbeslutet.

Mer av samma skribent